Home

Achtergrond

Rabo: mestoverschot 5 tot 60 miljoen kilo fosfaat

In 2015 zal er tot 5 tot 60 miljoen kilo fosfaatoverschot zijn.

Dat zei Wim Thus van de Rabobank tijdens een symposium van Mestac. "De variatie hierin is groot. In het gunstigste geval gaat het om 5 miljoen kilo fosfaatoverschot, in het ongunstigste geval gaat het om 60 miljoen kilo. Dat hangt onder andere af van voortzetting van derogatie, de acceptatiegraad van dierlijke mest in de akkerbouw, de omvang van de veehouderij en de afname van het areaal landbouwgrond door aanleg van natuur", zegt Thus. "Vergeet niet dat als er een overschot komt van 25 miljoen kilo, dat dit overeen komt met de helft van de varkensmestproductie in Nederland."

Thus vreest dat wanneer de varkenshouderij en rundveehouderij gaan concurreren om plaatsingsruimte, de varkenshouderij verliest. "Rundveehouderij heeft een beter imago dan varkenshouderij en de rundveehouderij heeft betere contacten met de akkerbouw. Als er niets gebeurt zal de varkenshouderij moeten krimpen door het mineralenoverschot."

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.