Home

Achtergrond 462 x bekeken 5 reacties

Ministerraad: natuurbeleid werkt

Het verbinden van natuurgebieden in netwerken, zoals de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Natura 2000, is een overtuigend concept. De uitvoering kan echter beter om zo de gestelde doelen op tijd te realiseren.

Dat blijkt uit het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Natuur waar de ministerraad mee heeft ingestemd. Het rapport wordt nu aan de Tweede Kamer gestuurd. Het onderzoek wordt betrokken bij de besluitvorming in het kader van de brede heroverwegingen.

Aanleiding voor het onderzoek is de zorg van de Europese Unie dat de doelstelling om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen, niet gehaald zal worden. Het Planbureau voor de Leefomgeving laat aan de andere kant zien dat er ruimte is om het beleid doelmatiger te maken.

Het rapport onderschrijft de door het Rijk ingezette weg om de EHS robuuster te maken en er voor te zorgen dat de gebieden beter op elkaar aansluiten. De doeltreffendheid van de EHS kan worden vergroot door de kwaliteit van de EHS meer gewicht toe te kennen dan de kwantiteit.

Het IBO schetst opties om de vormgeving van de EHS te verbeteren en nog meer nadruk te leggen op de realisering van veerkrachtige natuur die zich kan aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Particulier en agrarisch natuurbeheer zijn volgens het IBO geschikte instrumenten. Agrarisch natuurbeheer is voor een beperkt aantal natuurtypen geschikt om de doelstellingen van de EHS te realiseren, maar kan vooral een rol spelen ter ondersteuning van de EHS.

Het IBO stelt dat de uitvoering van het natuurbeleid in de praktijk slagvaardiger moet. Dit is vooral ook van belang voor het benodigde draagvlak in de samenleving voor natuur. Met de Crisis- en herstelwet komt het kabinet tegemoet aan de suggestie van het IBO om de administratieve lasten en stroperigheid aan te pakken. Ook de integratie van de bestaande natuurwetten tot één natuurwet draagt bij aan de door de samenleving gevraagde vereenvoudiging en verduidelijking.

Het IBO constateert dat er voor het natuurbeleid forse financiële tekorten bestaan. Voor de periode tot en met 2018 gaat het om 2,2 miljard euro. Om de tekorten te verminderen doet het IBO de suggestie bij de realisering van de EHS meer nadruk te leggen op slimme combinaties van maatregelen, meer gebruik te maken van private bronnen en verbeterde vormgeving van de EHS. Ook het vermarkten van ecosysteemdiensten zou een bijdrage kunnen leveren aan een vermindering van de tekorten.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  henk

  Maar we zitten nu wel in een economische crisis,zegt Albert Jan Maat

 • no-profile-image

  gerrie

  Poopiejoopies. Ga eerst maar eens 30 miljard bezuinigen. Hoor je overigens ook niet een gemeentelijsttrekkerkwatser over. Trek de broekriem maar vast aan

 • no-profile-image

  gert

  Forse financiele tekorten,maar dat is de gewoonste zaak van de wereld bij de overheid,zet er maar flink wat ambtenaren op

 • no-profile-image

  LTO-Hater

  Als dat natuurbeleid inhoudt: grond inpikken, dan werkt het inderdaad.

 • no-profile-image

  boer

  Zolang we de aarsgasbel nog hebben dan zal er niet op paar miljard meer of minder gekeken worden. Geschatte inkomsten 2009: ongeveer 15 miljard euro. Dit geld zou gebruikt moeten worden om de staatsschuld weg te werken. Wanneer over 30 jaar het aardgas op is dan wordt Nederland een arm land. Alles is dan verkwanseld, helaas voor onze kinderen!

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.