Home

Achtergrond

Mogelijke komst Mega-stallen drukt WOZ-waarde

De ligging in een landbouwontwikkelingsgebied (LOG-gebied) heeft een waardedrukkend effect op een in dat LOG-gebied gelegen woonhuis. Dit is de essentie van een uitspraak van de Rechtbank Almelo.

Kort samengevat is de uitspraak van de Rechtbank Almelo de volgende:

Eiser X, is eigenaar en gebruiker van een vrijstaande woning in het buitengebied van Hellendoorn. In geschil is of de gemeente de WOZ-waarde 2009 (waardepeildatum 1 januari 2008) met € 440.000 op een te hoog bedrag heeft vastgesteld.

Rechtbank Almelo oordeelt dat de gemeente Hellendoorn bij het bepalen van de WOZ-waarde van de woning van X onvoldoende rekening heeft gehouden met de ligging nabij een landbouwontwikkelingsgebied (LOG). De woning ligt in een gebied dat is gesitueerd nabij een LOG en een mogelijk intensiveringsgebied. Dit brengt de mogelijkheid met zich mee van de bouw van megavarkensstallen. De referentiewoningen waarmee de gemeente de WOZ-waarde tracht te onderbouwen, zijn niet gelegen in een LOG. Bij het bepalen van de WOZ-waarde van de woning van X heeft de gemeente ook geen correctie aangebracht in verband met de ligging in het LOG. De rechtbank doet dit alsnog en vermindert de WOZ-waarde met 5% tot € 418.000. Het beroep van X wordt gegrond verklaard.

Meer informatie: Rechtbank Almelo, MK, 27 januari 2010, nr. AWB 09 / 596

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.