Home

Achtergrond 1 reactie

Borg de biggenexport

Zeugen zijn financieel interessanter dan vleesvarkens. Het risico neemt ook toe.

Blijft de vleesvarkenshouderij in Nederland? Afgaand op uitlatingen van deskundigen ziet het er somber uit. Zo ventileerde Gé Backus van het LEI onlangs tijdens een debat in Den Bosch dat de vleesvarkenshouderij het in Nederland gaat afleggen tegen de zeugenhouderij. Hij betitelde de sector als ‘te kapitaalsintensief waarbij de milieubelasting relatief groot is’. De ING-bank meldde in september vorig jaar in Boerderij al dat ‘de nadruk in Nederland nog meer op de vermeerdering zal komen te liggen dan op de mesterij.’

Nu zal de vleesvarkenshouderij echt niet helemaal uit Nederland verdwijnen. In de praktijk gaat het vaak om bedrijven waar vleesvarkens een neventak vormen. En dat soort bedrijven zijn altijd veerkrachtiger dan deskundigen op basis van louter economische feiten veronderstellen. Maar de conclusie dat de vleesvarkenshouderij een neventak zal zijn, is wel gerechtvaardigd.

Is dat erg? Nee. Als er met een volwaardige arbeidskracht meer is te verdienen met zeugen dan vleesvarkens, zal de bedrijfsactiviteit zich verplaatsen richting de zeugen. Dat is een economische wetmatigheid.

Is het riskant? Dat wel. Want meer zeugen betekent meer biggen. En als tegelijkertijd het aantal vleesvarkensplaatsen afneemt, wordt Nederland nóg afhankelijker van de biggenexport dan het al is.

In de wetenschap dat de Denen steeds meer en kwalitatief (qua gezondheid) betere biggen exporteren naar slokop Duitsland, is er werk aan de winkel voor de groeiende Nederlandse zeugenbedrijven. Kwantiteit moet hand in hand gaan met kwaliteit. En misschien nog wel belangrijker: zorg voor gegarandeerde afzet. Dat kun je als varkenshouder zelf doen. Maar ook handelsorganisaties moeten anticiperen op de groeiende stroom exportbiggen en allianties sluiten met Duitse afnemers. Er zijn initiatieven op dat front en dat stemt hoopvol.
Want gebeurt dat niet, dan verworden op termijn ook zeugenbedrijven tot een neventak.

Foto

Rochus Kingmans

Eén reactie

  • no-profile-image

    Hans

    Is het voor NL zeugenhouders niet interessanter hun biggen zelf af te mesten in Dld? Dan ben je de Denen een stap voor!

Of registreer je om te kunnen reageren.