Home

Achtergrond 1 reactie

3,5 miljoen euro extra voor duurzame stallen

Het ministerie van LNV trekt 3,5 miljoen euro extra uit voor het bouwen van 'integraal duurzame stallen'.

Dat heeft minister Gerda Verburg vandaag bekendgemaakt. Het geld is bedoeld om 'kwalitatief goede' subsidieaanvragen, die vorig jaar buiten de boot vielen, alsnog te kunnen honoreren. Destijds was 2,5 miljoen euro subsidie beschikbaar.

Veehouders kunnen maximaal 400.000 euro krijgen voor investeringen in de bouw van duurzame stallen of houderijsystemen. Het subsidiebedrag hangt onder meer af van de snelheid waarmee de stal wordt gerealiseerd.

Inmiddels is een nieuwe subsidieronde begonnen, met een subsidieplafond van 11 miljoen euro. LNV gebruikt hiervoor Europees geld, dat via 'artikel 68' wordt afgeroomd van het budget voor directe inkomenssteun.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 28 februari. In juni wordt bekend wie er subsidie krijgen; de duurzaamste projecten worden gehonoreerd.

Rond de zomer volgt een tweede aanvraagperiode, waarbij circa 15 miljoen euro beschikbaar is. In totaal trekt het kabinet deze kabinetsperiode een kleine 50 miljoen euro uit voor het bouwen van duurzame stallen.

In 2011 moet minimaal 5 procent van de stallen 'integraal duurzaam' zijn, wat betekent dat er bovenwettelijke eisen worden gesteld aan dierenwelzijn, milieu, landschappelijke inpassing en energiegebruik.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Erkenning

    Pas maar op met die belofte's van mevrouw Verburg, want we zijn al eerder door haar en haar ambtenaren "besodemietert". Eerst aansporen om volgens de maatlat te bouwen en met allerlei controles proberen een erkenning te krijgen en dan met die controlekosten opgezadeld te worden waarop ze zich dan maar leuk verschuilen achter Brussel en het geld niet uit keren.

Of registreer je om te kunnen reageren.