Home

Achtergrond 1 reactie

Gezamenlijke visie ganzenbeheer in de maak

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de 12 Landschappen en de Vogelbescherming willen dit jaar een gezamenlijke toekomstvisie opstellen voor het beheer van ganzen. Dat meldt Natuurmonumenten.

Aanleiding is onder meer de evaluatie die Natuurmonumenten gemaakt heeft van het beheer van broedende ganzen in haar eigen gebieden.

"Met de visie willen we beheerders houvast geven", zegt Tim van den Broek van Natuurmonumenten. "Er moet een afwegingskader komen, dat in elk natuurgebied gehanteerd wordt."

Het is niet de bedoeling om nieuw beleid te maken, maar op basis van de huidige wet- en regelgeving wordt uiterlijk dit najaar de visie opgesteld. Volgens Van den Broek vindt nu veel te veel afschot plaats. "We hebben de opvanggebieden. Daarbuiten mogen ze verjaagd worden, ook door middel van afschot. Daar moet een oplossing voor komen."

Die oplossing kan bijvoorbeeld gevonden worden in het vormen van nulstandgebieden, waar helemaal geen ganzen meer zijn toegestaan. Daardoor kunnen ze ook niet worden afgeschoten. Volgens Natuurmonumenten vindt afschot nu vooral plaats onder druk van de agrarische sector.

Kelly Lubbers

Eén reactie

  • no-profile-image

    Boerinneke

    Natuurmonumenten dit menen jullie toch niet. De hoeveelheid ganzen nemen hand over hand toe en hiermee de schade voor agrariërs die grote moeite moeten doen om iets van de geleden schade vergoedt te krijgen. Lig je in een foerageer gebied kun je helemaal fluiten naar je centen. Ganzen prima zolang het beheersbaar is (maar dat is het allang niet meer), maar dan ook vanuit de overheid / natuurmonumenten of wie ze ook maar beschermen wil een eerlijke vergoeding voor de geleden schade en hier niet alleen de agrariërs voor op laten draaien.

Of registreer je om te kunnen reageren.