Home

Achtergrond 2 reacties

Acht fabrikanten tekenen convenant Voederwaarde.nl

Acht mengvoerfabrikanten, LTO, NVV en NVP, die deelnemen in het project Voederwaarde.nl, hebben een convenant getekend.

In oktober vorig jaar tekenden de partijen al een intentieverklaring. Een en ander betekent dat Voederwaarde.nl nu officieel van start kan gaan. De acht mengvoerbedrijven zijn CAV Den Ham, Coöperatie Agruniek, Coöperatie Brameco-Zon, CAV Zuid-Oost Salland, coöperatie De Samenwerking, coöperatie Arkervaart Twente, Bolder veevoerfabriek en Coppens diervoeding.

De deelnemers in het project streven naar een zo groot mogelijke openbaarheid van de samenstelling van hun mengvoer. Ze willen eenduidige voederwaardeberekeningen op basis van een internationaal erkend en onafhankelijk voederwaardesysteem. Verder willen ze garanties bieden op de voederwaarde door het uitvoeren van controles. Afnemers van de voeders hebben bij incidenten met betrekking tot de voederwaarde recht op inzage in de herkomst van de grondstoffen van het voer. Ook hebben ze recht op inzage in de mengprotocollen die het bedrijf hanteert. De fabrikanten bewaren monsters van geleverde partijen minimaal drie maanden. Afnemers kunnen in geval van problemen onafhankelijke laboratoria de kwaliteit van het monster laten controleren.

Tot nu toe hebben de deelnemende fabrikanten de werkwijze zo veel mogelijk geïmplementeerd. De voederwaardes van hun mengvoeders wordt al volgens de nieuwe afspraken berekend en geanalyseerd.

Eind 2010 moeten alle bedrijven zijn gecontroleerd en wordt de werkwijze geëvalueerd.

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Rene

    Nu is het beter

  • no-profile-image

    Rene

    Er worden hier in het artikel maar 7 bedrijven genoemd. Het achtste bedrijf is Arkervaart-Twente

Of registreer je om te kunnen reageren.