Home

Achtergrond

Ondergrond kassen niet vrijgesteld voor rioolrechten

De ondergrond in de kassen is niet vrijgesteld voor de heffing van rioolrechten.

De vrijstelling voor cultuurgrond inclusief ondergrond van glasopstanden geldt uitsluitend voor de heffing van Onroerende-ZaakBelasting (OZB). Dit is de essentie van een recente uitspraak van het gerechtshof Den Haag. De poging van de tuinder om de vrijstelling in de OZB uit te breiden naar de heffing van rioolrechten wordt niet door de rechter gehonoreerd.

De belangrijkste overweging van het Hof Den Haag is hieronder opgenomen:

‘6.5. Slechts voor de heffing van de onroerende-zaakbelastingen wordt ingevolge artikel 220d Gemeentewet buiten de bepaling van de heffingsmaatstaf gelaten: de cultuurgrond daaronder mede begrepen de open grond en de ondergrond van glasopstanden die bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als voedingsbodem te gebruiken. Deze vrijstelling geldt zoals uitdrukkelijk in de bepaling zelf is vermeld, voor de heffing van onroerende-zaakbelastingen. Voor de heffing van rioolrechten is een dergelijke bepaling noch in de Gemeentewet noch in de heffingsverordening opgenomen. De conclusie is dat de ondergrond in de kassen niet is vrijgesteld voor de heffing van rioolrechten.

6.6. Ten aanzien van de grond bij de niet-woning, waaronder partijen verstaan de grond bij de kassen, overweegt het Hof het volgende. Belanghebbende gebruikt deze grond niet om gewassen te telen of als voedingsbodem. De omstandigheid dat deze grond dienstbaar is aan de teelt in de kassen maakt deze grond echter nog niet tot cultuurgrond als bedoeld in artikel 2 van de Uitvoeringsregeling.’

Meer informatie:
LJN: BL2480, Gerechtshof 's-Gravenhage , BK-08/00125

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.