Home

Achtergrond

Nauwkeuriger mestgift spaart veel geld uit

Eerst goed bemonsteren van de rundermest en dan pas uitrijden loont vaak meer dan onbekommerd uitrijden.

Dit stelt onderzoeks- en analysebureau Blgg.Volgens Blgg zijn er enorme verschillen in samenstelling te constateren tussen monsters runderdrijfmest op melkveebedrijven.

Nu zijn verschillen in samenstelling al heel lang zo, maar met de huidige mestregels en de kosten van kunstmest loont het beslist de moeite om een goede analyse van de eigen rundermest te laten nemen alvorens te starten met uitrijden, meent Blgg.

Wie rijke mest heeft, kan een behoorlijke hoeveelheid kunstmest per hectare besparen; wie mest met weinig stikstof heeft, loopt de kans dat hij te weinig bemest en een matige eerste snede oogst. Ook dat kost geld.

Uit analyses blijkt dat bij een mestgift van 25 kuub per hectare per snede het verschil in stikstofgehalte in de mest wel kan oplopen tot 15 kilo per hectare (dat staat voor ongeveer 25 euro aan kunstmestkosten).

Runderdrijfmest varieert niet alleen sterk naar gehalten stikstof, fosfaat en kali, maar schommelt ook sterk naar drogestofgehalte. De vaak gehanteerde vuistregels dat mest met veel droge stof meer stikstof en fosfaat bevat, is eveneens te onnauwkeurig, stelt Blgg. Bij het gemiddelde drogestofgehalte van rundermest lopen de stikstofgehalten uiteen van 3 tot 7 kilo stikstof per ton. De fosfaatgehalten variëren van 1 tot 3 kilo per ton.

Nu kost bemonstering van mest ook geld, maar de kosten daarvan vallen volgens Blgg mee. Een analyse van een mengmonster mest uit een kelder of silo kost 20 tot 30 euro. Als bijvoorbeeld ook nog grondmonsters nodig zijn, zijn geen extra voorrijkosten nodig (ongeveer 10 euro).

Een gemiddelde melkveehouder kan met een nauwkeuriger mestgift enkele honderden euro’s per bedrijf per bemestingsronde besparen, is de boodschap.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.