Home

Achtergrond 3 reacties

Grote bijdrage agrocomplex aan energieverbruik

Het Nederlandse agrocomplex, land- en tuinbouw en de daarmee samenhangende handel en industrie, levert een substantiele bijdrage aan het nationale energieverbruik en de emissie van broeikasgassen.

Dat blijkt uit het jaarlijkse overzicht van het LEI van de economische ontwikkeling van het Nederlandse agrocomplex. Voor het eerst zijn ook de emissies en het energieverbruik meegenomen.

Het agrocomplex draagt 13 procent bij aan het nationale energieverbruik. De primaire land- en tuinbouw heeft hierin een aandeel van 53 procent. Het agrocomplex heeft een aandeel van 22 procent in de emissie van broeikasgassen. De glastuinbouw levert de grootste bijdrage aan het energieverbruik van het totale agrocomplex, terwijl de grondgebonden veehouderij de grootste bijdrage levert aan de emissies van broeikasgas.

Daarnaast zijn ook de economische ontwikkelingen op een rij gezet. Het agrocomplex draagt 9 tot 10 procent bij aan de nationale toegevoegde waade en de werkgelegenheid. Daarvan levert de het grondgebonden veehouderijcluster de grootste bijdrage.

Het inkomen in het agrocomplex is de laatste jaren gedaald. Vooral het inkomen in de veehouderij, zowel melkveehouderij als intensieve veehouderij, is flink teruggelopen. In 1995 was het totale inkomen van de primaire veehouderij nog 3,9 miljard euro, in 2007 was dat nog maar 2,4 miljard euro. Die afname is vooral te wijten aan dierziekten als de varkenspest, MKZ en vogelpest. Ook de Wet Herstructurering Varkenshouderij speelt een rol.

Kelly Lubbers

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Han

  @Gebakken Lucht. Waarom is er 40 % minder inkomen nodig voor de primaire sector als >het leven duurder is geworden door inflatie< er geen 40 % minder boeren zijn en de investering uit prive per boer groter is geworden. Hoeven boeren geen rente van hun kapitaal te ontvangen?? Zijn boeren bedoelt om de gemenschap te subsidieeren??

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Afname van het inkomen komt met name door het schandalige uitbuitten van de land- en tuinbouwsector door de maatschappij, de conclusie die het lei trekt slaat helemaal nergens op, maar ach dat zijn ook maar wetenschappers met hun eigen politieke agenda...........

 • no-profile-image

  gebakken lucht

  Het totaal gedaalde inkomen in de primaire sector mag dan wel zijn teruggelopen maar dat komt vooral doordat er minder boeren zijn en dus ook minder totaal inkomen hoeft te zijn.
  (schaalvergroting noemen we dat.)

Of registreer je om te kunnen reageren.