Home

Achtergrond 5 reacties

Samenwerken - Samengaan

LTO enerzijds, vakbonden anderzijds: die versnippering is niet goed voor de boer.

Belangenbehartiging in de Nederlandse landbouw is een versnipperde toestand. Hoe klein de sector ook is, er zijn grofweg twee clubs die opkomen voor het boerenbelang. Aan de ene kant LTO Nederland (de optelsom van LTO Noord, ZLTO en LLTB, over versnippering gesproken …), aan de andere kant de vakbonden NVV (varkens), NAV (akkerbouw) en NMV (melkvee).

Aan die versnippering moet een einde komen. Want die doet het boerenbelang geen goed. Zo zei voormalig LNV-minister Cees Veerman onlangs dat varkenshouders moeten zorgen voor één belangenbehartiger. PVV-secretaris Jos Jongerius vindt ook dat twee organisaties voor één sector niet vol is te houden. En vorige week riep Pieter Winsemius, voormalig Vrom-minister en voorzitter Natuurmonumenten, tijdens het jaarcongres van ZLTO boeren op te zorgen voor één gezicht vanuit de landbouw. Ook maatschappelijke organisaties, waarmee de landbouw steeds nadrukkelijker te maken krijgt, raken door de versnippering in de war, wat niet goed is voor het boerenbelang.

Niet alleen de bobo’s pleiten hiervoor. Van het Boerderij-lezerspanel zegt ruim de helft dat het hoog tijd is voor krachtenbundeling in de varkenshouderij.

Eerst samenwerken, dan samengaan, dat moet het parool zijn de komende jaren. Aan die samenwerking wordt gelukkig al gewerkt. De ferme vakbondsmannen van het eerste uur die zich vooral afzetten tegen LTO (Wien van den Brink (NVV), Jan Cees Vogelaar (NMV)) hebben plaatsgemaakt voor mannen met een genuanceerdere kijk en aanpak. Zo weten Wyno Zwanenburg (NVV) en Annechien ten Have (LTO Varkenshouderij) elkaar vaak te vinden. Zeker is de stap van samenwerken naar samengaan weerbarstig. De NOP (Nederlandse Organisatie Pluimveehouderij) en LTO Noord Pluimveehouderij werken er al sinds 2008 aan en nog is het niet gelukt. Toch zal het moeten. Want samenwerken is goed, samengaan op termijn is beter.

Foto

Rochus Kingmans

Laatste reacties

 • no-profile-image

  laat boeren eens

  Wat een onzinverhaal, zullen we dan ook maar naar 1 vakblad gaan dan ???? Geloof dat zelf maar begin met de boerderij op te zeggen, wordt er echt niet beter op laatste tijd.....

 • no-profile-image

  natuurboer

  Begin dan maar met het ontmantelen van LTO. Binnen LTO is het alleen maar de melkveehouderij die de dienst uitmaken. En mogen intensieve veehouderij, akkerbouw en tuinbouw bij LTO alleen nog voor spek en bonen meedoen.
  De boerenbelangen zijn van nature al versnipperd en nimmer onder één en dezelfde noemer te brengen zoals een LTO. En ook nog eens vanwege tegenstrijdige belangen gaan boeren, met een belangenbehartiger zoals een LTO, elkaar voor de voeten lopen. Je hoeft dan ook niet verbaasd te zijn dat er sectorale vakbonden naast LTO zijn ontstaan. Wel beschouwd blijft er voor gerichte belangenbehartiging van boeren slechts één mogelijkheid over. En dat zijn enkel sectorale vakbonden. Het is een utopie om boeren in één vakbond samen te laten gaan. Laat staan samenwerken. Daarvoor liggen boerenbelangen te veel uiteen en zijn zelfs tegenstrijdig te noemen.

 • no-profile-image

  Samenwerker

  Een hele uitdaging dus om straks bij CRV het vakblad Veeteelt te laten samenwerken/samengaan met Boerderij, AGD, Vee en Gewas, Stal en Akker, Oogst, Plattelandspost en nog een stuk of 30 anderen. Maakt het voor de adverteerders ook een stuk duidelijker en kan de landbouw honderden miljoenen besparen. We zullen het volgen.

 • no-profile-image

  koetje

  Haha,boerderij en Agd werken al jaren intensief samen. (rest niet ter zake doende RB).

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  ''Eéndracht maakt Maakt Macht'', het is waar!!!... Misschien lukt dat in Frankrijk of Duitsland (?), misschien? Maar de individualistische nederlanders onder één hoedje te krijgen is naar mijn mening niet mogelijk, tenzij we barsten van de armoe!!!... Daardoor zijn ook de coöperatie's ontstaan!!!...

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.