Home

Achtergrond 32 reacties

Hans Huijbers: hoe precies weet ik nog niet, maar ik zie heel andere coöperaties

Hij ziet ze tussen boeren en burgers. Hans Huijbers, mijn achtste gesprekpartner in de serie 'Waait of stormt het?', is de nieuwe voorzitter van ZLTO, de rijke tak van de drie boerenkoepels in ons land. Een extraverte melkveehouder uit Wintelre met een boerenlevensgevoel dat hij niet van plan is te verbergen.

De bestuurdersdas laat hij het liefst in de kast. "We hebben hier een dresscode, maar daar heb ik niet zo veel mee". Op de persfoto moest de strop toch om. Klinken er nieuwe geluiden vanuit ZLTO? Volgens Huijbers, en zijn persvoorlichter niet. Dan wordt het interessant.

Waait of stormt het in boerenland?
Er is geen twijfel mogelijk. Het stormt. Boer en tuinder staan er belabberd voor. In vrijwel alle sectoren wordt nauwelijks iets verdiend. Eieren zijn gelukkig nog net een klein lichtpuntje maar driekwart van de tuinbouwbedrijven verkeert in dramatische liquiditeitsproblemen. Je mag gerust zeggen dat er een orkaan over die sector heen raast.

Wat is er misgegaan? In het algemeen en in tuinbouw in het bijzonder.
Ik sluit aan bij Ruud Huirne met wie je hiervoor sprak. Boeren en hun organisaties hebben te laat de juiste strategische keuzen gemaakt. Erger nog, in verreweg de meeste gevallen zijn die nog steeds niet gemaakt. Als je alleen gericht bent op kostprijsverlaging moet je daar je bedrijf op inrichten. Ondernemers die zo ondernemen, denken in tienden van centen. Dat spel is voor heel weinigen weggelegd en toch zitten we met z’n allen in de markt voor generieke producten. Er zit muziek in specifiekere concepten. Er is veel te lang nagelaten om de keten daar nadrukkelijk op in te richten.
In de tuinbouw laat de besteding van de GMO-gelden (subsidies uit hoofde van zgn. 'Gemeenschappelijke Marktordening', dv) op een trieste manier zien hoe we met marktvernieuwing zijn omgegaan. De gelden waren bedoeld als ondersteuning voor marktontwikkeling. In plaats daarvan zijn er koelinstallaties, verpakkingslijnen en investeringen in nog meer productie van betaald. Daarmee zijn oude structuren overeind gehouden. Kennelijk konden we niks beters bedenken om onze afzet en opbrengstprijzen te verbeteren.

Ik begrijp niettemin dat de analyse nu helder is. M’n vorige 4 gesprekspartners waren het er ook al over eens. Als het allemaal zo duidelijk is, wordt het dan vanaf morgen anders?
Was dat maar waar. We zitten met taaie, verouderde structuren en onderlinge verdeeldheid. Het gevolg is dat het eerst nog slechter moet worden, eer het beter kan gaan. De Greenery heeft veel last gehad van die oude manieren van denken en heeft daarom de slag van oud naar nieuw niet kunnen maken. Vion is ontstaan om een eind te maken aan bedrijven die allemaal met elkaar in gevecht waren en het er voor elkaar niet beter op maakten.
Ik zou willen, dat het morgen al anders werd. Maar dat zal niet zo zijn.

'Oude structuren'? Wat zijn dat precies en waar gaat het mis?
Door de oprichting van Vion is nu meer eenheid en structuur in de slachterijwereld ontstaan. Er wordt nu minder om de laatste cent gevochten. Dat is pure winst voor de sector, al moet er nog meer gebeuren om weer gezond geld te kunnen verdienen in het slachtersvak. De Greenery werd opgericht met dezelfde bedoelingen maar het pakte heel anders uit. Het moest een eind maken aan de verdeeldheid, maar heeft die misschien wel erger gemaakt. De klok werd afgeschaft, maar veel tuinders waren daar niet klaar voor. Zij bleven veelal ondernemen ’voor de klok’. Uit de gevoelens van een paar boze individuen ontstonden groepjes boze mensen. Vervolgens ontstond een sneeuwbal. De groepjes richtten telersverenigingen op en nu is het spel al bijna niet meer te overzien. De oplossing van het probleem, kwam het werkelijke oude probleem – onderlinge verdeeldheid - weer terug. Handelaren profiteren van die onderlinge gevechten en verschillen van mening. Dat kom ik veel te veel tegen. Als bestuurder moet je welhaast een slangenmens zijn om daar nog uit te komen. En dat is niemand goed. Ondernemers moeten geld kunnen verdienen om de maatschappelijk zo gewenste verduurzaming van de land- en tuinbouw voor te kunnen financieren.

En hoe kom je uit die situatie?
Door er vooral heel open over te zijn. Pappen en nathouden heeft geen zin meer. Laat de problemen maar zichtbaar en bespreekbaar worden. Ik heb ook de antwoorden niet, maar weet wel dat als je de boel openbreekt de antwoorden gaan ontstaan. De problemen onder tafel houden en met alle winden meewaaien om de lieve vrede te bewaren werkt niet. Dan klets je je helemaal vast. Het kan ook niet meer, want de problemen zijn te groot. Er moeten doorbraken komen en die liggen niet in de laatste plaats op menselijk vlak. Kom je daar niet doorheen dan kom je niet aan de oplossingen toe. Kom je er wel doorheen, dan creëer je weer positieve energie en ontstaan oplossingen vanuit de ondernemers zelf om samen kansen te zien en waar te maken. Daar zal het vandaan moeten komen. Ik geloof in de kracht en de vitaliteit van ondernemers die in concepten en verduurzaming kunnen denken.
Het is een illusie dat een boerenkoepel alle oplossingen kan verzinnen. Het kan ze stimuleren, op weg helpen en faciliteren, maar daar houdt het dan ook mee op. De rest moet echt van ondernemers zelf komen. Die zullen een manier moeten vinden om samen te werken in bijvoorbeeld nieuwe coöperatieve verbanden. Dan kun je waarde toevoegen aan de keten.

Even terug naar die 'nieuw concepten'. Geef eens een voorbeeld?
‘Gijs’ van Streekselecties. De deelnemers leveren een gevarieerd aanbod met kwaliteit en continuïteit. Dat is een belangrijke verklaring voor het succes. Er zijn supers die het ook willen, maar dan bij wijze van spreken onder de naam 'Mies', want ze willen een eigen marktconcept.

Maar in zo’n piepkleine niche kunnen Nederlandse boeren toch nooit hun productie kwijt?
Dat klopt. Er zal veel meer ontwikkeld moeten worden. Het één-ster varkensvlees waar Albert Heijn nu mee gaat komen is een ander voorbeeld. Het is een forse doorbraak op het gebied van duurzaamheid waar ik nog veel meer van verwacht. Ik reken erop dat we in ons deel van Europa tot een vorm van Fair Trade kunnen komen, waarin we onze verduurzaamde productie kwijt kunnen.
Het varkensvleesbesluit van AH laat zien dat het kan en dat een grote super het wil. Het past helemaal in onze visie op partnership en verantwoordelijkheid nemen. Ik denk dat er meer zullen volgen en ik geloof dat het totale aanbod op zo’n manier betekenis voor de consument kan krijgen. Een goed product met een echt verhaal in plaats van een kletsverhaal.

Denk je echt dat dat lukt zonder regulering? Producten uit de vrije markt zijn immers goedkoper en smaken echt niet slechter, ook al voelen ze misschien een beetje minder goed.
Ik heb nog geen pasklaar antwoord hoe het moet, maar ik denk dat eerlijke handel ook mogelijk is binnen het liberale systeem. Het is een kwestie van willen. Supers moeten het duurzame product op het schap willen nemen. Consumenten moeten het kunnen kiezen. Wij, boeren en onze verwerkings- en handelsorganisaties, moeten het voor een nette prijs kunnen leveren. In de keten is vooral bij de handel is nog een boel terug te verdienen voor boeren. Wie zegt dat een consument niet wil betalen voor een fair product dat gewoon hartstikke goed is en weer te herleiden is tot de boer in de buurt die het maakt en volstrekt open is over de manier waarop hij dat doet?

Ik ben me nog aan het inwerken en spreek daarom de laatste tijd regelmatig met politici van alle kleuren. Het is opvallend dat ook aan liberale kant een gevoel heerst dat er een vorm van overheidsregulering nodig is om het goede van de liberale markt – creativiteit - niet de vijand te laten worden van het betere van een verduurzaamde land- en tuinbouw. Het denken is op dat punt nog lang niet rijp, maar wel in beweging. Ik ben bijvoorbeeld blij dat in het mededingingsbeleid – dat moeite lijkt te hebben met coöperaties – ruimte komt om wel degelijk nieuwe coöperatieve samenwerkingsverbanden mogelijk te maken. Het is nog niet zover. Maar het denken beweegt.

Op dit moment liggen de supers onder vuur vanuit boerenkant. Zelfs minster Verburg spreekt niet meer over supermarkten maar over 'supermachten'. Wat vind je daarvan?
Mij hoor je niet negatief zijn over supers. Niet omdat ik ze te vriend moet houden, maar omdat ik weet wat er aan onze kant echt beter moet. Het is wat minder zwart/wit dan het lijkt.

Wordt de spoeling toch niet een eind dunner? Nederland eet maar een fractie van zijn varkens zelf op. Met kip, paprika’s , boter, kaas en eieren is het al niet anders.
Over niet al te lange tijd woont 90 procent van de wereldbevolking in dichtbevolkte stedelijke kustgebieden. Het zijn de oude vruchtbare delta’s waarin rivieren uitmonden in zee. Die regio’s zorgen voor hun eigen eten.

Nederland ligt in een zeer vruchtbare delta. Daarom bedienen we een grotere regio dan ons land alleen . We leveren in Noordwest Europa. Voor het ene product is de cirkel wat groter dan voor het andere. Onze regio beslaat een cirkel van 300 tot 500 kilometer om ons heen. Zo’n 80 tot 90% van onze productie wordt geproduceerd en geconsumeerd binnen die cirkel. Realiseer je overigens dat zo’n straal in de VS heel trendy ‘stadslandbouw’ heet. Kansen zijn er dus zat. Het gaat erom dat we duidelijk weten te maken dat onze productie relevant is voor Noord-Europese consumenten. Tegelijkertijd moeten we duidelijk maken dat er vormen van normerende regulering nodig zijn om een redelijk level playing field te garanderen op Europese schaal. De goedkoopste productie is één. De beste is wat anders. Die moet genormeerd worden en daar moet de Nederlandse en Europese overheid hun faciliterende rol in durven nemen.

Dus de regio is leidend voor de omvang van onze productie. Betekent dat dan ook dat die vanuit de regionale functie moet worden gedimensioneerd?
Wat mij betreft wel, maar daarover moeten we nog een beleidskeuze maken. Dat gaat een boel praten kosten. Dat zal, zoals gezegd, in openheid moeten plaatsvinden zodat er geen valse emoties ontstaan die straks weer op precies het verkeerde moment ontploffen.

Ben je optimistisch of heb je vooral zorgen?
Ik ben optimistisch omdat ik weet dat onze hoek van Europa zelfvoorzienend zal moeten zijn. Zo is het altijd geweest en zal het ook altijd blijven. M’n zorgen zitten in het bij elkaar krijgen van veel te veel uit elkaar lopende partijen die elkaar ondanks de huidige storm het leven nog steeds zuur maken en daarmee de deur openzetten voor aantrekkelijk geprijsde importen die onze eigen markt kunnen schaden. In de tweede en derde wereld komen grote nieuwe agrigebieden in cultuur die veel voor weinig kunnen produceren. Ze verkopen aan de hoogste bieder en behoren tot landen die deviezenstromen nodig hebben. Welke impact dat op ons zal hebben weet niemand, maar ik zou er rekening mee houden. Ook daarom moeten we onze 'act' goed op de kar krijgen.

Volgens 'boerenwatchers' bakken boeren en bedrijven als Vion en de Greenery niks van marketing. Wat denk jij als je dat hoort?
Ik denk zeker dat we nog veel kunnen leren op dat terrein, maar ik denk ook dat er nieuwe vormen van marketing ontstaan waarmee we opeens heel snel pootje bij kunnen trekken.

De laatste week is nogal geschreven over Unilever’s merkwaarde, die niet meer is wat hij geweest is. De relatie tussen mensen en merken verandert. Er moet sprake zijn van echte betekenis tussen beide. Ik zie weer nieuwe verbanden ontstaan tussen lokale consumenten en lokale producenten. Als ik kijk hoe duurzame woonwijken mensen met elkaar en hun infrastructuur voor energievoorziening en afvalverwerking verbinden, zo kan ik me voorstellen dat dat ook gebeurt tussen voedselproducenten en consumenten. Het biedt enorme kansen om in alle openheid te communiceren met de mensen die van ons eten. De maatschappij organiseert zichzelf. En dat is een geweldig kans voor 'echte' marketing in plaats van de zoveelste merkenmarketing van dertien in een dozijn. Hoe het precies verder zal gaan en of we die kansen waar weten te maken, zal de toekomst leren. Bij ZLTO denken we er in ieder geval heel hard over na.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Als wij Nederland met Frankrijk vergelijken, zijn de contrasten enorm groot!!!... Daar kunnen wij NLers heel veel van leren. Fabrieksmatig produceren tot je er dood bij neervalt is ouderwets!!!... Natuurlijk is daar een markt (wel een magere) voor, maar het heeft geen TOEKOMST !!!!!..... Meneer Hans Huijbers begrijpt dat en denkt daar over na, dat is opmerkelijk en verstandig!!!... Wij als boer of tuinder, moeten zelf nadenken, hoe wij onze producten beter kunnen vermarkten. Wij Agrari-ers leven in een situatie van overproductie en een zeer labiele markt, die soms iets aantrekt, maar ook weer met hetzelfde gemak instort. Neem de raad van Dick Veerman ter Harte; er kan veel meer dan we denken!!!... Je moet het alleen wel BEDENKEN !!!!!.....

 • no-profile-image

  erik

  Dit geld natuurlijk ook voor de akkerbouw en groentetelers en bijbehoorende ketens, hang ook een lcd boven het schap met product informatie, waar komt het vandaan, vertel hoe het geproduceerd wordt. ik denk dat er nog weinig bij de consument bekend is over waar het eten eigenlijk vandaan komt

 • no-profile-image

  Goed voorbeeld doet

  een doorsnee brabander zoals ik.
  En toch als melkveehouder kies ik voor het ,,systeemOTTEN".Alle geproduceerde melk op een hoop;en daarna als een soort,,ENERGIE CONVENANT"met overheden afsluiten.
  De een stelt de voorwaarden en de ander zorgt dat daar voor wordt geleverd.
  Er zijn dan op korte termijn geen alternatieve beschikbaar,zodat de afpraken worden nagekomen.
  De afgelopen 20 jaren is niet naar volle tevredenheid van menig producent geweest.

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Erik, zet een voorzitter zich buiten spel, door duidelijk te maken dat hij het niet weet?
  ZLTO staat in de boerenwereld bekend als het bolwerk der bedisselaars. Achter de gordijnen. Alles voor, maar niets door het volk. Met alle gevolgen van dien. In het gesprek zat - ik klap een beetje uit de school - een ander gevoel: laten we het echt samen doen. het zal wel moeten, want de werkelijkheid is te complex geworden.

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Huib, jij bent toch niet te kopieren? Een kool van Huib is een kool van Huib. Het product van om de hoek is het product van om de hoek. Het kan niet van zomaar 100, 1000 of zelfs 4.500 kilometer ver weg komen al is het hetzelfde product. De kool van Huib waar ik langs kan fietsen is een andere dan dezelfde kool waar ik niks van mag weten. En als het gaat om jouw kool of die van jouw buurman Jan. Tsja, dan kies ik tussen jullie. En dat kan ik alleen als ik iets van jullie weet. Hoe meer ik weet hoe meer ik kan kiezen. En als jullie verhalen alletwee kloppen, kies ik waarschijnlijk op de laatste aspecten die voor mij als consument tellen: ik neem wie ik het aardigste vind, wiens akker er het mooist bij ligt etc. Maar kopieerbaar? Nee, dat ben je niet, want er is maar 1 Huib Rijk, zelfs al lijkt zijn kool als twee druppels water op die van Jan. En zelfs al smaakt'ie hetzelfde.

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Erik, nog eentje over melk. Melk zou niet zo goed zijn (de geleerden twsiten er nog steeds over), maar rauwe melk zou nou juist weer wel goed zijn. Voor wie van zoet houdt, is het een tractatie. Het is het meest pure product, maar (vrijwel) nergens te koop. Onder bepaalde groepen komt het weer in zwang. Door de melk te 'pascaliseren' kun je een uniek product maken dat onder bepaalde gezondheidsfreaks gezond wordt genoemd. Culinair blogster schreef er iets over. Het ging over sapjes, maar hetzelfde kan met melk: <> Dat is dus weer een heel ander voorbeeld van nieuw heel oud product.

 • no-profile-image

  meer en beter produceren voor een steeds

  Als melkveehouders zijn wij toch dieners van de:BV Nederland;doordat wij aangemoedigd worden om een groot deel voor buiten Nederland te produceren.
  vervolgens krijgt onze minister van finacien/economische zaken in Brussel regelmatig te horen dat hij bij moet betalen o.a.doordat er door boeren te veel wordt geproduceerd.
  Onze jogere boeren zien tot op heden schaalvergroting en quotering afschaffing,als enige uitweg.
  Wie wil dat dit echt gaat veranderen?

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  ''Meer en beter produceren voor een lagere prijs, is niet duurzaam!!!'', zo is het. @ Teun wij begrijpen elkaar ook, kleinschalig denken is; grootschalig produceren tot het moment dat de bank ingrijpt en de ''ondernemer'' bedrijfsleider mag worden op zijn eigen bedrijf voor 1.500,= Euro huishoudgeld per maand. Beter wat klein, wat fijn, maar van mijn!!!... Let goed op beste mensen, de economische crisis is nog niet voorbij !!!...

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Han, die nieuwe cooperaties uit de titel slaan niet zozeer op macht alswel op het delen van betekenis. Huijbers ziet ze tussen producenten en consumenten. Geen macht aan uitsluitend de aanbodskant dus. Het is bijna het tegendeel. Ik moet bekennen dat ik dat verrassend vond.

 • no-profile-image

  erik

  nog even een opmerking, ik zie dat veel van de mensen waar dick mee gesproken heeft het hebben over openheid van de sector richting consument, nu zie ik op beurzen en andere bijeenkomsten altijd hele mooie promotie filmpjes voor onze sector. van melkstallen, melkrobots,nieuwe serre stallen, moderne zuivelfabrieken, enz. is het niet wat om als lto een dergelijke film van bron, veevoerfabrikant, tot de mond van de consument te maken, en deze gewoon op een lcd in de supermarkt boven het zuivelschap te spelen. en dan tegelijk een microfoon erbij verstoppen om de op en aanmerkingen van de consument op te vangen.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Voor alle duidelijkheid wil ik nog benadrukken dat ik blij ben, dat meneer Huijbers, een nuchter en nadenkende persoonlijkheid is, waar de ZLTO trots op mag zijn!!!...

 • no-profile-image

  Han

  @Dick15/2/21:02. Dat de heer Huyberts bedoelde co-op 's van producenten en consumenten had ik niet begrepen. Een dergelijke club zie ik zo niet, maar een samenwerking tussen producenten (boeren) en retailer organisatie zie ik eerder als praktisch uitvoerbaar. Helemaal nu er mensen opstaan die angst hebben voor de zwakste schakel in de keten.

 • no-profile-image

  erik

  ik vind dat er niet echt een nieuwe visie vanaf straalt, hij trapt erg veel open deuren in en geeft geen oplossingen. en dat is dan een voorzitter, " de ondernemers zullen het zelf moeten doen". tuurlijk moeten ze het zelf doen, is altijd zo geweest. maar op deze manier zet je jezelf wel erg buiten beeld. Het lijkt me ondertussen na al die interviews wel duidelijk dat de enige optie om een werkbare toekomst voor de landbouw in deze omgeving te hebben. wij een meerwaarde moeten creeren ten opzichte van de rest van de wereld, dit kan alleen door goed naar de consument te luisteren, en deze comuniseerd via de retail. die is dus heel belangrijk voor ons, zij bepalen samen met de consument waar markt voor is. ipv erop te foeteren zouden we met ze om tafel moeten gaan.

 • no-profile-image

  gerritsen

  Veel wollig taalgebruik onder de noemer "meer van hetzelfde". ZLTO brengt geen nieuw geluid en schurkt tegen het bedrijfsleven en de overheid aan. Heeft zich middels talloze projectsubsidies ook volstrekt afhankelijk gemaakt van deze overheid. We zitten met spoed te wachten op een puur en echt boerengeluid, deze zit helaas nog niet bij de eerste 8 visionairs in deze serie. Wat niet is kan komen.

 • no-profile-image

  anne

  Een verademing vergeleken met de vorige interviews. Dat geldt ook voor de ontboezemingen hieronder van Dick Veerman. Eindelijk iemand in deze reeks die er blijk van geeft kennis van de praktijk te hebben en uitgaat van de kracht van de ondernemers.

 • no-profile-image

  erik

  Dick, als je het hebt over de introductie van nieuwe producten is het idd waar, maar melk is er al een tijdje, en nieuwe producten die er van gemaakt worden worden meestal als vervanging van een ander zuivelproduct gezien, de totale markt groeit maar heel beperkt.
  En de bank heeft gelijk als ze zeggen dat het niet hun taak is. Een bank moet alleen kijken hoe groot de kans is dat hij zijn geld terug krijgt, met de hoge onderpanden bij boeren is dat geen probleem. anders is het met allerlei adviseurs/accountants(niet zelden ex-boeren) die denk ik vaak net zo bedrijfsblind zijn als de veehouder zelf. goed voorbeeld vind ik japie rijpma, als je de commentaren van deze man van de afgelopen jaren naast elkaar legt had je eerst geen land meer gehad, want dat moest je verkopen om quotum te kopen, en vervolgens predikt hij vrolijk een paar jaar later dat grond wel heel belangrijk wordt voor de mestwetgeving na de quotering. Als iedereen om de ondernemer heen adviseerd om maar te groeien, wordt het idd wel heel aannemelijk om het dan maar te doen. Toch is het uiteindelijk de ondernemer/veehouder die de knoop moet doorhakken, en de beslissing moet nemen.

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Gerritsen, zou jij eens een puur en echt boerengeluid willen laten horen?

 • no-profile-image

  gerard nabuurs

  voor wat er bedoeld wordt, zou je eens op <> moeten kijken. Dé ultieme verbinding tussen producent en supermarkt.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Nu begint Dick Veerman wel erg door te draven. Refereer even aan Hans Huijbers die ook een consumentenmarkt ziet in een straal van +/- 500km. Laat daar toevallig ook nog een aantal boeren zitten die Ole, Heinrich, Sjefke en Thierry heten. Allemaal even aardig en vriendelijk voor hun product en klant en dan gaat er maar een ding tellen en dat is de prijs. De andere landen in Europa laten zich heus nog wel gelden. De opzet om te komen tot een hoogwaardige keten van speciaalzaken is niet verkeerd maar de sanering om tot een marktevenwicht te komen is onafwendbaar. Zowel in kostprijsvechters als in groot opgezette nichemarkten.

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Erik, dat klopt. Melk is er al een tijdje. Maar vraag een consument eens waar zijn melk vandaan komt. Van een koe. Van wat voor koe? En wist je dat een pak melk tegelijk uit Zeeuwse, Limburgese, Groningense en Utrechtse melk kan bestaan? De consument klappert met zijn oren en krijgt geveol bij 'single malt milk', alleen de jouwe, waarvan de samenstelling wisselt met de seizoenen. Hij zou juichen als'ie naast de vreselijke yoghurts van hier en die lekkere Griekse ook echte 'Franse' kwark - du blanc, heet dat daar - kon kopen. Met een handig losverpakt goed jammetje van je buurman ernaast. Kleinschalige hobbydromerij? Nee, dit kun je vormgeven. Ik sprak er al eens over met mensen die zulke melkfabrieken voor een boer of 6 rendabel kunnen neerzetten. Ik sprak er ook over met supers. Die vinden het prachtig, want ze krijgen er een niet te kopieren product bij en daar zitten ze om te springen. Over het informeren van het publiek deden we een inmiddels door LTO ondersteund voorstel op foodlog: het volksinformatiemerk. Het stond vorige week in de printeditie van deze krant: het maakt een product traceerbaar tot op de boer of tuinder. Supers tegen? Nee, alweer niet om diezelfde reden. Er kan veel meer dan we denken. Je moet het alleen wel bedenken. Voor het geval iemand dat mocht denken: ik doe misschien een boel op eigen houtje vanuit een nou eenmaal al draaiend hoofd, maar er is flinke groep mensen die meedenkt. Daarom floepen zulke ideeën er tegenwoordig zomaar uit.

 • no-profile-image

  stef beunk

  Zo ken ik Hans weer. Ik ben het helemaal met hem eens. Nu nog de praktische uitwerking. We hebben in Europa niets aan ongebreidelde vrijhandel. We moeten werken in beperkende omstandigheden. Dit vraagt om regulering om te komen tot een 'faire prijs'.
  Stef Beunk

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Paul, ik zet het aan. Dat is waar. Ik wil ook denken vanuit mogelijkheden en niet vanuit onmogelijkheden. Dat laatste heeft nl. geen zin. Toch nog een gedachtenexperiment voor jou: denk eens na over de specialiteiten van de Italiaanse slagers. In ieder dorp is het net anders. Ieder dorp van de zijne het beste (macht der gewoonte, want ook Italianen zijn gewone mensen). Vergis je niet in hun marktaandeel. Het is aanmerkelijk meer dan een niche. Kan het niet in Nederland?
  D'r moet wat gebeuren. Da's waar. En wij 'vertrutten' het altijd. Als je het goed doet, is er wat op te bouwen. Ik zou inzetten op een geïntegreerde keten die nu eindelijk eens goede vleeswaar maakt als het om varkens (jouw ding) gaat. Daar is in Nederland voor iedere totaal dove proever een wereld te winnen. Daar kun je iets mee veranderen. Als ik nog verder doordraaf: daar is misschien van alle sectoren wel het makkelijkst het weggetje te banen dat tot die wat spannender eetwereld leidt waar zelfs de supers op zitten te wachten. Maar iemand moet het voor ze maken, anders komt het niet.

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Wie Huijbers wil horen: hedenmiddag (donderdag dus) is hij mede naar aanleiding van dit interview te horen in Radio Kassa, op Radio 1, tussen 13.30 en 14.00h.

 • no-profile-image

  Han

  Dick & Piet Sl. Ik ben het met jullie eens boeren moeten stoppen met denken in termen van >massa product< en >Produceren<. Boeren zullen moeten denken in termen van >markt vraag<, >marketing<. Dick jij spreek over kool van verweggistan en kool van om de hoek. Die kool van om de hoek is te koop bij Willem&Drees of zijn collega's in de schappen van de Supermarkt. Dit is gebruik maken van het gevoel >vers< en toch in de >supermarkt straat< te koop. Waarom kunnen boeren en tuinders dit niet met hun zuivel, vlees, eieren etc?? Ik zie in dit systeem een mogelijkheid de boer aan tafel te krijgen bij de consument en tevens de "footprint" van ons voedsel pakket te verlagen. Een uitdaging blijft over >Waar laat ik het te veel geproduceerde?< Of draaien we de productie terug tot een vermarktbare hoeveelheid? Dit laatste is de economische wet. Laten we van 1 ding doordrongen zijn het gross van onze buitenlandse collega's hebben de zelfde uitdaging als wij >veranderen of blijven overleven<

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  "ze krijgen er een niet te kopieren product bij en daar zitten ze om te springen." Een product wat niet te kopiëren is? Ik wil niemand beledigen, maar dan denk ik aan de vraag: kan een almachtig wezen iets maken wat hijzelf (of een ander almachtig wezen) niet kan namaken?

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Han, ik schreef net dit stukje: <> Het gaat over Coca, Pepsi, tomaten , eieren en komkommers. stel je voor dat gewone boerenproducten in de winkel zou kunnen neerzetten. Stel dat ze niet allemaal meer identeitsloos hoeven te wezen omdat ze allemaal op elkaar moeten lijken (waarom doen we daar eigenlijk moeite voor? Bij auto's is dat makkelijk, maar bij tomaten of melk niet). Hoeveel overproductie zou er dan blijven?

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  ''Ik zou willen, dat het morgen al anders werd. Maar dat zal niet zo zijn'' aldus; Hans Huijbers. €Dick en @Han wij begrijpen elkaar, Hans Huijbers begrijpt ons ook !!!... Opvallend is dat de nieuwe voorzitter van de ZLTO, niet spreekt over Kostprijsverlaging door Schaalvergroting. Maar spreekt over nieuwe Coöperatie's, die hij tussen de boer/producent en de burger ziet, gezonde visie is dat!!!... Het begin van het omdenken vind al plaats op hoog niveau!!!... Hoe het één en ander ingevuld kan worden, daar kunnen wij over discussieéren, wij hebben dat reeds gedaan. Mijn GROTE VRAAG IS NU ??? Hoeveel animo is er onder de agrari-ers om daar medewerking en gedachtenwisseling (reageer en doe mee) aan te verlenen??? Ongelimiteerd produceren leidt ons naar het dal van Bloed, Zweet en Tranen!!!!!..... Groetje's, piet.

 • no-profile-image

  erik

  hey dick, dank voor je reactie, het is geen slechte voorzitter als hij het niet weet. maar wat mij een beetje dwars zit is dat de boerenstand verdeeld raakt door organisaties als de nmv en andere groepjes. naar mijn mening is dit deels te danken aan het uitblijven van een duidelijk doel/visie van lto, of het slaat in ieder geval niet aan bij alle boeren.
  daarnaast blijft mijn mening staan dat we toch echt zullen moeten produceren wat de markt vraagt. je kan je kop wel in de wind gooien en lekker weer 2% meer melken als het laatste jaar terwijl de vraag toch echt niet zoveel groeit. gelukkig zijn er andere landen(boeren) in de eu die het wel snappen en wordt er over de heel europa iets minder gemolken, dank aan hen voor de kleine opleving in de melkprijzen die wij zo hard onderuit proberen te melken.

 • no-profile-image

  Teun

  Piet jou vraag of boeren bereidt zijn om een omslag in denken te maken is heel relevant. Metname de grotere boeren denken waarschijnlijk wek dat zij het wel zullen redden. Zijn grote boeren maar denken vaak kleinschalig.Ze stellen op de markt niets en dan ook niets voor maar denken dat wel. Boeren arrogantie...?

 • no-profile-image

  Han

  @Dick. De heer Huijbers spreekt over een veranderings proces bij de huidige afzet structuren, die nodig zijn om markt macht te hebben. Maar tegelijk spreekt hij over nieuwe cooperaties of samenwerkingsvormen van telers. Hiermee wordt mijns inziens de markt macht weer versnippert.
  Mijn idee zou zijn internationaal opererende productie groepen op te zetten. Op deze wijze komt er een lijn in afzet en prijsvorming binnen het gezamelijke afzet gebied, zeg Europese Unie. Het is misschie niet onverstandig de retaillers te betrekken bij de organisatie, zodat productie en afzet zijn afgestemd. Overschotten en gevulde koelhuizen hangen alleen maar boven de markt met prijsdruk als gevolg.

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Erik, marketing is echt iets heel geks. Er zouden nooit auto's of stofzuigers zijn gekomen als fabrikanten hadden gewacht op de vraag. En ik begrijp je andere punt: boeren wordt eens wijs, maak een ton tekort in plaats van eeuwig dat ton te veel. Er is niemand die dat reguleert. Zelfs de bank niet, die er toch belang bij lijkt te hebben en dat het makkelijkst zou kunnen doen (maar het niet (meer?) bij zijn taken vindt passen).

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Goede vraag @Dick, aan het adres van Gerritsen!!!... Ook ik ben benieuwd naar het echte boerengeluid van Gerritsen!!!!!..... Meneer Hans Huijbers, heeft naar mijn mening eerlijke antwoorden gegeven op de vragen van Dick Veerman. Dat de agrarische sector midden in een storm zit, heeft Huijbers geen geheim van gemaakt!!!... Pasklare antwoorden zijn ook moeilijk te vinden/geven, niemand weet wanneer de storm voorbij is ??? En wie weet hoeveel boeren nog in de schaalvergroting geloven ???

Laad alle reacties (28)

Of registreer je om te kunnen reageren.