Home

Achtergrond

'In 2010 geen grote verlagingen melkprijs'

De gemiddelde Europese melkveehouder wordt dit jaar niet met grote prijsverlagingen geconfronteerd, zoals vorig jaar.

Dit stelt de Europese koepelorganisatie van de zuivelindustrie EDA in haar halfjaarbericht.De verwachting van de organisatie is dat de melkproductie in 2010 niet of nauwelijks zal groeien, ondanks een nieuwe quotumuitbreiding met 1 procent per 1 april van dit jaar. Een aanwijzing hiervoor is de afname van de Duitse melkveestapel met 1,4 procent in november 2009 ten opzichte van het jaar ervoor. Dit terwijl de melkproductie vorig jaar in Duitsland bijna het hardste groeide van de hele EU.

Daarnaast spreekt de EDA de verwachting uit dat de kaasproductie dit jaar aantrekt. Dit komt omdat er weinig voorraden kaas meer zijn. Kaasproductie was vorig jaar lange tijd weinig aantrekkelijk in verband met de lage prijzen. Nu de economie weer iets aan lijkt te trekken, is er ruimte voor meer afzet en hogere prijzen.

Een hogere kaasproductie pakt gunstig uit voor de hele zuivelmarkt in de Europese Unie. Daardoor wordt minder boter en melkpoeder geproduceerd. Dit zijn doorgaans de moeilijker te verkopen producten. Al bereikten de boterprijzen in het najaar van 2009 weer recordprijzen.

De melkpoedermarkt zal het volgens de EDA nog wel een tijdje moeilijk houden. Dat komt door de afschaffing van de subsidie voor de verwerking van melkpoeder in veevoer en door het inkrimpen van de caseïnemarkt. Hierdoor moet meer poeder anders worden afgezet, buiten de EU.

Voor de korte termijn zijn de afzetperspectieven niet ongunstig, meent de EDA. Dat is omdat het aanbod vanuit zowel Oceanië (Nieuw-Zeeland en Australië) als de Verenigde Staten en Zuid-Amerika beperkt is, terwijl een land als China relatief veel vraagt. Voor een stabiel grotere afzet van melkpoeder naar bestemmingen buiten de EU zijn echter nieuwe afzetstructuren nodig, meent de Europese koepelorganisatie. Een eerste grote test voor de markt is de afzet van bijna 120.000 ton boter en poeder uit interventie voor de minderbedeelden in de EU.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.