Home

Achtergrond

Eerste boom in herdenkingsbos geplant

De gemeente Haarlemmermeer wordt een bijzonder bos rijker. Onlangs werd de eerste boom daartoe geplant door wethouder Michel Bezuijen van Haarlemmermeer.

Het wordt een bos om in te wandelen, de hond uit te laten, te genieten van de zon, wind en regen, maar ook een bos om te herdenken. Het Herdenkingsbos is een particulier initiatief van Jacques Ninaber en Remco van Zeggelaar en is met medewerking van Staatsbosbeheer, het recreatieschap Spaarnwoude en de gemeente tot stand gekomen. Bezuijen: “Het is goed hier een mooi locatie voor te hebben gevonden. Het past ook binnen de huidige recreatieve bestemming van het gebied en er is toestemming van Staatsbosbeheer voor de aanleg van dit Herdenkingsbos. We slaan bovendien twee vliegen in een klap: onze inwoners krijgen een mooi bos met vele soorten bomen zonder subsidie van de overheid, en mensen hebben een plek om hun dierbaren te herdenken. Gewoon als onderdeel van een openbaar bos. Ik denk dat daar grote behoefte aan is. Mensen gaan anders om met de dood en willen het zelf kunnen regelen. Velen hebben ook behoefte aan een plek om naar toe te kunnen gaan. Het realiseren van dit idee met enthousiaste initiatiefnemers past bij het karakter van Haarlemmermeer.” De komende jaren kunnen er maximaal 2.500 bomen worden geplant. Jaarlijks worden hiervoor plantvakken gemaakt. Iedere te planten of te adopteren boom wordt voor een periode van 10 jaar door Herdenkingbos bv beheerd. Uiteindelijk wordt het een duurzaam bos. Ook na 10 jaar blijven de bomen er staan.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.