Home

Achtergrond

EU en Noorwegen liberaliseren handel

Onderhandelaars van de Europese Unie en Noorwegen hebben een overeenkomst bereikt over het verder vrijmaken van de onderlinge handel in producten uit de land- en tuinbouw.

De voorstellen moeten nog worden goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten. De afspraken behelzen onder meer volledige liberalisering van bijna eenvijfde van de EU-export naar Noorwegen. Dit komt overeen met een bedrag van 250 miljoen euro.

Daarnaast verhoogt Noorwegen tariefquota voor vlees uit de EU; voor rundvlees komt het quotum op 900 ton, voor varkensvlees 600 ton en voor pluimveevlees eveneens 600 ton. Ook quota voor vleesproducten worden verhoogd.

Ook de tariefquota voor kaas gaan omhoog, van 4500 ton nu naar 7200 ton. Dat komt overeen met een kleine 10 procent van de Noorse kaasmarkt. Er worden daarbij geen voorwaarden gesteld aan de kaassoort. Voorts verhoogt Noorwegen de tariefquota voor aardappelen (met 3.000 ton), granen, fruit en groenten.

Op haar beurt schaft de EU de handelsbelemmeringen af voor die producten, waarvoor Noorwegen volledige liberalisering aanbiedt. De EU verruimt ook tariefquota voor Noorse producten, met name voer voor huisdieren (13.000 ton) en kaas (3.200 ton).

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.