Home

Achtergrond 191 x bekeken

Geen pasklare oplossing

Veehouders bij Natura 2000-gebieden kijken er reikhalzend naar uit: de Programmatisch Aanpak Stikstof (PAS). Die moet duidelijkheid bieden over de ontwikkelingsruimte van hun bedrijf.

Afgelopen vrijdag ging de ministerraad akkoord met de hoofdlijnennotitie voor de PAS van minister Gerda Verburg. Wat de notitie behelst is niet bekend; het persbericht dat LNV deed uitgaan bevatte geen nieuws. Gevreesd mag worden dat er niets nieuws te melden wás.

Ongetwijfeld wordt achter de schermen hard gewerkt aan een oplossing – zoals LNV steeds benadrukt. Tot resultaat leidde dat nog niet. Voor de zomer hoopt Verburg een voorlopig programma naar de Kamer te sturen. Inzet is om eind dit jaar een definitief programma klaar te hebben. De minister heeft dus vooral tijd gewonnen.

Eind dit jaar is ook de deadline voor de definitieve aanwijzing van Natura 2000-gebieden. Dat maakt de kans levensgroot dat de gebieden worden aangewezen zonder dat de gevolgen voor veehouders duidelijk zijn. Die moeten blijken uit de beheerplannen, maar die zijn zonder stikstofparagraaf incompleet.

Zo zijn we terug bij af: eerst gebieden aanwijzen, dan beheerplannen maken. Verburgs concessie om provincies eerst beheerplannen op te laten stellen om het draagvlak te vergroten, heeft weinig opgeleverd.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.