Home

Achtergrond

LTO: vrije bok inzetbaar voor fokkerij

Rammen en bokken die na herhaaldelijk testen vrij zijn van Q-koorts moeten binnen afzienbare tijd weer inzetbaar zijn voor de fokkerij.

Dat stelt Toon van Hoof, portefeuillehouder diergezondheid van LTO Nederland.

Van Hoof zegt dat nu de motie in de Tweede Kamer is aangenomen om bokken en rammen op besmette Q-koortsbedrijven niet te ruimen, er een individuele test moet komen die op de mannelijke dieren herhaaldeijk wordt toegepast. "Als uit de testuitslagen blijkt dat de dieren toch besmet zijn, zullen deze net als drachtige melkgeiten en –schapen op kosten van de overheid geruimd moeten worden", aldus LTO.
Van Hoof gaat er ook van uit dat de testkosten voor rekening van de overheid komen.

Of registreer je om te kunnen reageren.