Home

Achtergrond 196 x bekeken

Analyse fosfaatgehalte blijft gelden

Het analyseresultaat van een vracht dierlijke mest blijft gelden. Dit ondanks het feit dat deze vracht een uitzonderlijk hoog fosfaatgehalte bleek te hebben. De overige vrachten hadden een veel lager fosfaatgehalte. De rechter in Leeuwarden stelt dat afwijkingen in het fosfaatgehalte kunnen ontstaan door weersinvloeden en de samenstelling van de mest.

Kort samengevat is de uitspraak van het Hof Leeuwarden de volgende:

Belanghebbende exploiteert een agrarisch bedrijf. Voor de bemesting van de grond worden vrachten dierlijke mest (kippenmest) aangevoerd. Deze vrachten worden bemonsterd en geanalyseerd. Uit de analyse blijkt naderhand dat één van deze vrachten een zeer hoog fosfaatgehalte had. Veel hoger dan op grond van de forfaitaire norm verwacht had mogen worden. Belanghebbende twijfelt aan de juistheid van de bemonstering en hij wenst het resultaat van de betreffende analyse buiten beschouwing te laten. De rechtbank heeft belanghebbende in dit verzoek niet gevolgd. Het hof doet dat evenmin. Het hof overweegt dat afwijkingen kunnen ontstaan door weersomstandigheden of kunnen worden verklaard uit de heterogeniteit van het product. Het voorstel van belanghebbende om voor de onderhavige vracht uit te gaan van het gemiddelde analyseresultaat van andere vrachten acht het hof niet juist, nu het daarbij gaat om vrachten met een andere mestcode. Het hoger beroep wordt vervolgens ongegrond verklaard.

Meer informatie: Hof Leeuwarden 19 februari 2010, 09/00053, LJN BL5300

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.