Home

Achtergrond 1 reactie

Drempels garantregeling blijven

Het ministerie van LNV wil niet tornen aan de hoogte van de provisie voor de garantieregeling landbouw en aflossingsuitstelperiode.

Dat is de uitkomst van overleg tussen LTO Glaskracht Nederland en LNV. Volgens banken in Nederland zijn dat de belangrijkste knelpunten in de uitvoering van de regeling in de Nederlandse tuinbouw. Van de regeling maken vooral glasgroentebedrijven gebruik.

Wel zegt LNV dat het op twee andere uitvoeringsregelingen wil studeren. Zo zijn de regels voor meerjarige gewassen in de sierteelt te onduidelijk. Ook kijkt LNV naar de hoogte van het garantiebedrag. Volgens Glaskracht-voorzitter Nico van Ruiten gaat LNV niet in de looptijd van 15 maanden opnieuw met Brussel in onderhandeling over de regeling. "Dat is teleurstellend, maar ik leg me daarbij neer."

LNV staat voor 100 miljoen euro garant aan noodleningen voor bedrijven. Uit de meest recente cijfers blijkt dat 77 bedrijven een aanvraag indienden voor zo’n garantie voor 50 procent op de lening. Banken dragen de rest van het risico op de financiering. Die 77 bedrijven hebben voor 21,6 miljoen euro aangevraagd.

Daarmee vindt de Rabobank dat de regeling behoorlijk werkt. "Dat is in totaal 42 miljoen euro. Dat geld komt wel bij tuinders terecht", zegt directeur akker- en tuinbouw Dick Oosthoek. De banken hadden niet op grote wijzigingen in de regeling gerekend, blijkt uit een rondgang. ING laat weten dat het mogelijk nog te vroeg is. "We moeten de regeling eerst eens goed gebruiken", stelt ING-tuinbouwspecialist Kees van Beek. De banken waren betrokken in het vooroverleg met Glaskracht. ING verwacht dat bij groentebedrijven voorlopig minder vraag is naar de regeling. Zij hebben de jaarplannen dit seizoen nu rond.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Pieternel van Velden

    Een regeling die behoorlijk werkt? In een tijd dat de helft van alle glastuinbouwbedrijven in financiële problemen zit en een regeling wordt ingesteld van 2x 100 miljoen (50/50 LNV/banken) is een aanvraag van 21,6 miljoen tekenend voor het mislukken van een handreiking door de overheid. Als het een goede regeling was geweest dan was het bedrag overtekend geweest. Ik vind het een teken dat de overheid nog steeds de problemen in de tuinbouw niet onderkent.

Of registreer je om te kunnen reageren.