Home

Achtergrond

Levensverwachting kabinet-Rutte hangt af van populistische PVV

De komende recesperiode betekent geen rust voor de PVV, die nog kandidaten zoekt voor de Provinciale Staten. Met populistische standpunten probeert de PVV veel kiezers te paaien.

De Tweede Kamer is vanaf vandaag drie weken met Kerstreces. Velen zullen snakken naar enkele weken rust onder de kerstboom of naar een vakantie op de lange latten.
Maar niet iedereen kan het zich permitteren om de politiek even te laten voor wat die is. Dat geldt zeker voor de PVV: op 18 januari moeten de kandidatenlijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen worden ingeleverd, en de partij van Wilders heeft de lijsten nog niet overal rond.

De verkiezingen, die plaatsvinden op 2 maart, zijn van groot belang voor het kabinet-Rutte. De Statenleden kiezen immers op 23 mei een nieuwe Eerste Kamer. CDA en VVD beschikken daar momenteel niet over de meerderheid; de PVV is nu niet in de Senaat vertegenwoordigd. Zo’n meerderheid is wel van belang, wil het kabinet zijn plannen, in het bijzonder de forse bezuinigingen, kunnen doorvoeren.

Dat de Eerste Kamer het de rechtse coalitie flink lastig kan maken bleek deze week, bij de stemmingen over de algemene politieke beschouwingen. Daar werden negen moties van de oppositie aangenomen, waarvan sommige met de kleinst mogelijke meerderheid.

Zo wil de Senaat dat het ministerie van VWS leidend wordt bij de aanpak van voor de mens besmettelijke dierziekten, en dat aangegane verplichtingen bij de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) worden nagekomen. De senatoren zouden Rutte het leven helemaal zuur maken als ze volgende week het Belastingplan afschieten - de verwachting is overigens dat men zo ver niet wil gaan.

Reden genoeg, kortom, voor een goed resultaat bij de Statenverkiezingen in maart. De winst van de coalitie moet daarbij vooral komen van de PVV en in mindere mate de VVD; het CDA haalde bij de laatste Statenverkiezingen een kwart van de stemmen; dat lijkt alleen maar minder te kunnen worden.

De partij van Wilders heeft echter de grootste moeite voldoende geschikte kandidaten te vinden. Wilders moet daarom zijn toevlucht nemen tot een eerder beproefd paardemiddel: het kandideren van personen die al voor de PVV in de Kamer, het Europarlement of de gemeenteraad zitten. Zo wordt de Limburgse lijst aangevoerd door Europarlementariër Laurence Stassen, die in Flevoland door Kamerlid Joram van Klaveren.

Inhoudelijk voeren populistische standpunten de boventoon: snijden in de ambtelijke dienst, geen centen naar cultuur, dat soort zaken. Ook wordt opzichtig naar de agrarische kiezer gehengeld, door te pleiten tegen ontpoldering en het omzetten van landbouwgrond in natuur.
Ook in de Kamer werpt de PVV zich meer en meer op als beschermer van boerenbelangen, met vaak weinig doordachte voorstellen, verpakt in populistisch taalgebruik. Maar wie maalt daarom als dat op 2 maart stemmen oplevert? Dat diezelfde PVV zich ferm heeft uitgesproken voor de ontmanteling van het Europees landbouwbeleid schijnt sommige boeren niet te deren.

Of Wilders in zijn opzet slaagt, en daarmee de levensvatbaarheid van het kabinet-Rutte aanmerkelijk vergroot, moet over tweeënhalve maand blijken.

1267717

Of registreer je om te kunnen reageren.