Home

Achtergrond

Juiste beslissing van Ciolos

Europees landbouwcommissaris Dacian Ciolos grijpt terecht niet in op de graanmarkt.

Ingrijpen zou weinig effect hebben gehad op de graanprijzen in de EU. Het had veel geld gekost en dit zou niet bij de boeren terechtkomen.

Ciolos neemt met zijn besluit tevens een vooroordeel weg. De Roemeen heeft een Franse achtergrond. Daarom was de verwachting dat hij het Franse verzoek om in te grijpen in de markt zou inwilligen. Dat verzoek heeft hij terecht afgewezen, hoewel hij erkent dat de graanprijzen laag zijn. Exportsubsidie is niet effectief, want Europa is al een goedkope aanbieder van graan. De export loopt niet voor niks erg goed. Subsidie voor de export betekent alleen maar dat de kopers het Europese graan nog goedkoper kunnen krijgen.

Ciolos is wel bereid het tekort aan opslagcapaciteit van interventiegraan in met name Frankrijk, Duitsland, Polen en Finland te verkleinen. Te denken valt aan een subsidie op het transport van graan uit die landen naar een exporthaven, zodat het uit de EU verdwijnt. Hiermee lost hij het opslagprobleem op en ontlast hij de graanmarkt.

Ciolos wijst een dure en weinig effectieve maartregel af. Nog belangrijker is dat de landbouwcommissaris hiermee aantoont dat hij de wens van een landbouwgrootmacht naast zich neer durft te leggen.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.