Home

Achtergrond 49 reacties

Arie van Doesburg: als één schakel in de keten niks verdient, zit iedereen met een probleem

Arie van Doesburg is een gedreven mens en werkzaam als Unitmanager Vers voor supermarkt Plus. Hij wil sterke formules maken en is duidelijk een man van actie.

Vers zit hem in het bloed. Hij komt uit een familie van groenten- en fruitmensen. Zijn vader had een aantal groentezaken. Zijn ooms ook. Hij werkte lang voor inkooporganisatie Superunie. Reorganiseerde onderwijl exotisch fruithandel Jaguar en is op dit moment nog net geen jaar verantwoordelijk voor vers bij supermarktketen PLUS. Onlangs was Van Doesburg te zien in een uitzending van de Keuringsdienst van Waarde over 'Het is goed boeren bij PLUS'. Hij verstopt zich niet voor vragen en gaat graag het gesprek aan.

Waait of stormt het in boerenland?
Het woei altijd al en dat doet het nog steeds. Het verschil met vroeger is dat nu duidelijk wordt dat de oorzaken bespreekbaar moeten worden gemaakt. Er is te lang omheen gedraaid en te weinig gewerkt aan strategieën om het tij te keren. Als dat nu weer niet gebeurt, gaat het orkanen. De grenzen zijn bijna bereikt.

Hoe bedoel je dat?
Als ook maar één schakel in de keten een probleem heeft, heeft de hele keten een probleem. Ik kan het niet helpen dat ook wij er als onderdeel van de 'markt' voor zorgen dat boeren en tuinders veel te vaak onder de kostprijs worden betaald. Maar het is op langere termijn een onhoudbare situatie. Dat is een waarheid als een koe.

Boeren denken dat supers hen uitknijpen
Dat is een beetje naïef. Natuurlijk spin je op korte termijn garen bij een lage inkoopprijs, maar het duurt al veel te lang. Op langere termijn heeft niemand er baat bij als boeren en tuinders omvallen. Het zal de prijs van voedsel omhoog jagen en de economie en onze omzet remmen.

Proberen jullie die trend te keren?
Nou en of. Plus kiest voor een zogenaamde ketenborging. We eisen van handelsorganisaties dat er goede afspraken worden gemaakt met bijvoorbeeld groentetelers. Daarvoor gebruiken we een driehoeksmodel, boer-handel-retailer. We kopen niet nu eens dit en dan weer dat, maar spullen waarmee we ons consistent kunnen onderscheiden. Daarom maken we lange termijn afspraken over hoeveel we afnemen, van wie, van welke kwaliteit, met welk soort verpakking en welke logistieke lijnen. Om dat waar te kunnen maken moet iedereen zorgvuldig zijn ding doen. Op die manier krijgt Plus bijvoorbeeld de meest verse spruitjes in zijn winkels die je je maar kunt voorstellen. En daar komen klanten op terug en wij dus ook. Daarom bieden we een boer een gegarandeerd afnamevolume. Daar kan hij vanuit gaan, al kunnen ook wij niet boven de marktprijs gaan zitten als die onder de kostprijs zakt.

Plus zegt "Het is goed boeren bij Plus", maar jullie kopen niet direct bij de boer. Dat scheelt hem alweer een fors bedrag. Waarom gaan jullie niet direct zoals jullie een beetje suggereren?
We hebben een intermediair, zoals bijvoorbeeld The Greenery, nodig om er zeker van te zijn dat we het juiste volume tegen de juiste kwaliteit kunnen kopen. Zouden we dat niet doen dan zou een boer of tuinder met de brokken van onverkochte handelswaar blijven zitten. Wij willen bijvoorbeeld alleen een bepaalde kwaliteit; de boer moet ook andere kwaliteiten kwijt kunnen. Daarom is een handelsfunctie nodig. Het lijkt een beetje op de functie van de balans bij ouderwets bankieren. Mensen die geld over hebben, leggen het in met verschillende bedragen en verschillende looptijden. De bank leent het uit in heel andere bedragen en met weer andere looptijden. Dat noemen banken de zogenaamde transformatiefunctie. Die is in de markt belangrijk omdat hij helpt vraag en aanbod optimaal op elkaar af te stemmen. In groenten, fruit, zuivel en vlees moeten verschillende volumes en kwaliteiten gematched worden met de vraag van klanten. Dat lukt niet als je zaken doet met maar één boer. De boer raakt niet alles kwijt en de retailer kan niet alles kopen wat hij zou willen.

Gaat er toch niet (te) veel geld zitten in die handelsfunctie waar noch de boer, noch de consument , noch de retailer iets aan hebben?
Handelsorganisaties maken van een spruit, een komkommer of een paprika geen nieuw product. In die zin is het antwoord dus ja. Niettemin is de transformatiefunctie van heel groot belang. Die heeft waarde voor zowel de boer als voor de retailer. De eerste moet van zijn hele oogst af en de tweede wil tevreden klanten die graag terugkomen.
Maar je hebt gelijk als je bedoelt dat het niet werkt om een verkoper met een prei, tomaat en komkommer op pad te sturen. Daar zit geen meerwaarde in. Ik weet al wat prei is en ook wat goeie prei is.

Werd die transformatiefunctie niet prima vervult door het oude veilingsysteem?
Ja, al zat daar niet de logistieke functie achter die ook heel belangrijk is. Maar als je daarmee bedoelt dat veilen alle problemen van nu oplost, lijkt me dat wat al te gemakkelijk gedacht. Supers en inkoopcombinaties hebben dermate grote volumes nodig dat een veiling niet noodzakelijk de beste optie is.

En toch zit er iets scheef?
Ik ben bang dat coöperatieve handelsorganisaties het altijd net een beetje te makkelijk hebben. Er 'zijn' is al genoeg, maar zo werkt dat niet als je een beetje dieper kijkt. Ze moeten blijven bestaan vanwege het nut van die transformatiefunctie en de volumes die moderne markten vragen. Dat kan ze ook lui maken. Hun marges suggereren dat een beetje. Je ziet dat bijvoorbeeld Vion weliswaar geen coöperatie is maar wel een 'boergenoteerde' onderneming met maar één boerenaandeelhouder. Het bedrijf maakt bijna 10 miljard omzet, maar houdt amper iets over.
Ze hoeven hun werk niet geweldig te doen, om toch een bestaansrecht te hebben. Pas als hun leden of toeleveranciers weglopen en elders nieuwe kritische massa’s in beschikbaar product ontstaan, krijg je zulke organisaties op scherp. Ik ben bang dat er nu door de ontevredenheid in AGF heel ingewikkelde nieuwe handelsverbanden ontstaan. Daardoor raakt alles nog meer versnipperd en ondoorzichtig dan het al is. Dat moeten we niet willen, want de keten als geheel zal er slechter van worden.
Daarom moeten coöperaties er echt voor gaan en geen genoegen nemen met het feit dat ze toevallig een functie hebben in het handelssysteem tussen boer en super.

Wat zou dat dan zijn, dat 'ervoor gaan'?
Een handelshuis, en zeker een coöperatief, heeft maar één doel, namelijk ervoor te zorgen dat ze de belangen van hun leden zo goed mogelijk dienen. Tegen de laagste kosten, moeten ze de beste prijs maken voor de producten van hun leden. Doe je dat goed, dan lopen ze echt niet weg. Integendeel.
Om dat te bereiken zijn productconcepten nodig. Assortimenten die voor een gezonde mix zorgen en producten met een hoge toevoegde waarde. Mij valt bijvoorbeeld op dat het equivalent van een product als Actimel niet door een coöperatieve handelsvereniging is uitgevonden maar door Unilever. Een van de grootste innovaties is nog altijd het verpakken van een gele, rode en groene paprika in een slurf. Dat schiet niet vreselijk op, terwijl er mogelijk een berg aan kansen ligt. Denk eens aan groentensappen in plaats van fruitsapjes. Veel minder suiker en dus echt gezonder.

Wat zou jij doen als je aan boerenkant ging werken?
Ik heb jarenlang bij Superunie gewerkt. Dat is een hele lean & mean organisatie – een coöperatie nota bene! - die als strategie heeft tegen de laagste mogelijke kosten de best mogelijke condities voor zijn leden te behalen. Superunie-mensen zijn trots als ze hun leden zoveel mogelijk geld terug kunnen geven.
Ik zou boeren- en tuindercoöperaties op net zo’n leest schoeien. Wat is nu hun strategie? Verkopen?!? Dat is nogal wiedes. De vragen zijn: hoe, met welke producten en diensten en bij welke margemix? En tegen welke kosten? Dat zijn vragen die de hele coöperatieve en boerenverwerkerswereld zich eens goed zou moeten stellen, van AGF tot vlees en zuivel.
Om kort te gaan, ik zou een omgekeerde Superunie maken. Een verkoop- en productiebedrijf in vers dat zoveel mogelijke toegevoegde waarde weet te maken bij zo laag mogelijke kosten. Er alleen maar zijn omdat je onmisbaar bent, maakt lui. Daar bouw je niks mee op.

Vind je de kritiek van boeren dat supers het onderste uit de kan halen terecht?
Die begrijp ik, maar het is niet terecht. Ik denk dat hun coöperaties en handelsorganisaties beter voor hen zouden kunnen zorgen door meer dan alleen de transformatiefunctie voor hen te verzorgen en door die alleen nog maar superefficiënt voor hen te vervullen. Met name in AGF moeten op dat gebied heldere keuzes gemaakt worden. Ik zit echt te springen om nieuwe assortimentsconcepten, nieuwe productconcepten en nieuwe producten. Ik zie ze echter alleen bij hoge uitzondering. Producten die goed zijn, worden door mensen betaald. Wij hebben sinds kort alleen nog maar fair trade bananen. Maar mensen kopen ze, terwijl we de prijs- en uitknijpkwestie niet meer aan hoeven. Zo werkt een super en zijn klanten ook en dat durven we nog steeds veel te weinig te erkennen en veel te weinig uit te dragen.

In het begin had je het over de noodzaak van het bespreekbaar maken van dingen. Welke bedoelde je?
1. Er is overproductie in Europa. Bekeken zal moeten worden waarom die steeds weer ontstaat en hoe dat mechanisme gereguleerd kan worden;
2. Er moet gezocht worden naar de overbodige kosten die na de boer gemaakt worden en de marge tussen hem en het eindproduct opvreten;
3. Er moet worden gekeken naar de toegevoegde waarde die de handelsfunctie weet te maken. Met name in coöperatieverband zijn er te veel gemiste kansen. Als daar in de toekomst wel sterke producten uitkomen, willen we die graag op het schap. Ik vind het jammer dat daar steeds zo sceptisch over wordt gedaan;
4. Een deel van het probleem ligt wel degelijk aan boeren- en coöperatiekant. Als ze niet bij machte zijn het zelf op te lossen, is het nodig hen daarbij van buitenaf te helpen.

Blijven deze punten nu weer liggen, dan breekt de orkaan los.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Harm

  boeren zullen moeten kiezen voor 1 afzet organisatie, die organisatie bepaald de prijs en het volume. De verwerkende industrie zal aan de zijlijn hun kosten kunnen toevoegen. De marge wordt zodoende beter verdeeld. De afzetorganisatie is non profit en staat in dienst van de boeren. Daarmee heb je de macht van de schaalgrootte. De afzet organisatie kan het volume sturen, zonder dat de boer zijn inkomen ziet dalen. Het is voor de boer niet meer belangrijk hoeveel hij produceert, maar wanneer. Met een kleine verschuiving van de marge richting de boer, kan er al voor zorgen dat er niet steeds meer geproduceerd hoeft te worden. Er onstaat op die manier een constante "vraagmarkt". Het is voor de hele keten beter wanneer er af en toe nee verkocht moet worden.

 • no-profile-image

  erik

  hoi teun, ik begrijp je commentaar, in de melkveehouderij beginnen er ook dit soort situaties te ontstaan, bijv in denemarken was het exact zo. maar mijn vraag is dan, hoe heeft het zover kunnen komen dat je zo afhankelijk bent van een bank dat die jou manegement beslissingen gaat maken? wat je eigenlijk zegt is dat je bedrijfsleider bent, en geen ondernemer meer. wij zitten door omstandigheden zelf ook erg zwaar bij de bank, ook ik merk dat het met de huidige rendementen(of beter ,het gebrek eraan) erg moeilijk is om aan de bank te ontsnappen. daarom gaat nu ook iedere cent die er over is naar aflossing. breng die vaste kosten(lees, rente en aflossing) zo snel mogelijk terug, die banken willen wel, maar zorg dat het binnen de perken blijft. want je verliest op die manier de lol in het ondernemer zijn, en als het tegen zit ga je er zelf ook aan onderdoor. ook genoeg voorbeelden van collega veehouders die beschadigd teruggekeerd zijn uit het buitenland, of erger nog, zichzelf hier over de kop hebben gewerkt voor een habbekrats

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Een sympathiek verhaal. Een hele verademing met de vorige twee moet ik zeggen. Ten minste iemand die boeren niet bij voorbaat als dombo's ziet.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  ........en leggen bloemen bij het graf van diegene die verdronken zijn. Zijn het er heel veel tegelijk komt er misschien nog een monument of gedenkteken. Opschrift: zij overleefden hun eigen productiewoede niet.

 • no-profile-image

  lol

  Ik denk dat je dingen verward hier piet, schaalvergroting vind in de eerste plaats bij alle sectoren plaats. En er zijn best wel melkveehouders die "om kunnen gaan" met verliezen, ze reageren alleen anders op de verliezen dan de tuinbouw. Ze pushen de overheid en NV's om hun meer geld te geven, en ZELF letten ze op de kostprijs, dus dubbel zohard die verliezen weer terugverdienen. Ik vind het raar dat tuinders zeggen dat melkveehouders geen ondernemer zijn omdat ze geld aftroggelen bij anderen. Een ondernemer zorgt toch voor zijn eigen inkomen? nou dat doen de melkveehouders toch! ze doen het alleen ANDERS dan de tuinders.........Nu een heel andere kant van het verhaal: Waar blijft die boerensuper? Ik heb dhr. Veerman meerdere keren dit idee bij de anderen laten inwerken, maar toch wordt hier niet tot weinig op gereageerd. Keten integratie is toch niet een vloekwoord? Mensen die zeggen dat dit niet kan zien niet verder dan hun neus lang is. Coöperaties zouden dit gemakkelijk kunnen doen, maar ik ben bang dat men de "guts" er niet voor heeft. Boeren wringen zich in alle mogelijke posities om een leuke opbrengst te krijgen, maar de cooperaties zijn te bang om hun bedrijf structureel te veranderen, omdat zij een basis salaris krijgen die vast staat, waarvan te leven valt... Dick, je idee met de codes op de producten is een top idee, maar pakt het probleem niet bij de wortel aan, er moet niet op de consument gespeeld worden, maar op de cooperaties/tussenhandel!! Zij moeten zorgen dat de supermarkt wil betalen voor onze producten, boeren hebben het druk genoeg om hun vee/bodem/oogst/milieu/afzet te beheren!

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Melkveehouder, ik gaf hier al eens eerder aan en rekende het zelfs voor: aandeelhouderschap sec heeft geen zin. Of een super geeft de boeren teveel (en dat gevaal kun je je aandelen beter spreiden, cq. elders investeren) of hij doet hetzelfde als de bestaande. In m'n laatste reactie bij het interview met Marc Jansen gaf ik daan dat Arie van Doesburg de vinger op een zere plek legt: zijn de coops wel voldoende professioneel en uitgedaagd om de beste mogelijke prestatie voor hun leden te leveren. Met heel andere woorden: boeren hebben geen reden tot klagen maar moeten ervoor zorgen dat ze professioneel worden in het vermarkten van hun producten. //////////////////////Boerin vraagt me of het geen goed idee zou zijn om een coop-bestuurder te interviewen. Ja, natuurlijk is dat een goed idee!!!!

 • no-profile-image

  Geert P

  Goede reeks debatten in de reeks Wind of storm?! Volgens mij draait het in essentie om de keuzevrijheid die we (gelukkig!) hebben. Aan de ene kant de consument (met als - huidige - trend: ik koop in bij de super, ik kies voor het huismerk en leer van de super - zeker ook weer de afgelopen weken - dat ik er beslist niet teveel voor moet betalen). Aan de andere kant de producent (trend: steeds minder in getal - er staan steeds minder opvolgers te popelen - en collectief licht stijgende productie - dus individueel forse stijgingen).
  Tussen deze twee polen zit een wereld die markt heet, volkomen verschillend is per product, maar wel steeds als dominante speler de supers kent. En het leuke is, dankzij die 'markt' krijgen we vrijwel al onze productie weggeduwd, of het nu kwaliteit of rotzooi is.
  Feit is dat denken in marktmacht weinig soelaas biedt. Kijk naar FloraHolland, Vion en FrieslandCampina (al jaren grootste merk in de super - hoezo schapruimte belangrijk?). Ieder groot in Nederland, met wisselend marktaandeel in het eigen segment en opererend in totaal andere 'werelden'. Qua kenmerk sluiten ze aan bij het agrarisch bedrijf: (zeer) krappe tot negatieve winstmarge in relatie tot de inzet van kapitaal en de omzet en voortdurende de vraag: betalen we de kosten uit een hogere marge of wordt het (toch weer) een hogere omzet?
  In mijn beleving zit de crux in trots. Hoe trots ben je als producent op je product? Ben je er heel trots op en heb je er een gevoel (en verhaal) bij? Dan mik je het niet over de schutting in de hoop dat 'iemand' er wel een prijs voor maakt. Gelukkig biedt de 'local-for-local-gedachte' kansen en is met een concept van streekproducten geld te maken. Maar de 'bulk' gaat toch de grens over (wisselend per product, variërend van de helft tot meer dan 90%) en wordt in toenemende mate anoniem verkocht (zie hiervoor: via huismerk super).
  Eén oplossing voor de malaise is er niet, daarvoor zijn de problemen en de markten te divers. Feit is wel dat producenten als groep niet om de supers heen kunnen. Feit is ook dat de producent als individu keuzes heeft: kap ik ermee of ga ik door? En als ik doorga, doe ik dat dan met of zonder trots voor mijn product? Geen trots? Succes in de ratrace! Wel trots? Koers niet op omzet alleen en werk aan een afzet - al of niet via een coöperatie - waarin de rotzooi van een ander niet de prijs van jouw kwalitatieve product om zeep helpt.
  De macht begint mijns inziens bij je eigen product en de mate van trots. Die overtuiging moet groeien - van het individu via (het collectief van) zijn afzet naar de consument, waar dan ook in je uiteindelijke afzetmarkt. Anders rest slechts het meest negatieve scenario, dat Van Doesburg schrijnend verwoordt in de zin "We hebben een intermediair, zoals bijvoorbeeld The Greenery, nodig om er zeker van te zijn dat we het juiste volume tegen de juiste kwaliteit kunnen kopen." Het woord prijs komt er niet in voor, maar het had zo maar juiste (lees: laagste) prijs kunnen zijn.....

 • no-profile-image

  Teun Tuinder

  Dick er moet nieuw voedsel in de discussie komen. De titanic is zwalking......

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Teun, heb jij deze discussie op foodlog gelezen? http://www.foodlog.nl/vandaag/bericht/je_weet_niet_waar_je_het_over_hebt/

  Het vertrouwen is inderdaad compleet zoek. Zonder vertrouwen komt het ook niet goed. Morgen verschijnt hier een interview met mijn volgende gesprekspartner, Ruud Huirne, de baas van het LEI. Hij is er heel helder over: als het wantrouwen niet ophoudt, kan er weleens een boel 'zonde geld' achter kwaad geld aangegooid moeten worden.

 • no-profile-image

  Jos Bakker

  "We hebben een intermediair, zoals bijvoorbeeld The Greenery, nodig om er zeker van te zijn dat we het juiste volume tegen de juiste kwaliteit kunnen kopen. Zouden we dat niet doen dan zou een boer of tuinder met de brokken van onverkochte handelswaar blijven zitten. Wij willen bijvoorbeeld alleen een bepaalde kwaliteit; de boer moet ook andere kwaliteiten kwijt kunnen."

  Dit stukje viel mij op in het artikel. Hier wordt in mijn ogen een belangrijk punt gemaakt. Dit is ook één van de redenen waarom het zo vervelend is dat in de groenten en fruit de veiling is verdwenen. Boeren en tuinders hebben te maken met verschillende kwaliteitsniveau's. Op een veiling wordt duidelijk op basis van prijs-prestatie betaald. De beste kwaliteit krijgt de hoogste prijs, wie op de bloemenveiling komt ziet daar voorbeelden genoeg van. Maar de groenten en fruitveiling zoals deze vroeger was voldoet niet meer, dat wordt ook duidelijk in het verhaal van Arie van Doesburg. Een nieuwe vorm van veilen, zou dat de oplossing bieden?

 • no-profile-image

  Marc van Heesch

  Weer een interessant interview! Terecht dat er weer veel wordt gesproken over ‘de coöperaties’. Klaarblijkelijk zit daar een probleem blijkt uit dit en voorgaande interviews. Het commentaar van een aantal boeren op hun (niet meer) eigen coöperatie, waaronder de ‘vergaderboer’ in zijn eigen reeks columns vind ik vaak wat vreemd. Er wordt wat afgemopperd. Vervolgens komen er dan van velen de roep om allerlei garantieregelingen om zeker te zijn van een ‘faire prijs’. Misschien leuk als moppertherapie, maar het is een heilloze weg. Er is ook niemand van de geïnterviewden in deze reeks die ook maar iets in deze richting zegt. Wel wordt er opgeroepen tot meer zakelijkheid en tot het aanbieden van nieuwe producten/ proposities. Terecht wordt er door velen aangegeven dat dit voor een individuele boer of tuinder zeer moeilijk is. En dan zijn we wat mij betreft weer terug bij de coöperaties! Want naast het probleem ligt daar naar mijn overtuiging OOK de oplossing. Het ‘model coöperatie’ klopt gewoon. Dat er in de uitvoering soms (vaak) het één en ander aan schort dat zal best, maar doe daar als leden dan wat aan! Als sierteeltwerknemer vind ik het initiatief van Martin Dijkshoorn om te ageren tegen het beeldveilen dan ook als voorbeeld helemaal niet verkeerd./// In het interview geeft Doesburg ook terecht aan dat direct zaken doen met tuinders zonder intermediair ertussen niet gaat. Het intermediair moet het echter wel GOED doen voor de klant en ook voor de leden! Vooral op gebied van innovatie gaat dat klaarblijkelijk niet goed. Er werken vooral mensen met een logistiek hart. Creatieve uitvinders en marketeers werken er niet? Dan moet daar snel wat aan gebeuren. En ondertussen ontstaan er andere initiatieven (o.a. telersverenigingen): niets mis mee, al ben ik net als Doesburg bang voor versnippering. In de potplanten hebben we die versnippering al veel te veel naar mijn mening. Teun Tuinder gaf aan dat we in de glastuinbouw talloze concepten hebben: inderdaad TALLOOS (hoezo versnippering) en over het algemeen vrij ‘sneu’. /// Helaas wordt er slecht heel kort ingegaan op het ‘oude veilingsysteem’. Met die vraag blijf ik maar zitten: waarom leek het stoppen met de klok destijds zo’n goed (?) idee en waarom gaat het met het alternatief (Greenery) zo slecht?

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  ''Hoe krijg je een sector bijeen die zo diep verdeeld is ?'' Goede vraag @ Josien. Misschien zijn er andere lezers die daar een antwoord op weten. Af en toe voel ik mij een vreemde Eend in een vreemde Vijver!!!... Persoonlijk heb ik dit antwoord; de armoede zal ons bijeen drijven!!!... De geschiedenis heeft ons dat geleerd. Denk aan Lech Walesa de electricien van een scheepswerft in Danzig (Gdansk) Polen, die de val van de comministische dictatuur in gang bracht!!!... In 1789 was de Franse Revolutie ook uit armoe geboren!!!... Van de hele EU zijn het de fransen die het meest op de Barricaden gaan!!!... In NL wordt nog gefilosofeerd over schaalvergroting en kostprijsverlaging. En de stille hoop, dat de Buurman misschien stopt. @ Teun noemde die groep de idealisten. Ach laat ik niet te negatief doen. Maar ik moet nu denken aan een uitspraak van Dominique Strauss-Khan, de Chef van het IWF, in verbinding met de mogelijke recessie die binnenkort nog komen kan; ''WIJ MOETEN VOORZICHTIG ZIJN'' !!!!!.....

 • no-profile-image

  lol

  Ik hoor van bijna alle partijen dat dus eigenlijk de cooperaties hun werk niet naar behoren doen. Dus op zoek naar een cooperatie die nog wel in handen is van boeren?

 • no-profile-image

  erik

  ik lees in onderstaand commentaar de zin "er is veel te makkelijk gefinancieerd", is dat zo? als ondernemer bepaal je toch zelf wat je doet, het is nog altijd je eigen beslissing, dat is het mooie van ondernemen. Het enige probleem is dat je succes in de agrarische sector wordt afgemeten aan hoeveel je produceert. in mijn geval,hoe meer koeien per man hoe hoger je in aanzien staat. die groeiwaanzin heeft tot deze lage opbrengsten geleid. en daar is niemand anders dan de agrarische sector zelf schuldig aan!!!! philips gaat ook eerst kijken of er markt is, en hoe groot deze is, daar wordt de produktie op aangepast. zo hoort het ook te zijn. ik heb nog nooit een melkveehouder aan zijn verwerker horen vragen hoeveel melk hij voor een goede prijs denkt te kunnen afzetten.
  de opmerking van arie dat er teveel inefficientie en te weinig marktgerichtheid is klopt voor een deel, maar is ook weer ingegeven door de instelling van de boeren, wij produceren en jullie(de verwerkers) zorgen maar dat het afgezet wordt. Misschien dat we maar naar een systeem van melkveiling moeten, veehouders bieden aan, verwerkers nemen af, is er teveel,gaat het de put in, brengt het niks op.

 • no-profile-image

  Teun

  Het is inderdaad de vraag of de cooperaties voor de kwekers efficient zijn Piet. De Flora Holland is de grootste marktplaat van de wereld. Echter het merendeel van de glastuinbouw draait al jaren feitelijk ondermaats. Elk jaar hosanna .Weer meer omzet. Je krijgt de mooiste folders binnen .De marketings jongens en meisjes hebben berekend dat we over tig jaar de omzet zullen verdubbelen. Het voormalige Oostblok zou de nieuwe bloemenhemel worden.Daar is al volop inspeeld door de hijgerige kwekers die o zo bang zijn dat de buurman daar meer van zou profiteren dan zij zelf...zie hier , een van de grootste redenen waarom de glastuinbouw zo in de problemen zit. Men wil gewoon veel afzetten. Dat dat tegen onwerkelijke prijzen moet is feitelijk van minder belang. Veel omzet was en is het devies. Ik vermoed dat de handel daar het beste mee af is. Het is al vaker gezegd. Liever een mooi goed product voor een leuke prijs dan al dat bulk goed voor snert prijzen.Daar kan metname de chrysantenteelt in de Bommelerwaard over mee praten....ze hebben hun eigen product naar beneden gehaald.....

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  @ Teun, je slaat alle spijkers op z'n kop. Alhoewel ik nu niet meer bloemen teelt en verhandelt. Kan ik alleen maar constateren dat de situatie droevig is en uitzichtloos, u weet dat ik niet van doemdenkerij houd !!!... Maar als ik van 1 ding overtuigd ben, is het dit; de gehele agrarische sector moet zich HER-ORI-ENTEREN !!! en niet gek laten maken door luchtfietsers en andere maloten.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Van de punten die opgepakt moeten worden volgens van Doesburg is Punt 1 "regulering van (over)produktie in europa". Ik moet zeggen dat ik daar zelf in de loop van deze serie ook steeds meer in zie. Het punt 'liberaal versus regulering' was in de melksector natuurlijk een kloofdiepe controverse tussen LTO en DDB. Veel van de grote, moderne melkveehouders, die fors geinvesteerd hebben en klaar zijn voor de toekomst, en veel LTO'ers zijn níet voor regulering. Hoe krijg je een sector bijeen die zo diep verdeeld is?

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  ''Waarom leek het stoppen met de klok destijds zo'n goed (?) idee en waarom gaat het Alternatief (Greenery) zo slecht???''. Goede vraag; @Marc van Heesch, uit Boskoop. In principe ben ik ook een voorstander van de co-operatie!!!... Maar helaas zijn veel Bestuursleden en Directie's idealisten en het lijkt erop dat zij ten opzichte van de handel en consument tekortschieten, dhr. Arie van Doesburg heeft dat ook gezegd. De co-operatie's zijn ook zeer gelaten als de prijzen matig tot slecht zijn, m.a.w. ach ja wij kunnen er ook niets aan doen, er is vraaguitval, crisis, overproductie en ja, wij moeten de kostprijs verlagen, hoor je dan!!!... Het liefst door Schaalvergroting, zegt dan de Rabo of ING banken. Hierdoor wordt de Duivelsche Cirkel steeds Hardnekkiger!!!... Daarom wordt het hoog tijd dat de co-ops uit hun Winterslaap ontwaken!!!...

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Arie van Doesburg zegt; "
  Om kort te gaan, ik zou een omgekeerde Superunie maken. Een verkoop- en productiebedrijf in vers dat zoveel mogelijke toegevoegde waarde weet te maken bij zo laag mogelijke kosten. "
  Als je het nou wat breder trekt, kom je dan niet gewoon uit bij coöperaties uit de verscheidene sectoren die gezamelijk investeren in aandelen van de supers en zo de verkoop en productie in één hand hebben? Ik mis in de discussie argumenten waarom coöperaties dit niet zouden moeten oppakken. Vergeef me als ik het mis heb, omdat ik niet alle reacties nauwgezet gelezen heb, maar ook van discussieleider Dick Veerman meen ik op juist dit punt nog geen input gelezen te hebben

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Weet je Dick, juist die verdomde boerenziel vind ik mooi. Dat is juist het leuke van het boerenleven. Het zit in je ziel en in je genen. Het zorgt voor je drijfveer en dus je motivatie. Klopt dat door onze boerenziel we meer aankunnen dan we zouden doen als we die boerenziel niet hadden. Ik ben ervan overtuigd dat boerenziel en een gezond boerenverstand toch ver reiken. Je ziel als leidraad is oké. Soms stormt het wel eens, maar juist uit hevige stormen kom je vaak weer beter tevoorschijn.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  De discussie neemt nu een zeer psychologische wending, desalnietemin hoog interessant!!!... Zoals gebruikelijk was ik weer even afwezig i.v.m. mijn werkzaamheden. Ik wil wat nader ingaan op de vraag van @Dick; heeft ''de Boer een gespleten ziel''?. Wie weet?, ik geloof wel dat in de gehele agrarische sector, idealisme duidelijk boven realisme gaat. Het doorzettings-,en uithoudinsvermogen is vooral in NL ''einzame spitze'' (eenmalig), persoonlijk vind ik de groententuinder's het beste voorbeeld. Met zorg geteelde groenten naar de veiling brengen en dan de kans lopen dat het doordraait (de minimumprijs opbrengt), ik moet nu denken aan onze buurman uit mijn jeugd die een veld met kropsla had. M'n vader vroeg buurman Karel, ik zie dat je met de oogst begonnen ben, brengt het nog wat op? Ja antwoorde buurman; maandag ving ik 27 cent, dinsdag 23 cent, woensdag 11 cent en gisteren draaide alles door (minimumprijs dus). Nou ja vervolgde buurman Karel, ik heb 1 ding mee, Sla schoffelt nogal makkelijk. Ik bedoel maar, zijn Humor is gebleven en zijn slotwoord was; ach Jaap (m'n vader), nieuwe ronde nieuwe kansen!!!... Mijn bewondering voor dit soort mensen is GROOT !!!... Groentekwekers heb ik bijna nooit horen klagen of zeuren, want hun glas was altijd HALFVOL!!!... Optimisme is een Must in de Land-, en tuinbouw sector!!!... Er is 1 uitzondering, de Melkveehouders, die hebben niet geleerd met verlies om te gaan en dan krijg je situatie's zoals ''Welcome to the kill'', het spijt mij dat ik het opschrijf, maar ik denk er zo over; dat is een keuze van de minste weerstand en de nabestaanden zitten met de brokken. Tenslotte nog een vraag, persoomlijk ben ik ook een boer die passie (plezier) heeft in z'n werk, maar als je graag koeien melkt; waarom moeten het er dan 18.000. zijn? als je 180. koeien hebt kan je ze nog een naam geven en observeren en hun gedrag waarnemen. Waarom moeten wij de grootste zijn ??? Waarom is het nooit genoeg ??? De eeuwige race de grootste te willen zijn, vind ik schizofreen!!!... Daar ontbreekt gezond verstand, denkt o.g.t.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Dick, omdat het in het verleden steeds zo geweest is dat als er tegenwind is, storm met uitschieters van orkaankracht, er wel weer geholpen wordt. Het ligt aan wie welke belangen heeft en waar de meeste pijn geleden wordt. Zie de banken en ook de tuinderssituatie. Als er hard ingegrepen wordt dondert de waarde van de rest ook in elkaar. Zo speelt dat nog veel meer in de grondgebonden sectoren. Het is een ongezond complex geheel, dat foute systeem. Dus houdt het in de benen en blijven rekken. Maar misschien gaat het gezond verstand nog wel een keer werken.

 • no-profile-image

  Teun Tuinder

  Piet ik ken in mijn omgeving zelfs niet een boer met 150 koeien........Bedrijven met 1500 koeien vindt je in dit land nooit......Geheel terecht dunkt me.....

 • no-profile-image

  boerin

  @ Dick. Zou het niet interessant zijn een interview aan te gaan met de directie van een grote coop. Hoe kijken zij tegen de toekomst aan. Hoe verantwoorden directieleden van bv FC de uitspraak "wij verwerken alle melk die geproduceerd gaat worden na 2015. Uit dit forum blijkt dat producenten een duidelijke mening/visie hebben. Strookt deze visie met de visie van de coops?

 • no-profile-image

  Teun Tuinder

  Misschien Dick vinden boeren het niet zo erg om met grote schulden te zitten?? Dat ze die zelf, en hun kinderen, nooit meer afgelost krijgen is waarschijnlijk niet zo erg.....Veel kijken liever naar het uier dan naar de markt.

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Teun, dat intrigeert me enorm. Ik sprak gisteren een jonge boerenzoon. Hij wil een bedrijf voortzetten en weet heel goed hoe de markt ervoor staat. In zijn hoofd echter geen spoortje twijfel: ons bedrijf gaat door, op de een of andere manier. Er zit een gevoel achter: 'wij boeren zijn onmisbaar.' Dat klopt ook, want ze maken ons eten en onderhouden het land. Maar er zit voor mj iets geks in: waarom doe je het als je weet dat er ook misbruik van je wordt gemaakt, want je zit met alle risico's en veel werk voor weinig. Je rsikeert zelfs je pensioen te verspelen. En toch doen ze het. Ik reed terug en er kwam een naam voor die houding op: 'die verdomde boerenziel'. Ik snap er nog steeds nog niet de helft van, maar ik weet dat'ie bestaat. Die ziel loopt niet op geld, maar op wat anders, zelfs - en misschien wel JUIST - bij heel grote boeren, waarvan iedereen denkt dat het halve industriëlen zijn. Het rare is dat ze bijna het tegenovergestelde zijn en ook weer een cenrale functie hebben in de economie. Mijn worsteling om die ziel te begrijpen begon ongeveer een jaar geleden. Met dit weinig vrolijke stukje: http://www.foodlog.nl/vandaag/bericht/het_eetsysteem/

 • no-profile-image

  Teun Tuinder

  Vertrouwen is aan het zwalken. Ik wil best geloven in iets nieuws. Maar dan lees ik dat HAK de jarenlange band met contracttelers verbreekt.......de groenteverwerker is in deze sector jarenlang toonaangevend geweest. De MARKT dwingt ze hier toe...Lees GWBs . Geloof mij maar dat deze een enorme prijsdruk op de producten van Hak zet. Ik zeg niet dat de GWBs overal schuldig zijn want de consument bepaalt zelf wat er in zijn karretje zit.Echter nu komt het risico dus weer helemaal bij de teler te liggen. Wat gaat die doen? Die gaat zeker niet meer produceren maar juist meer..... zo gaat dat. Dan lees ik dat Oerlemans de contracten overneemt. Onderdeel van Vion blijkbaar. Ik weet het niet maar zijn de veehouders te vreden over Vion? Ik weet het niet ....Zolang wij de ratrace van meer produceren niet verbreken zal er erg moeilijk zijn een ander systeem te realiseren .Ik weet dat Hak veel producten uit de Hoeksewaard haalt. Daar zitten niet zoveel telers. Blijkbaar kunnen die telers er gezamenlijk er niet toe komen om zoveel in te zaaien dat zij een rendabele prijs voor hun top product krijgen . Dat verwacht Hak wel. Stel dat ze dit wel doen dan hebben zij direct de Nma op hun dak .Ongeoorloofde prijsafspraken !!! Dat is in het nadeel van de consument...Willen wij tot een ander systeem komen dan zal er door bepaalde instanties echt anders tegen bepaalde zaken aan gekeken moeten worden. Willen wij duurzaamheid als productiemiddel meenemen dan zal dit domweg gewoon noodzaak zijn. Ik denk dat de nu gebezigde wetgeving vernieuwing echt in de weg staat. De verheerlijking van het belang van de consument zal getemperd moeten worden. Het is nu bijna niet meer mogelijk om benzine met lood te tanken. Waarom is het dan niet mogelijk om in de agrarische sector dwingende maatregelen te nemen ? In ieders belang ?

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Beste Teun, natuurlijk is het niet goed een ondoordacht oordeel te vellen. Dat spijt mij zeer. Dat een mens wanhopig kan worden is begrijpelijk en dat de megaboer nooit zware tegenslagen heeft moeten verwerken is waarschijnlijk. Je zou kunnen denken/zeggen "hij kon er niet meer tegenop". Toch wil ik alle mensen waarschuwen; neem niet te veel hooi op je vork en mocht de een of de ander in de problemen zitten, praat er over, praat, praat en nog eens praten!!!... Er zijn ook mensen die zich schamen als zij een failliesement moeten verwerken, denk dan,'' door overmacht is mij dit overkomen'', ook dat is mogelijk. Als alles meezit worden wij wel eens overmoedig, dan moeten wij heel goed oppassen!!!... Daarom vraag ik mij af; als wij ons brood kunnen verdienen met 150 melkkoeien, waarom willen wij er dan 1500. melken en daardoor grote risico's lopen ???

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Aansluitend op het verhaal van Teun over de conserven. Vorig jaar is iets merkwaardigs gebeurd. In Flevoland is al vele jaren een Coöperatieve Verzendhandel. Deze verzorgt voor de leden de teelt van erwten, bonen, spinazie, etc. De grootste afnemer Coroos wilde de prijs met ongeveer 15% verlagen. (Een jaar eerder waren de prijzen onder invloed van de voedselcrisis met hetzelfde % verhoogd). De boeren als leden van de coöperatie namen niet genoegen hiermee. Coroos heeft vervolgens geprobeerd buiten de Coöp. Verzendhandel boeren te benaderen. Dit werd door boeren niet als sympathiek ervaren! In Flevoland is weinig conserven geteeld. Jammer? Valt wel mee, het saldo ligt steeds maar net boven dat van graan (=indirecte beïnvloeding). En als telers elders er wel voor kiezen om beneden de kostprijs te telen dat moet je ze dat toch van harte gunnen!!!

 • no-profile-image

  Teun

  Inderdaad Huib. De verwerkers gaan dan rondbellen of zij niet een wanhopige kunnen vinden die onder de al minimale prijs wil duiken. Dat graan is in feite een vloek. Je kunt bijna niet meer saldo halen dan met graan. En die is altijd al minimaal.------ Ik heb het in de chrysantenteelt gezien. Telers hadden contracten met de handel gesloten. Dat gaat goed zolang de handel er maar baat bij heeft. O wee als de handel ondekt dat zij de chrysanten een paar cent te duur hebben ingekocht. Gegarendeerd dat ze ergens wel een geel blaadje vinden..als je een hond wil slaan....????? Deze teler was zeer teleur gesteld en kwaad. Hij had zijn productie behoorlijk afgesteld op deze handelaar. Deze teler was voorgoed genezen van die zogenaamde samenwerking met deze toch grote handelaar van de Flora Holland.

 • no-profile-image

  erik

  nog even in reactie op harm, ik ben het helemaal met je eens, maar hoe krijgen we het van de grond? er zijn vele boeren die nog heilig geloven in HUN cooperatie. en evenzoveel die absoluut niks willen weten van samenwerken. als je het individueel vraagt zal elke boer ja zeggen. maar morgen kopen ze toch allemaal voor de zekerheid maar weer een tonnetje quotum bij om de kostprijs te verhogen, of die veel te grote inefficiente nieuwe stal vol te krijgen

 • no-profile-image

  erik

  en harm, ik ben het helemaal met jou eens, liever vandaag dan morgen. maar ik ben ten eerste bang dat we ruzie krijgen met mevr kroes. ten tweede voegen we weer een schakel toe aan de keten (non profit bestaat niet in onze wereld) het kost gewoon extra geld. volgens mij is het veel beter als campina, bel, cono, enz gewoon elk jaar, of half jaar, aan zijn leveranciers laat weten hoe het er voor staat, en wat ze kunnen hebben, dit mag je leveren tegen een goede prijs. wil je meer leveren, prima, maar daar krijg je gewoon wereldmarkt voor. dit had volgens mij allang zo geweest als alle verwerkers, incl campina, niet gewoon zeer blij zijn met de goedkope grondstoffen. en geef ze eens ongelijk, wij produceren blijkbaar wel, hoe lager ze de prijs maken, hoe meer ze krijgen!!!!!!!

 • no-profile-image

  niet over produceren maar een faire prijs

  Een vragenrondje op de extra bijeenkomst van de rundveedtudieclub in juli 2009;zegt dat men toch uitbreiding van productie(lees quotumvergroting/afschaffing)als enige uitweg ziet.
  Dus men kiest op het moment dat het stormt niet voor minder wind maar orkaan.
  niks aan te doen,wij op naar de orkaan.

 • no-profile-image

  Teun Tuinder

  De sector kent zo ontzettend veel deel sectoren dat er van geen eenheid sprake zal kunnen zijn. Het is de vraag of er überhaupt wel solidariteit tussen sectoren is. De snijbloemen teler hebben al weinig met de glasgroente telers. Het lijkt er op of iedereen steeds meer naar zijn eigenhokje kijkt. Dan is het moeilijk om een sterke partner te zijn richting de GWBs.....Echter de GWBs hebben wel uit bijna alle sectoren van de sector producten nodig. Ik denk zelf dat de GWB liever met een partij werkt dan met allemaal verdeelde partijen. Een Utopie...?

 • no-profile-image

  Teun Tuinder

  Beste Piet. Mijn visie op de sector is ook niet zo rooskleurig (whats in a name). Echter wel zeer realistisch.....ook een van de redenen waarom ik grotendeels uit de sector gestapt ben. Ben niet geschikt voor ratrace s. Als de sector niet de bakens verzet dan vrees ik dat over pakweg 10 jaar het fleurige landschap er heel anders uit zal zien. Diegene die nu geen goede keuze maakt zal straks de rekening keihard gepresenteerd krijgen. Enkel idealisme en hardwerken zal in deze sector geen bestaansrecht hebben.... luchtfietserij evenmin........

 • no-profile-image

  Teun Tuinder

  Inderdaad. Dat intrigeert mij ook.......volgens mij heeft dat ook iets te maken met dat de mens, in zijn diepste, voedsel en onderdak nodig heeft. De boer en in iets mindere mate tuinder, staan heel dicht bij dit oergevoel.------Liefde maakt blind maar dat oergevoel maakt vaak stekeblind. Bij boeren zie je vaak dat 'persoonlijkgeluk' niet automatisch betekent financiële voorspoed.......Gelukkig maar.....-------Voeg daarbij dat in de genen van boeren iets zit van iets doorgeven" .Dit principe gaat soms heel ver in de tijd terug....Wil jij dan de laatste boer zijn in die vele generaties???? Geloof mij nou maar dat dit diep zit.....

 • no-profile-image

  kani Baal

  Daarom is er zeker boer zoekt vrouw......voor de boerenziel.

 • no-profile-image

  Teun

  Beste Piet.Ik heb je laatste geposte bericht goed gelezen. Zou een wat mildere houding ten op zichte van de 'uitstappers van het boerenleven, niet wat meer recht doen aan deze moeilijke materie. Een mens kan zich in een uiterste hoek gedreven voelen.

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Ik kreeg vanavond een SMS-je uit een boerenvergadering. Iemand merkte op '100 merken waspoeder, 10 merken spijkerbroeken en maar 1 schnitzel'.
  Nou ja, je hebt ze met gewone en met Hawai-paneer, maar dan heb je het ook gehad. Kan ik nog ergens een dikke karbonade kopen? Zo eentje die niet uitdroogt uit bij het bakken (en die ik echt maar 1x in de week eet)

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Nou maken jullie het me wel moeilijk. Ik kan het niet laten: is die ziel gespleten dan?
  Waarom kopen sommige boeren melkquotum bij, terwijl de politiek tot afschaffing heeft besloten en nota bene Cees Veerman ertegen waarschuwt? Niettemin kiezen boeren anders: ze weten iets wat gewone mensen niet weten. WAT?

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Teun, ik ben soms een rare moderator. Het feit dat je dat zegt, IS nieuw voedsel: wil jij eens proberen te benoemen WAT hier aan het zwalken slaat? Zo precies als het gaat, want ik weet dat het niet makkelijk is. Ik heb vooral respect voor de mensen die het proberen.

 • no-profile-image

  Teun

  Lastig. In feite heeft de schrijver gelijk.In de gehele keten moet verdient kunnen worden. Ik de glastuinbouw hebben wij talloze concepten. Toch wordt er ver onder de kostprijs gewerkt. Dit komt mede door dat er veel te veel productie is. Er is veel te gemakkelijk gefinancieerd. Dat zijn allemaal feiten. Toch zal de agrarische sector zelf actie moeten ondernemen. Dat geeft de schrijver ook aan. Als je het gevecht tegen GWBs blijft voeren dan weet je nu al de uitslag......... Om met GWBs zaken te kunnen doen heb je een bepaalde schaalgrootte nodig....schaalgrootte is macht...als je macht hebt wordt je serieus genomen door GWBs.....Dus alle sectoren van de agrarische sector zullen ook samen moeten werken.Dan kun je voldoende schaalgroote verkrijgen en kun je elkaar aanvullen in de concepten of ben ik nu wat te hard van stapel aan het lopen???

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  "Hoe krijg je een sector bijeen die zo diep verdeeld is?" Ergens heb ik een leuke term gelezen (het was in een blad dat ik kreeg met Kerst, geen idee meer wie het schreef; heel irritant): libertair paternalisme. Dat wil zeggen: paternalisme, de overheid bepaald wat er gebeurt. Libertair: de bevolking voert dit uit in volledige vrijheid. Lijkt me exact iets voor in de landbouw. Eng? Helemaal niet. Voorbeeld: eerder was er loodhoudende benzine. De overheid legde daar een kleine heffing op. Gevolg: autorijders konden in volledige vrijheid de keuze maken tussen wel of niet loodhoudende benzine.

 • no-profile-image

  Teun Tuinder

  Dick er is een gezegde: de boer en de zoeg hebben nooit genoeg....Dat geldt niet voor iedere boer.Maar juist diegene die dit niet aanhangen zijn volgens het LEI overal te klein voor.....

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Lol, juist Arie van Doesburg geeft aan dat hij best wil betalen voor een goed product omdat de consument daar voor wil betalen. Maar dan moet hij dat product wel hebben.
  Die barcode kan zowel de super als de consument daarbij helpen door het onderscheidend vermogen van een product heel specifiek te maken. Dat voert hier nu een beetje ver (we presenteren het in maart in Amsterdam). Annechien ten Have twitte vanavond dat zij morgen tussen 10 en 10.30 op radio Noord vertelt wat zij daar als boerin voor voordeel in zit.

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Hola, voor ik verkeerd wordt verstaan over 'boeren hebben niks' te klagen. Misschien hebben ze dat wel degelijk, want het boerenbestaan maakt zo de laatste 5-10 jaar iets nieuws mee: elkaar eruit concurreren en daarvoor even flink in de min gaan in de hoop er als beste uit te komen. Dat bestond ook altijd al, maar is heftiger geworden. Ik ben benieuwd of boeren in het verhaal van Van Doesburg ruimte zien voor 'hun eigen ding'. Je eigen ding doen, dat is - voor zover ik boeren snap - toch heel erg 'des boers'?

 • no-profile-image

  Han

  @Dick.Is een cooperatie een bedrijf of een aanhangsel van de bedrijven van de eigenaren? Hier zit misschien vermoedelijk het probleem voor de NMa. Bij oprichting was de co-op een verlengstuk van de primaire landbouw.
  @Josien. Als de retailer zijn geschatte volume met bijbehorende prijs en tijd bij de co-op op tafel legt, kan die zorgen voor aanvoer op de gestelde tijden. Prijs is vast, volume vast >de leden hebben dus geen last van een eventuele overproductie, waar dan ook op de wereld. Wil de retailer, dat de boeren / tuinders voldoende verdienen moeten ze een beetje prijs risico nemen en de boer / tuinder zal voor de zekerheid een geringe overproductie moeten plannen of op de vrije markt bijkopen. (prijs risico)
  Zolang de afzet co-op denken dat ze zoveel mogelijk volume moeten omzetten, ongeacht de prijs zitten ze FOUT.
  De land en tuinbouw zal een voorbeeld kunnen nemen aan AVEBE die zijn volume verminderd heeft terwille van de prijsvorming. In Ter Apelkanaal zijn ze tot de conclusie gekomen >kosten dekkende prijs per ton belangrijker dan veel tonnen zonder kostendekkende prijs
  Zij hebben hun blik kennelijk van HANDELSVOLUME gericht op INKOMEN GRONDSTOF PRODUCENT.

 • no-profile-image

  Harm

  De supermarkt zit te springen om nieuwe produkten. Ik lees ook dat er met vlees heel veel is gestund het afgelopen jaar. Simpel om de klant binnen te halen. Voor de vleesproducenten is het maar afwachten of een supermarkt meer wil betalen (laten betalen) voor een nieuw produkt. Het gaat tenkoste van hun trigger. Wat en hoe moet een nieuw produkt eruit zien?
  Het moet een produkt zijn waar de consument van droomt, zodat de supermarkt het wel moet hebben. Maar de prijs moet door de producent bepaald worden. Met een marge voor de supermarkt.

 • no-profile-image

  Teun Tuinder

  Erik. In de glastuinbouw is het inmiddels gebruikelijk dat de financierder feitelijk bepaalt wat en hoe je bedrijf ingericht is en wordt. Er wordt dringend' geadviseerd' om bepaalde investeringen te doen. Dus inderdaad ben je wel zelf verantwoordelijk. Maar als je niet luistert ben je snel ridder te voet.......

Laad alle reacties (45)

Of registreer je om te kunnen reageren.