Home

Achtergrond 380 x bekeken

Geen aftrek onderhoud hij herbouw stolpboerderij

Kosten voor onderhoud van een monumentenpand zijn aftrekbaar. Dit geldt echter niet als de verbouwing zo ingrijpend is dat er een nieuw pand ontstaat.

Deze vuistregel heeft tot gevolgd dat een eigenaar van een monumentale stolpboerderij de herbouwkosten niet in aftrek kan brengen. Door deze beslissing van het Hof Amsterdam wordt de eerdere uitspraak van de rechtbank vernietigd.

Kort samengevat luidt de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam als volgt: belanghebbende heeft in 1999 een monumentale stolpboerderij gekocht, die voor belanghebbende als woning dient. Na aankoop heeft belanghebbende de boerderij, mede naar aanleiding van ontstane stormschade, nagenoeg geheel tot op de oude fundering afgebroken en opnieuw opgebouwd. Daarbij zijn wezenlijke veranderingen tot stand gebracht, zoals het plaatsen van een betonnen plaat op de fundering, het realiseren van nieuwe vertrekken in de dars en op de zolder, het wijzigen van raampartijen, van de achterzijde en van de indeling van het pand. Bij de werkzaamheden waren absoluut en relatief hoge kosten gemoeid. Belanghebbende heeft in zijn aangifte een deel van de totale kosten afgetrokken als uitgaven voor een monumentenpand. Rechtbank Haarlem oordeelde dat de wijzigingen niet dusdanig ingrijpend zijn geweest dat sprake was van nieuwbouw.

Het hof komt tot een andere conclusie. Als men de bouwkundige staat van de boerderij vergelijkt vóór en na de werkzaamheden, rekening houdend met de aard en de omvang van de werkzaamheden, kan niet worden gezegd dat de werkzaamheden beperkt zijn gebleven tot onderhoud en enige verbetering van de bestaande woning. Daaraan doet niet af dat zoveel mogelijk oude materialen zijn gebruikt en dat sommige wijzigingen noodzakelijk waren in verband met brandveiligheidsoverwegingen.

De naar aard en omvang zeer ingrijpende werkzaamheden hebben geleid tot vrijwel volledige sloop, gevolgd door nieuwbouw, waardoor geen aftrek van uitgaven voor een monumentenpand mogelijk is.Het Hoger beroep wordt vervolgens gegrond verklaard.

Meer informatie: Hof Amsterdam 6 augustus 2009, 08/00377, LJN BL1515

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.