Home

Achtergrond 303 x bekeken 3 reacties

Groningse jonge klare stuit op aloude Haagse mores

Staatssecretaris Henk Bleker houdt van duidelijkheid. Soms iets te veel, zo lijkt het. Dat kan zich tegen hem keren, als blijkt dat zaken niet zo helder zijn als hij heeft voorgespiegeld.

Er is al veel gezegd over de bestuursstijl van de nieuwe staatssecretaris van landbouw, Henk Bleker, ook door schrijver dezes. Verfrissend, duidelijk, zonder poeha, zo wordt zijn wijze van opereren over het algemeen gekenschetst. Maar deze stijl heeft ook nadelen, zo bleek de afgelopen weken.

Meer dan eens reageerde Bleker fris van de lever op de actualiteit, waarna hij later moest toegeven dat hij wat voor zijn beurt had gesproken, of dat de zaken toch wat genuanceerder lagen dan uit zijn eerste woorden wellicht was begrepen.

De eerste ervaring hiermee deed Bleker vrijwel direct na zijn aantreden op, toen hij aankondigde dat het kabinet fors ging bezuinigen op natuur en niet meer zou meebetalen aan natuuraankopen. Bleker brak hiermee eenzijdig bestuurlijke akkoorden met de provincies open – tamelijk ongebruikelijk in de Nederlandse consensuscultuur.

Bleker rechtvaardigde zijn optreden achteraf door te zeggen dat hij direct duidelijkheid had willen scheppen over de plannen van het nieuwe kabinet. Dat hij hierover nog met de provincies in overleg zou treden sprak voor zich, aldus de nieuwbakken staatssecretaris.

Dat het geen incident was werd tweeënhalve week geleden duidelijk, toen de commissie-Gábor haar eindrapport over de Oostvaardersplassen presenteerde. ’Einde experiment’, concludeerde Bleker nog diezelfde middag. Maar toen de Kamer vorige week met Bleker debatteerde over de grote grazers bij Lelystad, bleek de staatssecretaris een groot deel van de adviezen van Gábor toch over te nemen – tot verrassing van de linkse oppositie, die de messen al had geslepen.

In diezelfde week sprak Bleker met de Kamer over de problemen met ammoniak; door uitblijvende regelgeving konden veehouders niet voldoen aan de eis dat ze de vergunningen voor emissiearme stallen vóór 2011 rond hebben, was de klacht vanuit de sector.

Wederom liet het antwoord aan duidelijkheid niets te wensen over: collega-staatssecretaris Joop Atsma (milieu) zou in overleg treden met provincies en gemeenten, met als inzet zes maanden uitstel – zoals de sector had gevraagd. Bleker wapperde daarbij met een Kamerbrief, die vervolgens eerst niet leek te bestaan en begin deze week plots op de site van het ELI-ministerie stond. Daarin werd wel het overleg genoemd, maar niet de inzet van zes maanden.

Een voorlopig laatste voorbeeld deed zich deze week voor, toen Bleker zich bij een debat over het Europees landbouwbeleid uitsprak vóór een sterkere koppeling van de inkomenssteun met landschaps- en natuurbeheer. Dit deed de Kamer sterk denken aan de ’houtskoolschets’ van Gerda Verburg, die Bleker eerder al bij de vuilnis leek te hebben gezet.

Concluderend loopt Bleker het gevaar dat hij zijn aanvankelijke duidelijkheid uiteindelijk niet kan waarmaken en gas terug moet nemen. Als dat te vaak gebeurt zal dat erin resulteren dat hij steeds minder serieus wordt genomen. Dat zou jammer zijn, omdat politiek Den Haag wel wat meer mensen kan gebruiken zoals Bleker, die niet met het spreekwoordelijke meel in de mond praten.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Hier wordt weer pijnlijk duidelijk dat de ambtenarij het voor het zeggen heeft in den Haag. Ik heb zelf wel de indruk dat Bleker wat boervriendelijker is dan zijn voorgangers, de tijd zal het uitwijzen of dat echt zo is

 • no-profile-image

  Jelle

  Met zijn helder inzicht en nog niet besmet en belast met
  omslachtige Haagse besluitvorming wens ik hem een vruchtbare
  regeerperiode toe

 • no-profile-image

  pluimveehouder

  Hallo Henk,
  Blijf alstjeblief jezelf en zet je een beetje door tegen jouw groenlinks ambtenaren apparaat.
  Die onzin wat daar zonder kennis van zaken verkondigd wordt is vaak dramatisch.
  Wat mij betreft een 8 op je eerste rapport zorg dat dat zo blijft.

Of registreer je om te kunnen reageren.