Home

Achtergrond

'Boer aan zet bij mestoverschot'

Veehouders moeten zelf met initiatieven komen voor een oplossing van het mineralenoverschot.

Dat zeggen Peter Brouwers van ZLTO, Wim Thus van de Rabobank en John van Paassen van Mestac. "De tijd dat andere partijen het mestprobleem oplossen is voorbij. De boeren moeten zelf met initiatieven komen", benadrukken de organisaties tijdens een symposium over mest van Mestac.

De organisaties zeggen wel bereid te zijn om initiatieven te ondersteunen en te begeleiden. "Maar het initiatief moet van de boeren komen. Nieuwe mestverwerkings- of mestbewerkingsinitiatieven moeten breed gedragen worden door de sector. Anders lukt het niet", benadrukt Thus. ”Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid. We moeten niet alleen naar elkaar kijken, maar ook zelf actief worden”, vindt Van Paassen.

In het verleden zijn meerdere initiatieven voor mestverwerking gestrand doordat veehouders afhaakten als ze op een andere manier goedkoper mest af konden zetten dan bij de mestverwerking. "Bij mestverwerking hebben we nog te maken me risico’s bij systemen omdat deze nog niet uitontwikkeld zijn, een hoge kostprijs die terugverdiend moet worden en onvoldoende saamhorigheid", geeft Thus aan. Gebrek aan saamhorigheid kwam recent opnieuw aan het licht toen pluimveehouders besloten de mest toch niet aan BMC Moerdijk te leveren omdat export financieel aantrekkelijker was.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.