Home

Achtergrond

Meer mais en tarwe in EU ten koste van gerst

De akkerbouwers in de EU verbouwen dit jaar meer mais en tarwe. Het areaal gerst krimpt flink in.

Dat verwacht de Europese Commissie, die de eerste oogstprognose voor het nieuwe graanseizoen 2010/2011 heeft gepubliceerd. Het graanareaal in de EU komt dit jaar op 58,1 miljoen hectare. Dat was vorig seizoen 58,9 miljoen hectare.

De Commissie verwacht dit jaar een graanoogst in de EU van 290,7 miljoen ton. Dat is 1,1 procent minder dan vorig jaar is geoogst. Vooral in de grootste graanlanden Frankrijk, Duitsland en Polen wordt minder geproduceerd, verwacht de Commissie. Duitsland produceert veel minder gerst. De Franse akkerbouwers oogsten dit jaar minder tarwe en gerst. En in Polen gaan bijna alle graansoorten in productie achteruit.

De Commissie schat de gerstproductie in de EU op 57,2 miljoen ton. Dat is bijna 8 procent minder dan vorig jaar. De roggeproductie daalt zelfs 14 procent naar 8,5 miljoen ton. De oorzaak zijn de lage prijzen voor gerst en rogge. De gerstprijzen liggen net onder het interventieniveau van 103 euro per ton. Ook voor brouwgerst wordt niet veel betaald, vanwege de grote voorraden. De roggeprijs ligt zelfs ver onder het interventieniveau, omdat rogge al jaren niet meer wordt opgekocht door Brussel.

De akkerbouwers kiezen dit jaar liever voor tarwe en mais. Vooral de maisteelt wordt populair bij de graantelers, verwacht de Commissie. De maisproductie komt dit jaar op 59,4 miljoen ton. Dat is bijna 6 procent meer dan vorig jaar. De productie van zachte tarwe stijgt 0,5 procent naar 131,1 miljoen ton.

Of registreer je om te kunnen reageren.