Home

Achtergrond

'Energie-onderzoek uitsmeren tot 2013'

Bestaande fondsen voor onderzoek naar energiezuinige teelten als het nieuwe telen moeten over meerdere jaren uitgesmeerd worden.

Dat zegt projectleider Aat Dijkshoorn in een tussenrapportage over het programma.

Door de huidige investeringsstop in de glastuinbouw zal het nieuwe telen volgens Dijkshoorn pas echt in 2012 of 2013 geïmplementeerd worden, terwijl het versnellingsprogramma onder het project Kas als Energiebron tot 2011 loopt. Dat betekent dat voorlopig zuiniger moet worden omgesprongen met de onderzoeksbudgetten, zegt hij. "Dat kan ook als je kijkt naar de vraag naar onderzoek uit de praktijk. Die is duidelijk minder."

Dijkshoorn wil daarmee een discussie beginnen over de toekomst van het programma en ondersteuning van energiezuinige concepten. In 2011 is vier jaar door ministerie van LNV en Productschap Tuinbouw jaarlijks 3 miljoen euro vrijgemaakt voor onderzoek.

Dijkshoorn pleit voor een uitloop van zeker twee jaar. "We vragen niet meer geld aan de overheid of telers. Het gaat om een beter planning van de middelen."

Uit berekeningen blijkt dat de tuinbouw met 400 hectare glas volgens het nieuwe telen de gestelde doelen voor energiebesparing en CO2-reductie kan halen. In de oorspronkelijke doelstelling stond 700 hectare semi-gesloten kas, maar met een aantal basisstappen uit het nieuwe telen is een energiereductie van 35 procent mogelijk.

Dat vereist wel een investering van een ton per hectare. "Er is dan ook eerst herstel van de markt nodig voordat tuinders daadwerkelijk de techniek gaan implementeren. Door de crisis en lage energieprijzen is de toepassing vertraagd met drie jaar." In die toepassingsfase is extra prakijktonderzoek nodig.

De doelstelling lag aanvankelijk op 700 hectare semi-gesloten kas in 2011. Er staat nu 120 hectare, vooral in de sierteelt. "Dat druppelt dit jaar nog door, maar zeker niet met tientallen hectares. De doelstelling van 700 hectare hadden we ook niet gehaald zonder crisis."

Of registreer je om te kunnen reageren.