Home

Achtergrond

CDA: veel te weinig tempo beheerplannen Natura 2000

De voortgang bij het opstellen van beheerplannen voor Natura 2000-gebieden is volstrekt onvoldoende.

Dat zegt CDA-Kamerlid Ger Koopmans."De minister [van LNV, Gerda Verburg] zou vóór 1 maart met een analyse van de ingediende beheerplannen komen. Die heb ik nog niet gezien." Ook andere fracties zijn kritisch over de voortgang.

Volgens Koopmans staan de beheerplannen vol met 'ecoproza'. "Verder staat er amper wat in. Zo ontbreekt een sociaal-economische paragraaf, met de kosten van te nemen maatregelen." Zonder zo’n paragraaf kan een beheerplan niet worden goedgekeurd en een Natura 2000-gebied niet definitief worden aangewezen, vindt Koopmans.

De CDA’er is ook ontevreden over het tempo bij het uitwerken van de programmatische aanpak stikstof (PAS). Die moet het bedrijfsleven bij Natura-gebieden ontwikkelingsruimte bieden, zonder natuur te schaden.

Verburg heeft de Kamer laten weten dat de PAS tegen het eind van dit jaar klaar is. Maar dan is ook de Europese deadline voor het definitief aanwijzen van Natura 2000-gebieden. "De enige zekerheid die er nu is, is dat boeren graag willen investeren", zegt Koopmans.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.