Home

Achtergrond

Leergeld is niet voor de boer

Als blijkt dat overheid q-koorts niet goed heeft aangepakt: vervolgschade betalen.

De twijfel over de ruimingen vanwege Q-koorts groeit. Naast drachtige melkgeiten en -schapen op besmette bedrijven vinden de ministers Verburg en Klink nu ook dat bokken en rammen op respectievelijk besmette melkgeiten- en melkschapenbedrijven geruimd moeten worden. Waarom, vraagt de Tweede Kamer zich af? Het verhaal van de enorme uitbarsting van bacteriën bij abortus of geboorte bij geiten gaat bij deze diergroep toch niet op? Oké, er is een risico, maar dat is niet zo groot dat dat een ruiming rechtvaardigt, meent een Kamermeerderheid.

Het draait allemaal om de risicoanalyses die worden gemaakt. Daarover lopen drie onderzoeken. De commissie Van Dijk zoekt uit hoe de ministeries VWS en LNV Q-koorts hebben aangepakt en wat daarvan is te leren. Een parlementaire themacommissie gaat zich verdiepen in de toekomst van de hele veehouderij in relatie tot volksgezondheid. En er loopt al onderzoek naar de relatie tussen volksgezondheid en de veehouderij door Universiteit Utrecht.

Daar móet haast uitkomen dat de aanpak van zoönoses anders moet dan nu bij Q-koorts is gebeurd. De kersverse directeur van de Gezondheidsdienst voor Dieren, Ruurd Stolp, zegt in een interview in Boerderij deze week dat we het niet meer over diergezondheid of volksgezondheid moeten hebben, maar over gezondheid. Dat betekent eendrachtige samenwerking tussen veterinaire en humane deskundigen. Lastig maar noodzakelijk, want 70 procent van de opkomende en nieuwe infectieziektes betreft dier én mens.

Het is aan de overheid daar snel een duidelijke structuur voor te ontwikkelen. En als de commissie Van Dijk straks concludeert dat de aanpak door LNV en VWS tekort is geschoten, moeten Verburg en Klink niet alleen roepen dat ze daar lering uit trekken. Ze moeten dan ook de vervolgschade vergoeden waar geiten- en schapenbedrijven nu mee worden opgezadeld. Hun leergeld mag niet door boeren worden betaald!

Foto

Rochus Kingmans

Of registreer je om te kunnen reageren.