Home

Achtergrond

Behoud werkcentrum vraagt vrijmaken geld

Als de sociale partners verder willen met het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw (MCG), moeten ze daar geld voor vrijmaken, schrijft Gerard Roest. De FNV’er wil kwijt waar het MCG voor staat.

In het artikel over het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw (MCG) van 22 januari, wordt wel erg selectief geciteerd uit het gesprek dat ik met de verslaggever van het Agrarisch Dagblad had. Over het MCG worden alleen maar negatieve zaken belicht. Graag wil ook een aantal positieve aspecten onder de aandacht brengen.

Allereerst dient vermeld dat de afspraken om een MCG op te zetten dateren van juli 2009. Hoewel dit net voor de vakantieperiode gebeurde, was het MCG volgens planning op 1 september in de lucht. Ondanks het gegeven dat de activiteiten in de glastuinbouw in de winterperiode altijd op een lager pitje liggen, zijn er tot week 4 ruim 100 vacatures aangemeld. Verder hebben zich 238 werkzoekenden gemeld die graag in de glastuinbouw willen werken. Daarvan hebben al 62 kandidaten ander werk gevonden met directe of indirecte ondersteuning van het MCG.

Ook vermeldenswaard is dat iedereen – zowel werkgevers als werknemers – persoonlijke ondersteuning krijgt; achter de website zitten enkele deskundige en betrokken medewerkers die kandidaten helpen met het invullen van de CV en die actief op zoek zijn naar vacatures bij bedrijven. Verder krijgen alle kandidaten de mogelijkheid om een gesprek te hebben met een adviseur beroepsontwikkeling.

Wij verwachten dat het aantal vacatures de komende maanden zal aantrekken. Natuurlijk is er veel geld uitgetrokken om het MCG op te zetten. En als we het in de toekomst als sociale partners willen voortzetten, zullen we daar de middelen voor moeten vrij maken. Omdat de opstartkosten eenmalig zijn, verwachten we het MCG te kunnen exploiteren voor minder dan 0,05 procent van de loonsom glastuinbouw.

Dat het aantal faillissementen lager is uitgevallen dan de inschatting die wij in de zomer van 2009 hebben gemaakt, is uiteraard alleen maar positief. Dat wij de personele bezetting van het MCG hierop hebben aangepast is vanzelfsprekend; het in tenslotte niet de bedoeling dat wij het geld dat door de sector is opgebracht nodeloos over de balk smijten. Verder bestaat de mogelijkheid dat andere sectoren zich bij dit initiatief willen aansluiten, zodat er nog kostenefficiënter gewerkt kan worden.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.