Home

Achtergrond 1 reactie

Oproep nationaal overleg afzetstructuur groente

Telers en afzetorganisaties in Nederland willen op korte termijn een breed nationaal overleg starten over structuurverbeteringen in de afzet van groente.

LNV moet daarbij betrokken zijn, om draagvlak voor GMO-gerichte oplossingen te verkrijgen.

Dat zegt Theo Tijssen, voorzitter van de koepel voor afzetorganisaties Dutch Produce Association (DPA), een week na het mislukken van bundelingsgesprekken in associaties voor producentenorganisaties (APO). "Ik zou er voor pleiten de betrokken partijen in de keten bij elkaar te zetten. Daar kunnen banken bij zitten en LNV om ook daar draagvlak voor oplossingen te krijgen. Ik weet dat verschillende partijen nu over zo’n overleg denken. Ik verwacht daar op korte termijn initiatieven voor."

LNV had indirect ook betrokkenheid bij de APO-gesprekken. Zij zijn verantwoordelijk voor de Nederlandse interpretatie van het Europese GMO-beleid. Met name de uitwerking van die regels bleek te knellen in de APO-gesprekken.

De oproep voor nationaal overleg wordt gesteund door LTO Glaskracht Nederland. "Het is goed dat DPA dat signaal afgeeft. het lijkt met goed als ze dat opstarten. In eerste instantie moeten DPA en handel daarbij betrokken zijn. Het is goed dat daar ook LNV aan tafel zit", zegt voorzitter Nico van Ruiten.

Volgens Tijssen is een groep telers zwaar teleurgesteld over het mislukken van de APO’s. Er wordt nog altijd gekeken naar toekomstgerichte modellen. Tussen afzetpartijen lopen voorzichtige fusiegesprekken. "Achter de schermen zoeken allerlei partijen nu naar oplossingen. Het is de vraag hoe we deze gesprekken gaan organiseren. Die zullen breder moeten "

Tijssen kent de procesen in de fruitteelt waar de bond NFO Berenschot modellen laat ontwikkelen voor samenwerking. "Misschien kan voor andere sectoren ook zo’n overlegproces gestart worden."

Eén reactie

  • no-profile-image

    Robert Bergenhengouwen

    Dit is een verstandige oproep. Het lijkt mij verstandig om eens gebruik te gaan maken van de hedendaagse technologie. Het brede debat moet wat mij betreft via internet.

    Super laag drempellig voor de individuele telers die wel een mening en stem hebben maar niet aan brede debatten in bestuurskringen mee willen/kunnen/durven doen.

Of registreer je om te kunnen reageren.