Home

Achtergrond

Meer ruimte voor intensieve sector in Gelderse Vallei

In de Gelderse Vallei moet door de actualisering van het reconstructieplan meer ruimte komen voor ontwikkeling van de intensieve veehouderij.

Dat schrijft de Reconstructiecommissie Gelderse Vallei - Utrecht Oost in een advies.

Volgens het oorspronkelijke plan konden alle agrarisch ondernemers in een verwevingsgebied één keer met 30 procent uitbreiden. In het voorstel van de Reconstructiecommissie staat dat ondernemers nogmaals 30 procent moeten kunnen uitbreiden.

Dat er meer ruimte komt in de verwevingsgebieden, komt doordat de verplaatsing van bedrijven naar de landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) nauwelijks van de grond is gekomen. Enerzijds is de ruimte in de LOG’s veel beperkter gebleken door bijvoorbeeld Natura 2000. Anderzijds bleken de financiële mogelijkheden binnen de subsidieregeling voor bedrijfsverplaatsingen te beperkt.

LTO Noord Gelderland en Utrecht zijn positief over het advies van de Reconstructiecommissie. De provincies Gelderland en Utrecht moeten nu bekijken of ze het advies overnemen.

Kelly Lubbers

Of registreer je om te kunnen reageren.