Home

Achtergrond

'Meer samenwerking in bollensector door malaise'

In de bollensector komen steeds meer samenwerkingsverbanden van de grond.

Dat komt door de aanhoudend lage bollenprijzen, zegt Prisca Kleijn, adjunct-directeur van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB).

In het rapport Focus op Kansen van het Bureau Berenschot wordt gepleit voor meer samenwerkingsverbanden. Het rapport is vorig jaar geschreven op verzoek van de bond van handelaren Anthos. Kleijn: “Het rapport had als insteek de bollenhandel, maar er was ook een stukje gewijd aan de telers. Daarom is het rapport besproken in de KAVB-productgroepen.”

In het rapport beschrijft Berenschot een aantal bedrijfsmodellen voor de bollensector. Kleijn: "Het rapport legt de nadruk op samenwerking, zowel verticaal in de keten als horizontaal. Berenschot legt er de nadruk op dat verdelaars, telers handelsbedrijven en broeiers keuzes moeten maken. Welke keuze hangt af van het afzetkanaal waar je bedrijf op gericht is, de grootte van je bedrijf en waar jouw bedrijf goed in is. Wij zien meer samenwerkingsverbanden ontstaan in de bollensector omdat het bollenvak onder druk staat."

Of registreer je om te kunnen reageren.