Home

Achtergrond

150.000 euro subsidie voor automatiseringssysteem

Het automatiseringssysteem Masterlink van Agerland en Agrarische Unie krijgt 150.000 euro subsidie van het Programma Precisielandbouw (PPL) van Projecten LTO Noord.

Met dit bedrag kan het systeem verder worden ontwikkeld. Masterlink verbindt bedrijfsgegevens van een akkerbouwbedrijf aan bedrijfspecifiek advies. Advies voor onder meer bemesting, ziektebestrijding en watermanagement. Via Masterlink kunnen telers weerberichten, radarbeelden en metingen van weerstations opvragen. Hiermee berekenen ze teeltadviezen.

Het doel van het project Programma Precisielandbouw (PPL) is het ontwikkelen en toepassen van precisielandbouwtechnieken die inspelen op specifieke lokale omstandigheden binnen het bedrijf of perceel. Hiermee kunnen meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, brandstof en water optimaal worden toegepast. Zo wordt bijgedragen aan de algemene duurzaamheidsdoelstellingen: besparing van fossiele brandstoffen en het terugdringen van broeikasgassen. Daarbij wordt een kostenefficiëntere productie en kwalitatieve productverbetering beoogd.

Of registreer je om te kunnen reageren.