Home

Achtergrond

Krachtvoerverbruik 2009 historisch laag

Het totale krachtvoerverbruik op melkveebedrijven in Nederland is vorig jaar bij coöperatie Agrifirm op het laagste niveau uitgekomen sinds de ingebruikname van het programma Agrifocus-Rundvee in 2005.

Het totale verbruik lag bij de deelnemende veehouders op 25 kilo per 100 kilo meetmelk (inclusief vochtige voeders). Gemiddeld hebben melkveehouders over 2009 ruim 13 ton minder krachtvoer gevoerd dan in het jaar daarvoor. Dit komt door de combinatie van een lage melkprijs, dito voerprijs en de hoge quotumkosten.

Melkveehouders deden hun best om de aangekochte voeders effectiever in te zetten en ondertussen zo veel mogelijk eigen ruwvoer te gebruiken voor hun melkvee. Daardoor werd gemiddeld 11 procent meer melk uit eigen ruwvoer geproduceerd. Dit, in combinatie met voerprijzen die gemiddeld 15 procent lager waren, resulteerde in een daling van de totale krachtvoerkosten van circa € 11.500. Dit geldt voor een gemiddeld deelnemend melkveebedrijf met en melkproductie van bijna 790.000 kilo per jaar. De totale krachtvoerkosten zijn daarmee uitgekomen op € 5,40 per 100 kilo meetmelk (inclusief btw).

Met name sinds de zomer van 2009 is scherper gevoerd en meer melk uit eigen ruwvoer geproduceerd. De afgelopen vijf jaar lag het gemiddelde krachtvoerverbruik, inclusief vochtige voeders, in de zomerperiode op 25,2 kilo per 100 kilo meetmelk. In de zomer van 2009 was dit 23,3 kilo per 100 kilo meetmelk.

De grootste vooruitgang bij het reduceren van krachtvoergift is echter geboekt in het laatste kwartaal van 2009. In vergelijking met andere jaren is in deze periode ruim 3,1 kilo minder krachtvoer gevoerd.

Tegelijkertijd hebben de melkveehouders in dit kwartaal ruim 13 procent meer melk uit eigen ruwvoer weten te produceren. Melkveehouders die gebruikmaken van het systeem voor Dynamisch Voeren – vooral effectief en zinvol op de grotere bedrijven – hebben volgens Agrifirm nog grotere verbeteringen gezien.

Of registreer je om te kunnen reageren.