Home

Achtergrond 3 reacties

Boeren zijn gebaat bij vrijere markt

Goede garantstellingen, minder inkomenssteun, een vrijere markt, goede verzekeringen en scoren op innovatie. Dat wil Gerben Jan Gerbrandy voor de Nederlandse landbouw.

In 2014 komt de Europese Unie met de nieuwe meerjarenbegroting. Dat biedt een uitgelezen kans om de prioriteiten van de EU tegen het licht te houden. En daar moeten we nu mee beginnen. Dat geldt ook voor het landbouwbeleid. De landbouwsector is belangrijk. Allereerst omdat het onze primaire levensbehoefte, voedsel, verzorgt. Maar ook economisch. In Nederland levert de brede landbouwsector 10 procent van de banen en de winst. Reden genoeg om zorgvuldig met de sector om te gaan.

D66 vindt dat het huidige Europese landbouwbeleid niet goed functioneert. Ondanks de miljarden aan steun hebben veel boeren een te gering inkomen. De inkomenssteun op grond van historische rechten is niet rechtvaardig. Ook voelen velen zich ongemakkelijk met het hand ophouden bij de subsidiekranen. Daarnaast ontvangt 20 procent van de boeren 80 procent van de steun, waaronder vooral de grote jongens.

Met veel landbouweconomen is D66 ervan overtuigd dat de Europese, en zeker de Nederlandse, landbouw gebaat is bij een veel vrijere wereldmarkt voor landbouwproducten. Net als in veel andere sectoren zijn innovatie en duurzaamheid de sleutelwoorden voor de toekomst. En juist daar scoren wij uitstekend. Wageningen Universiteit en de Nederlandse land- en tuinbouwsector winnen al jaren de gouden medaille voor landbouwkennis.

Concurrentie wordt steeds meer bepaald door de factoren kapitaal en kennis in plaats van grond en arbeid. Dat ziet er dus goed uit. De langere termijnverwachtingen voor landbouwprijzen zijn goed. De vraag naar voedsel gaat fors toenemen.

Een probleem blijven de grote fluctuaties in landbouwprijzen. Dat maakt het ondernemen moeilijk. Daarvoor zijn goede afspraken en garantstellingen met en van banken en overheden nodig. Net als goede, betaalbare verzekeringen voor slecht weer en ziektes. De inkomenssteun kan daarom geleidelijk afgebouwd worden. Wel zal er steun moeten blijven bestaan voor diensten als milieu-, natuur- en landschapsbeheer. Maar dat zal veel geringer in omvang kunnen zijn dan de huidige subsidies.

Gerben Jan Gerbrandy Europarlementariër voor D66

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  boerengoed is anders dan eeg goed

  Nederland is lid van de Eurepese Economische Gemeenschap en waar het huidige landbouwbeleid op is gebaseerd.
  Economisch het beste voor de gemeenschap.
  Dat moet de d66er toch weten.
  En als deze een alternatief denkt gevonden te hebben voor de boeren dan zijn er een conlusie,s mogelijk;1e is het slecht voor de EU dan krijgt het geen kans.2e is het goed of beter dan het huidige eu-landbouwbeleid ;dan pakt het voor de euboeren noch slechter uit dan het huidige.

 • no-profile-image

  Willem

  Kennis is tegenwoordig in 10 seconden aan de andere kant van de wereld. Kapitaal is vooral in handen van grote multi-nationals.
  Ik zie niet waar de positieve kant op lange termijn voor de boeren ligt.
  Wat ik waarneem is dat de melkmarkt, die nauwelijks geremd door quotas (want te hoog gesteld ten opzichte van de vraag) geen inkomen meer oplevert voor de melkveehouders. Er moet steeds meer gefinancierd worden (kapitaal verhuist van de boeren naar de banken en andere geldschieters). De vrije markt zorgt voor een concentratie van de productie en dus ook van de problemen en vergt een grote behoefte aan transport, e.d. Dit alles zonder een voordeel op te leveren voor de consument. Overal waar de melkproductie vrij gelaten is zien we grote prijsfluctuaties voor de boeren op een laag niveau en hoge prijzen voor de consumenten.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Landbouwkennis? hier? Wageningen? Vroeger wel! Tegenwoordig hebben we te maken met moderne "kennis".

Of registreer je om te kunnen reageren.