Home

Achtergrond 18 reacties

Klimaatverandering geen verzinsel

De waterschappen ervaren in hun werk van alledag dat de klimaatverandering een feit is en geen verzinsel van ‘klimaatmaffia’.

Dat stelt klimaatdijkgraaf Gert Verwolf van de Unie van Waterschappen in reactie op de commotie die is ontstaan naar aanleiding van het IPCC klimaatrapport. Verwolf: "Het zorgwekkende is nu dat het vertrouwen van het publiek en de politiek geschaad is, terwijl het klimaatvraagstuk hoogst urgent is. Dat ervaren de waterschappen in het werk van alledag. Wij zien intensievere regenbuien. Er zijn langdurige droogteperioden en ons land zakt. De afgelopen jaren waren we gedwongen zee- en rivierdijken te verhogen om te zorgen dat Nederland droge voeten houdt. Dat zal de komende jaren niet anders zijn.”

Het rapport van het IPCC laat volgens hem zien dat de klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande zeespiegelstijging een groot maatschappelijk probleem wordt in de komende jaren. "Klimaatsceptici zien nu hun kans schoon om het probleem te bagatelliseren. Dit vind ik ronduit zorgelijk."

Verwolf vindt het voor zich spreken dat er geen fouten gemaakt hadden mogen worden en vindt ook dat het internationale klimaatpanel IPCC fouten openlijk moet erkennen. “Maar de hoofdboodschap van het klimaatrapport blijft overeind en is van groot belang. Het klimaat verandert, met op termijn ernstige gevolgen.”

Arie in t Veld

Laatste reacties

 • no-profile-image

  sjeng

  Oh ja, ik ben de teller bij aan het houden voor vadertje staat. Ze moeten 35 miljard ophoesten. Begin maar eens bij dat soort instanties. Moeten ze wel eerst de miljoenen van Isave terugkrijgen welke verloren zijn gegaan

 • no-profile-image

  LTO-Hater

  Tja Gert, dat konden ze niet meer houden en zodoende praten ze nu over vermesting. Het is net als met de naar het grondwater zakkende mineralen, kunnen ze binnenkort ook niet meer houden, dus zijn ze alvast begonnen met methaanuitstoot. De landbouw zal hoe dan ook vervuilend zijn. De waterschappen zijn in die zin erg belangrijk voor de staat, ze pikken aan 2 kanten. Het is zoals melkveehouder al zei: je betaald ervoor om benadeeld te worden. Zoiets kan alleen in Nederland.

 • no-profile-image

  opwarming

  Nieuwste complottheorie; als de aarde "moet" opwarmen, zal toch eerst de kou eruit moeten, daarom vriest het nu al maanden.

 • no-profile-image

  gert

  Het zit tussen de oren !Het is een hype.Elke 5 of 10 jaar is er weer een nieuwe hype.10 jaar geleden was het de zure regen,hoor je nu ook niks meer over

 • no-profile-image

  Weet iemand welke politieke partij voor de afschaffing van die waterschappen is? ga ik op stemmen

 • no-profile-image

  Jan Harmsen

  Door de Nederlandse media wordt over de theorie t.a.v. de opwarming van de aarde slechts eenzijdig bericht en wordt in de berichtgeving ten aanzien hiervan een vooringenomen standpunt ingenomen.
  Zij beweren dat de opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door menselijk handelen en de uitstoot van kooldioxide CO2. Het is werkelijk belachelijk. HET IS JUIST DE TAAK VAN DE MEDIA OM DE POLITIEK TE CONTROLEREN EN DE DEMOCRATIE TE WAARBORGEN DOOR EVENEENS ZEER KRITISCH TE BERICHTEN OVER DE GROTE ONZIN OVER DE OPWARMING VAN DE AARDE.

 • no-profile-image

  gerrie

  Waterschappen houden ook van linkse hobby's. Wordt eens tijd dat ze die grote vervuilende jeeps laten staan en met hun luie kont gaan roeien of blijf liever gewoon thuis, vervuil je ook niks en kost het geen tonnen hout aan papier. Boeren laten betalen voor weiland en akkerland en ook voor de gehele infrastructuur en zelf je iegen sloten niet schoonmaken. Schandalig

 • no-profile-image

  sjeng

  Stel je voor het blijkt dat de Waterschappen overbodig zijn, of in ieder geval te groot zijn.
  Hier in Zuid-Limburg is het waterschap zich intensief met natuurbeheer bezig. Grondje-pik is aan de orde van de dag onder het mom van. In het kader van de herinrichting Mergelland Oost is Wiel Coenen op een zeer slinkse en arrogante wijze elke meter die ze kunnen bemachtigen aan het innen.
  Onder het motto van waterbeheersing worden dwars door alle percelen groenstroken en beplantingen aangelegd.
  Wat heeft dat nog waterbeheer te maken.
  Opzouten die hap.

 • no-profile-image

  Boer Harms

  Wat is er nu aan de hand?
  Volgens deze Gert Verwolf zakt ons land,
  en even later zegt hij dat het probleem de stijgende zeespiegel is.

 • no-profile-image

  jantje

  Als waterschapsbeleidsmedewerker heb ik een andere mening over de genoemde watertoevoer.
  Sinds een 12 tal jaren zijn de kleinere sloten overal beter open gemaakt. Waardoor het hemelwater sneller kan worden afgevoerd. Deze ïntensieve" toevloeden hebben volgens gezond verstand niets te maken met de "klimaatveranderingen" En dat dijkenverhogen bestaat grotendeels nog uit plannen. Daar waar het is gebeurt is de verhouding kosten baten absurd, in het nadeel van het effect.
  ik denk dat genoemde persoon e.a. graag door willen spelen met het grote geld.

 • no-profile-image

  Klaas Pieterse

  De milieumaffia heeft ervoor gezorgd dat agrarische sector naar de filistijnen wordt geholpen. Zweverig extreem links beleid, onzin wetgeving en regelgeving gebaseerd op leugenachtige beweringen van het IPCC, Greenpeace en milieuminister Cramer heeft het concurrentievermogen van de Nederlandse agrarische sector enorm verslechterd.

  De opwarming van aarde door de mens veroorzaakt, is grootste leugen ooit verteld. De opwarming wordt veroorzaakt de zonnecyclus en de zonneactiviteiten op de zon.

  In de afgelopen 10 jaar is het bovendien niet warmer geworden maar kouder en de komende jaren zal het op aarde aanzienlijker kouder worden. Al is de leugen over het klimaat nog zo snel de waarheid achterhaald hem wel !!!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Verwolf zou eens achter de bestuurstafel moeten wegstappen, en zijn voeten zetten in de boerenklei tussen mensen die wél verstand hebben van waterbeheer. Een boer heeft het grootste belang bij goed waterbeheer. Dat betekent geen natte voeten door intensievere regenbuien, en geen verdroging door een optimaal waterbergend vermogen. Zoals "de beleidsmedewerker" al aangeeft worden er grove fouten gemaakt bij het onderhoud en nieuwe aanleg van sloten en beken waardoor de focus is gelegd op langer vasthouden van water. In plaats van het bereiken van een optimum voor het vasthouden van water, is het resultaat verdroging en overstromingen van landerijen. En juist deze landerijen zijn van essentieel belang voor het vasthouden van water. Ik heb het al vaker gezegd; een goed waterbeheer dient zo te zijn dat er sprake is van een vochtige spons, en niet dat landerijen verworden tot een uitgedroogde of doordrenkte spons. Er is niemand die dat beter kan dan een boer, hier moet vaker naar geluisterd worden. Dat moeras- en drasplassen leuk zijn voor watervogels heeft met de kerntaak van de waterschappen niets van doen. Dat de landbouw hier vervolgens ook nog voor moet betalen is de wereld op zijn kop. Geen enkel nuchter denkend mens kan bedenken dat een gelaedeerde ook nog dient te betalen voor de schade die hem wordt toegebracht.

 • no-profile-image

  natuurboer

  Waterschappen mogen zelf ook wel eens in de spiegel kijken om waar te nemen hoe ze zelf beter zouden kunnen functioneren. Ik heb hier in Noordfriesland eens een proef gedaan bij een gemaal van ons Waterschap dat loost op de Waddenzee. Daar toen een watermonster genomen van het water dat buitendijks werd gepompt. Na de test bleek dat er per kuub water dat wordt verpompt, er met diezelfde kuub ook ca een liter grond in de Waddenzee verdwijnt. En gezien de pompcapaciteit van dat gemaal verdwijnt er dan tegelijk met het malen, en omgerekend per etmaal, ca 1500 kuub Friese grond in de Waddenzee. En dan spreek ik alleen over dat ene gemaal. Nu weet ik van dat gemaal niet hoeveel etmalen per jaar het in bedrijf is. Maar ik wil wel geloven dat Nederland/Friesland zakt en dat dat niet door klimaatverandering komt. Eerder dat er met het vingertje naar ons Waterschap moet worden gewezen. Want als het zo doorgaat dan heeft ons Waterschap er voor gezorgd dat over een X aantal jaren de Friese grond met waterafvoer in de Waddenzee terecht is gekomen. En we zelf met de voeten in het water komen te staan. (Je moet er nog voor betalen ook.)

 • no-profile-image

  weet ik nog niet op welke partij ik moet stemmen

 • no-profile-image

  WATER

  LINKS LULLEN en met twee handen geld over de balk blijven gooien.
  Alle potten met geld zijn nodig, vandaar ook deze ONZIN VERHALEN.

 • no-profile-image

  Han

  Het klimaat verandert, is dit al niet --tig keer gebeurd in het bestaan van de wereld? nu in eens denken wIJ dat we dat kunnen VOORKOMEN met aan rapport en veel politiek geweld. Deze arrogantie begrijp ik niet. Als wij inderdaad schuldig zijn aan het huidige proces is het telaat om het nog te stoppen, veel broeikasgassen komen reeds vrij bij "spontane" processen in en op de aardbol (methaan uit de toendra, olijf plantages etc.) Deze processen zijn niet meer te stoppen ook niet door de Dijkgraaf in samenwerkeing met Groenlinks en de PvdD of welke groepering ook. De enig weg zal zijn ons AANPASSEN.

 • no-profile-image

  gekke henkie

  de waterschappen geloven in lulverhalen omdat ze dan een smoes hebben om de tarieven weer te verhogen.

 • no-profile-image

  fryske boer

  klimaat verandert mischien wel iets maar dit is iets dat al gebeurt zolang de aarde bestaat en heeft niets met menselijk handelen te maken.Dat nederland zakt is heel iets anders dan stijging zeespiegel.Verwolf is gewoon hetzelfde bezig als menig wetenschapper alles uit de kast om geld binnen te halen. Haden we op het noordelijk halfrond deze winter warmterecords gehad in plaats van records sneeuw en kou had menig links en wetenschap figuur hier de mond weer vol van gehad nu is het gewoon een incident dat gebagitaliseert word.

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.