Home

Achtergrond 649 x bekeken 34 reacties

Leden FrieslandCampina in actie tegen toeslag

Groepen FrieslandCampina-leden willen de quantumtoeslag, die bij de fusie is meegekomen van Campina, bediscussiëren.

Van drie verschillende kanten zijn initiatieven aangemeld bij de hoorcommissie van FrieslandCampina, met als strekking dat de quantumtoeslag weg moet. Het eerste initiatief is van de Gulpense melkveehouder Leo Lacroix. Daarnaast hebben de Hooglandse veehouder Henk Voskuilen en de veehouders Henk Winkelhorst en Gert Eeltink uit Aalten initiatieven gestart. Ieder van hen heeft minstens het benodigde minimumaantal van 100 handtekeningen verzameld. Op 8 januari is er een gesprek geweest met de hoorcommissie. Daarin zitten onder meer twee bestuursleden en twee districtraadsvoorzitters.

"Op zich zijn we heel tevreden bij FrieslandCampina, maar de quantumtoeslag vinden we niet coöperatief", zegt Henk Eeltink. Hij is een van de initiatiefnemers uit de Achterhoek. "Dat is in onze regio niet alleen de mening van de kleinere boeren, maar ook van de grotere met meer dan een miljoen kilo melk. Ook zij vinden het niet terecht dat grotere bedrijven zo maar een half jaarsalaris erbij krijgen over de rug van de kleine boer. FrieslandCampina moet gewoon een prima melkprijs betalen, zonder dit soort dingen erbij."

Eeltink, Winkelhorst en hun collega’s uit de Achterhoek pleiten daarnaast voor een hogere weidegangpremie, omdat ze vinden dat weidegang beter moet worden gewaardeerd. Nog een punt is dat ze de maximale reservering van het bedrijf, ter versterking van het eigen vermogen, willen begrenzen tot een bepaald bedrag. Nu is dat gemaximeerd op 60 procent van de winst. Dit punt valt echter niet onder het initiatiefrecht. FrieslandCampina moet uiterlijk 29 maart uitspraak doen.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  willem

  Eshuis, helemaal mee eens, dat quantumtoeslag lijkt nergens op, en weidemelktoeslag is een lachertje, die halve cent. Dit is geen stimulatie voor weidemelk.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  @Mega Melkveehouder, het punt is niet dat jij voor de hoogste prijs wilt gaan, daar ben je vrij in. Maar, een coöperatie is opgezet om de afzet voor de leden te garanderen waarbij een bepaalde prijs hoort voor iedereen. Jij wilt én afzetgarantie én de hoogste prijs. Dat mag, maar dat past niet bij de gedachtengang zoals een coöperatie die moet hebben. Als jij wilt kiezen voor de hoogste prijs, dan moet je de afzetzekerheid laten vallen. Trouwens, wat vindt je van de gedachte dat als een coöperatie méér betaalt om een grote leverancier binnen te houden als het goed gaat, deze coöperatie een mega lid fors mínder betaalt als ze hem graag kwijt zijn in tijden dat de melk moeilijk te slijten is? Want dan zorgen juist jouw extra liters voor een druk op de melkprijs van de andere leden. Ik kan me dan een regeling voorstellen dat onder een bepaalde uitbetalingsprijs, de grote leden extra gekort worden om de prijs op te vijzelen.

 • no-profile-image

  de cooperatie moet commersieeler

  als quantum toeslag niet telt dan zou geen enkel fusie van cooperaties zinvol zijn en sterker nog als iedere melkveehouder groot en klein eigentransport kosten moeten betalen dan zou de melkprijs gelevert op fabriek fors stijgen en de netto melkprijs op boederij voor vele kleintjes fors dalen
  ieder eigen transport kosten bekostigen naar fabriek eerlijker en beter voor boer met stal vol tank vol en ful tijd baan

 • no-profile-image

  voorstander

  Als ze die quantumtoeslag eraf halen, ga ik toch eens een telefoontje plegen bij een particulier hierzo, want dat gaat deze jongen teveel schelen (9500,- euro per jaar). De melkprijs is bij beide toch dezelfde, daarnaast kent die particulier niet die belachelijke zomerheffing. Komt nog bij dat die nabetaling wel leukt klink, maar verder geen reet voorstelt. Krijg je geen euro's mee in de portemonnee. Heet trouwens voortaan prestatieprijs, klink helemaal indrukwekkend en verwachtingsvol.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Graag zou ik een toelichting willen lezen van de zich "ondernemer in de melkveehouderij" noemende collega. Je roept nu wel iets, maar licht dit niet toe. Dat jij je nu heerlijk warmt onder de dekens van je collega's begrijp ik wel, maar leg eens uit waarom dat je denkt dit te kunnen verantwoorden.

 • no-profile-image

  Meer

  Melk hier veel kg's en vind dat quantumtoeslag volledig terecht is, mag nog wel strenger uitgevoerd worden. Moet je eens kijken wat het scheelt als de RMO hier in een keer een voorwagen laad of dat hij daar 4 of 5 kleine boertjes voor moet afrijden met vaak krappe moeilijk bereikbare erfjes

 • no-profile-image

  wibe

  De quantumtoeslag is in het leven geroepen omdat een aantal grote melkveehouders dreigden weg te lopen.

 • no-profile-image

  eerlijk

  Zit ook geen logica in die toeslagen regeling. Als er bij meer boeren geladen word duurt het langer voor de wagen vol is dat is waar maar laat het es een uur langer duuren om naar bv 2 ander boeren te rijden dan is dat met de huidige transport kosten toch maar laat ik zeggen 75 euro per uur. En om dat uit gerekent te krijgen van de grote naar de kleine boer nee daar snap ik niks van. Als de wagen naar een een paar grote rijd zit ie vol maar als ie dan net niet vol zit kan ie met dezelfde moeite laden bij een kleinere en dus weer mooi vol dus weer economisch geladen of zie ik dat weer verkeert. De kleinere boeren hebben vaak ook nog de koeien buiten lopen en daar maken ze juist reklame voor en dan krijg je een fooitje voor die reklame waar de rest van mee profiteert.

 • no-profile-image

  Ard Eshuis

  Crhis, helemaal mee eens. Wij melken ruim 1,3 mln kg melk en vinden de quantumregeling een zeer oncoöperatieve regeling en hebben er geen moeite mee dat ie verdwijnt. MAAR: Laten ze zoals hieronder al genoemd maar een fatsoenlijke weidepremie (zie Cono) betalen. Dat helpt beter, zowel de boer als het imago van de gehele sector!

 • no-profile-image

  sjeng

  bovendien @mega: Wie zegt dat er alleen maar kleintjes stoppen? Degenen die geen gezond bedrijf hebben zullen het loodje moeten leggen of vanwege ouderdom of gebrek aan opvolging. Deze factoren hebben totaal niets met omvang van het bedrijf te maken. Zeker wanneer de melkprijs zich weer op het niveau van afgelopen jaar begeeft.
  De melkveesector is sterk wanneer deze gebundeld is en niet individualistisch. Uit jou reactie proef ik een hoog vanbakel gehalte. Dat is het laatste waar de sector is op aan het wachten.

 • no-profile-image

  mega melkveehouder

  Of het terecht is of niet. Ik als grote melkveehouder lever de melk aan de fabriek die het meest betaald. Als zij dan quantum toeslagen nodig hebben om mij te krijgen dan is dat niet mijn probleem. Maar als kleine melkveehouder moet je wel beseffen dat het risico veel te groot is als je alleen maar kleine melkveehouders hebt. Daarvan stoppen er de komende jaren veel te veel van. Dat is zeker niet duurzaam. Het is denk ik dus wel te rechtvaardigen. Maar zoals ik al eerder schreef. Dat is zeker niet mijn probleem. Ik ben ondernemer en wil voor een goed produkt de beste prijs. Daar is meer te halen dan bij de kosten kant. Al moet dat natuurlijk ook scherp. Ik denk dat iedereen die zich hier druk overmaakt eerst maar naar het eigen bedrijf moet kijken hoe die het produkt wat zij produceren beter kunnen verwaarden. En zeker niet blindelings aan een cooperatie leveren. Dat kost altijd teveel.

 • no-profile-image

  Boerin

  Misschien is het een idee, dat in tijden van lage prijzen(door een overvoerde markt), de megabedrijven een verkoopheffing in rekening te brengen. Het logestieke voordeel van grote bedrijven wordt naar mijn mening erg overschat. Misschien kan RFC ons eens uitleggen, dat zij aan die melk aanzienlijk meer verdient.
  Herverdeling van melkgeld is echter absoluut niet cooperatief.

 • no-profile-image

  Govert

  De kwantumregeling was er al lange tijd voor de fusie bij Campina. Twee jaar terug, toen de melkprijs explodeerde, zagen de grote leveranciers hun kans schoon te eisen deze op te rekken door flink druk uit te oefenen op het hoofdbestuur op straffe van vertrek naar de concurrentie.Deze was daar, begrijpelijk, gevoelig voor omdat sowieso 2% van de leden aangaf te zullen vertrekken. Later bleek de melkkrapte van korte duur en de concurrentie weinig concurrerend en niet zelden 'n onbetrouwbare betaler. Degenen die opstapten zouden op hun knieën wel terug willen.
  Met deze wetenschap van nu laat 'n lid het wel om op te stappen en wordt het de hoogste tijd de laatste kwantumverruiming in ieder geval terug te schroeven. De coöperatie dient haar leden te binden door 'n goede prestatieprijs en zelf vertrouwen te hebben in de waarde betrouwbaarheid die 'n coöperatie van nature eigen is.

 • no-profile-image

  sjeng

  Wanneer de quantumtoeslag er is om de ophaal kosten daar neer te leggen waar ze gemaakt worden klopt deze regeling niet. Ga dan de kosten verhalen in de zin van vaste kosten per ophaling en en een uur prijs per minuut dat hij bezig is.
  Dit heeft voordelen: bereikbaarheid, en alle zorg van de veehouder dat de RMO zijn werk zo snel mogelijk zijn werk kan doen ligt de verantwoordelijkheid bij de veehouder. Deze moet ervoor zorgen dat er voor de RMO geen oponthoud is. De kleine veehouder betaalt per liter melk dan toch meer als de grote veehouder, maar hij betaalt per keer ophalen net zoveel (vast recht + minutenkosten).
  Dit lijkt mij eerlijker.

 • no-profile-image

  gemiddelde boer

  Kwantumtoeslag is niet cooperatief.
  Bij het systeem wat we bij FC hadden kreeg de grote leverancier al meer per liter omdat de vaste kosten vooriedereen gelijk waren, en dus per liter voor de grote jongens lager.Ik woon vlak bij de fabriek en krijg ook geen hogere prijs dan iemand waar ze veel kilometers voor moeten rijden. Je kan dat nooit eerlijk verdelen. Ik vindt dat een cooperatie er voor is om dat voor iedereen gelijk te berekenen.
  De weidemelk premie is ook een oncooperatief middel, en er is geen boer die zijn koeien in de wei doet vanwege de premie, omdat dat zo weinig is dat je bedrijfsvoering er niet op aan kan passen. Zomerheffing en herfstmelk toeslag is een sigaar uit eigen doos, en mag van mij per direct afgeschaft worden, want op het moment dat je op je eigen erf de meeste kosten maakt (maiszaaien, kunstmest kopen, drijfmest uitrijden) beur je minder melkgeld en moet je dus rente betalen op je rekening courant. Als je dit afzet tegen de duurdere herfstmelk dan levert het niks op, ik denk dat het zelfs geld kost.

 • no-profile-image

  spotmelker

  Het is toch prachtig om te zien hoeveel grote boeren kicken op het trekken aan de sigaar uit eigen doos. Als je het totaal uitgekeerde melkgeld (incl verdeel-heerstoeslagen) deelt door het totaal aantal geleverde liters bij de coöperatie komt daar een prijs uit die voor de grote bedrijven nauwelijks (10den)lager is en voor de kleine bedrijven centen hoger t.o.v. nu.

 • no-profile-image

  eerlijk

  ja boer daar heb je gelijk in maar de verhouding is dan ook ver te zoeken voor 1000 euro weidepremie ja daar moet je heel wat koeien buiten laten lopen dat haal je met 100 niet en voor 100euro toeslag ja daar ben je zo aan als je er 100 hebt.

 • no-profile-image

  Jan

  Wat mij meer zorgen baart is dat de initiatiefnemers de ''maximale reservering van het bedrijf, ter versterking van het eigen vermogen, willen begrenzen tot een bepaald bedrag''. Dit punt valt echter niet onder het initiatiefrecht volgens de coop. Hoe moet er dan ooit iets fundamenteels veranderen? De zakken van de top worden wel gespekt!

 • no-profile-image

  Veehouder

  Wat scheef zit in de gehele sector is de marge verdeling. De producent (de boer en tuinder) krijgen wat er overschiet , dit nadat de andere in de keten hun grootste del hebbeen gepakt. Daar waren de cooperaties voor opgericht, dit om gezamelijk een vuist te maken tegen deze graaiers! Maar de cooperaties zijn overgenomen(bestuurlijk) door die personen die weer de boer uitbuiten. Een gemiddelde prijs betalen is heel gemakkelijk, maar als die te laag is moet je op termijn stoppen met je bedrijf. Het loopt achter en wordt het uit geholt! In en cooperatie moet je de kosten leggen waar ze liggen, deze liggen bij groote leveranties lager dan bij kleine leveranties. Als de kosten te hoog worden door en te kleine leverantie, kan dat betekenen dat het melkveebedrijf moet stoppen. Helaas, dit zijn ontwikkelingen die je niet tegen houdt. Wij waren altijd zeer cooperatief en graag voor samenwerken. Maar dit is er goed af, als je er achter komt hoe asosiaal ze zijn, zijn we zeer blij dat we weg zijn. Het is een ramp voor de boeren, voor ons blijft er een kater over! Helaas dat velen het niet door hebben, dat er vaak een verkeerde spiegel wordt voor gehouden. De zeer ernstige crisis is er niet voor niets gekomen!

 • no-profile-image

  boer

  dus ze willen meer de coöperatieve gedachte erin houden en daardoor quantumtoeslag eraf halen maar premie voor weidegang moet ook hoger terwijl toch ook niet iedereen weidt en er zijn genoeg boeren die daar niet de mogelijkheid toe hebben, is dat dan wel eerlijk en coöperatief

 • no-profile-image

  rob

  Ik kan bij wel meer regelingen van frieslandcampina een vraagteken plaatsen. Na de fusie met friesland foods is mij pas duidelijk geworden dat we zelf onze seizoenstoeslagen betalen. Ik was in de veronderstelling dat de toeslagen en heffingen in het leven geroepen waren om een gespreide melkaanvoer te bewerkstelligen om, en daar zit de crux, de fabrieken efficienter te laten draaien. Nu blijkt dat we daar doodleuk maandelijks voor betalen. En de fabriek draait efficienter zonder dat het hen een cent kost.

 • no-profile-image

  pjlam

  Deze aktie is zinloos, er is namelijk bij de fusie afgesproken, dat alles wat is besproken de eerste drie jaar niet in het inisatiefrecht word behandeld, en volgens mij zijn we nog geen drie jaar bezig, dus kan je dit beter volgend jaar inbrengen.

 • no-profile-image

  eerlijk

  Kijk es naar de resultaten mega en meer meer die waren toch duidelijk dat boven het gemiddeld het slechtst werd gedraaid!! Die grote bedrijven konden dan wel es eerder het loodje leggen met hun vele vreemde vermogen dan de gemiddelde of juist kleinere. Als ik naar het buiteland kijk waar het pas echt groot is valeen ze bij bosjes om dus ja wie het laatst lacht lacht het best. En als je naar het buitenland kijkt zijn hier de grote ook maar kleintjes maar wel vaak met de grootste mond dat wel.

 • no-profile-image

  richard

  friesland coberco had een eerlijk en rechtvaardig systeem. Hierbij had iedere veehouder vaste kosten voor het ophalen melkmonster onderzoek en administratie kosten. Het systeem wat er eerder was is ook voordeliger voor grote melkveehouders! En als de rmo twee klanten heeft van 16000 kg (2 miljoen per jaar) is het toch mooi dat er nog een melkveehouder van 2000 kg is om de vracht mooi vol te maken met 34 ton. Als friesland campina het huidige systeem handhaafd om kosten voordeel dan moeten ze ook de zondag rust veehouders kosten gaan berekenen om dat daar 35 keer peer jaar vaker heen moeten en dat bijna 30% meer bedrijfs bezoeken met lagere leveranties. Dus dan heeft een boer van 700000 kg de zelde kg melk per levering als een boer met 1000000 kg melk terwijl hij wel 2730 euro meer krijgt!! Is dat eerlijk!! Ik denk van niet

 • no-profile-image

  ondernemer in de melkveehouderij

  Er moet nix aan het quantumtoeslag gedaan worden is een prima en terechte zaak dat er meer betaald word voor volume..

 • no-profile-image

  Govert

  Gefeliciteerd melkertje dat bij jou de overgang naar 'n ander 'n groot succes is. Weliswaar heb ook ik 'n hoop onvrede met de gang van zake zoals die bij Frieslandcampina aan de orde is. Men strijdt er in feite voor niet(nauwelijks) meer dan het Europese gemiddelde wat melkprijs betreft. Het blijft nietemin 'n bastion van zekerheid. Die gemiddelde melkprijs realiseren ze wél en er is gegarandeerd iedere maand melkgeld. Jaar in , jaar uit. Dat vind niet alleen ik, maar ook de bank. Als ik het afgelopen jaar de discussieforums op het internet lees ontstaat bij mij toch 'n tegenovergesteld beeld van al die melkkopers die zo actief waren toen de melkprijzen zo hoog waren. In jou geval redeneer ik: uitzonderingen bevestigen de regel!

 • no-profile-image

  boer

  Wij melken meer dan 1.5 mln liter en hebben geen probleem als quantum toeslag verdwijnt, de quantumregeling is niet cooperatiev, dus prima als die verdwijnt.

 • no-profile-image

  Melkkertje

  Govert, ik ben ook bij Campina weg gegaan en helaas voor jou, ik wil niet terug naar deze nieuwe a-sociale (netjes omschreven hé) onderneming (naar mijn idee is het geen cooperatie meer), dus ik hoef niet te kruipen en ben zeer in mijn nopjes bij mijn huidige afnemer!! Groetjes vanuit brabant!

 • no-profile-image

  gemiddelde veehouder

  De regeling komt er wel want in de ledenraad(die beslissen) zitten de grotere boeren op een paar uitzonderingen na

 • no-profile-image

  Veehouder

  Ik vind het goed dat de kwantumtoeslag verdwijnt. Er is geen enkele morale en bedrijfskundige reden voor. Er zijn nl. ook kleinere boeren nodig om de melkauto vol te krijgen. Bovendien als je onderscheid wilt maken is het beter de melk met de allerhoogste kwal. beter te berlonen omdat deze voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden (denk aan kiem/celgetal). Ook de ligging van het bedrijf tov de fabrieken gaat dan meespelen en dit onderscheid moeten we niet willen. Snel eraf dus die kwantumtoeslag!

 • no-profile-image

  Siem van H.

  Inderdaad de reservering van de cooperatie daar moet nodig wat aan veranderd worden. Maar dat kan dus niet via het initiatiefrecht. Hoe dan wel? Inmiddels zie je bij FC door de regels het bos niet meer.

 • no-profile-image

  chris

  Voorbeeld; als elke boer minimaal 20.000 liter in de tank heeft, rijdt de RMO altijd met een halfvolle auto. Kleine leveranties zijn gewoon nodig om een RMO efficient te laten rijden.
  Voorwaarde voor een cooperatie is het gelijkheidsbeginsel. De kosten mogen daar wel worden gelegd waar ze worden gemaakt, maar de huidige regeling gaat echt te ver

 • no-profile-image

  sjeng

  @meer en meer: Als hij bij jou in een half uur tijd een hele voorwagen vollaad (20 ton) dan is dat aan quantumtoeslag ca 400 euri. Voor dat geld kan ie wel 4 of 5 kleine boerkes makkelijk laden, ik denk zelfs nog wel meer. Als het op basis van tijd verrekend wordt, wordt er ook voor gezorgd dat de RMO weer snel het erf kan verlaten. En dan @mega melkveehouder: kleine melkveehouders mogen dan stoppen. Maar met die mega's heb je het probleem dat ze vandaag wel aan jou leveren en morgen als ze het in de kop krijgen aan iemand anders. Dat komt overeen met een hele hoop kleintjes. Die kleintjes verkopen de melk vaak aan anderen die aan dezelfde fabriek leveren en dan heeft het geen gevolgen voor de aanvoer van de fabriek. Dus qua continuiteit kun je beter kleintjes hebben.

 • no-profile-image

  gaatze

  De quantumtoeslag gaat er wel af. Naar mijn redenatie zijn er meer leden die hier nadeel van ondervinden dan leden die voordeel hebben van deze regeling.

Laad alle reacties (30)

Of registreer je om te kunnen reageren.