Home

Achtergrond

’Het komt straks aan op draagvlak bij productschap’

LTO-voorzitter Albert Jan Maat doet zijn ’stinkende best’ om de productschappen te behouden. Maar dan moet het wel efficiënter dan nu. ”We moeten er heel kritisch naar kijken.”

De VVD in de Tweede Kamer staat op het punt een motie in te dienen voor de afschaffing van de productschappen. Hoe schat u de situatie in?
”De situatie is zorgelijk. We zijn er voor de verkiezingen niet in geslaagd alle politieke partijen te overtuigen van het belang van de productschappen.”

Wat is dan het belang?
”De productschappen voeren een aantal zaken uit die we collectief willen regelen. Denk aan het diergezondheidsfonds, denk aan innovatieprojecten, duurzaamheid, arbeidsvoorziening. Die zaken komen bij het rijk terecht als de productschappen dat niet meer regelen, met geld dat ze zelf bij de bedrijven heffen.”

Kunt u de VVD nog op andere gedachten brengen?
”Ik ga in elk geval praten met fractievoorzitter Stef Blok. Met VVD-minister Henk Kamp heb ik al een goed gesprek gehad. Hij zit er voortreffelijk in, maar we moeten de minister wel van de juiste munitie voorzien in het debat. Met alleen zeggen dat de productschappen het goed doen, komen we er niet.”

Wat moeten de productschappen dan doen?
”Vanuit LTO Nederland hebben we al aangedrongen op meer samenwerking. Als twee gebouwen half leeg staan, kan het toch efficiënter. Het Productschap Zuivel is een voorbeeld van hoe het kan. In de zuivel is een goed nieuw evenwicht gevonden, waarbij de grote bedrijven zelf heel veel dingen regelen. Productschappen hoeven zich ook niet bezig te houden met belangenbehartiging. Daar zijn andere organisaties voor.”

Als de motie er niet komt, is het pleit dan beslecht?
”Nee, allerminst. Bepalend is straks welk draagvlak er is, wat onze leden vinden. Dat zal blijken in de draagvlaktoets, die volgend jaar wordt gehouden. We hebben nu al een zeer kritische boodschap naar de voorzitters van de productschappen, die meenden dat het niet mogelijk was om nog te bezuinigen. Productschappen kunnen niet verder als ze niet moderniseren.”

Of registreer je om te kunnen reageren.