Home

Achtergrond 332 x bekeken

Brabantse ambitie met Groene Campus

In Bergen op Zoom komt een Groene Campus. Deze moet bij gaan dragen aan een biobased economy, ofwel een groene economie waarin onder meer restromen uit de landbouw een belangrijke rol spelen. De campus moet bovendien het platteland in West-Brabant versterken.

Verpakkingen gemaakt van aardappelschillen, natuurvezels in dashboards en bietenloof als brandstof voor auto’s. Het zijn slechts enkele voorbeelden van nieuwe producten op basis van nieuwe technologieën. Die producten moet ontwikkeld worden op de Groene Campus, die in Bergen op Zoom moet komen.

De provincie Brabant besloot onlangs een provinciaal fonds van 10 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van de campus. Freek van den Heuvel van ontwikkelingsmaatschappij Rewin verwacht dat medio volgend jaar de eerste bedrijfjes zich zullen vestigen op de campus.

In West-Brabant zitten veel boeren, agro-foodbedrijven en veel chemische bedrijven. Deze bedrijven kunnen nieuwe markten aanboren door hun traditionele producten en werkwijzen te vernieuwen. Een biobased campus kan hiervoor een goede motor zijn: een terrein waar grote en kleine bedrijven en kennisinstellingen samenwerken aan innovaties en gebruik kunnen maken van open laboratoria. Wanneer een gebied zich (inter-)nationaal goed op de kaart zet als centrum van topkennis en bedrijvigheid, trekt dit ook weer andere bedrijven aan. Dit heeft vanzelfsprekend een gunstig effect op de werkgelegenheid en de ontwikkeling van het platteland.

In de plannen is veel aandacht voor samenwerking tussen chemie, foodsector en boerenbedrijven. Afvalstromen uit de landbouw spelen een belangrijke rol in het proces. Volgens de initiatiefnemers van de campus kan de verwerking van afvalstromen een belangrijke nieuwe inkomensbron voor boeren worden.

Ook onderwijs en andere kennisinstellingen worden betrokken bij de campus. Ontwikkeling van nieuwe duurzame producten met behulp van afvalstromen uit de landbouw staat centraal. Die ontwikkeling gaat een grote rol spelen en daarom is onder meer samenwerking gezocht met de Technische Universiteit in Eindhoven. Ook met het AOC en de HAS wordt contact gezocht. Boeren spelen in eerste instantie een kleine rol op de Groene Campus. Eerst zullen ontwikkelingen op gang moeten komen voordat productieprocessen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Afvalstromen zullen wel nauw betrokken worden bij het onderzoek. De Groene Campus begint klein, met tien bedrijfjes in bestaande bedrijfspanden. Uiteindelijk moet er een nieuw terrein gebouwd worden waar straks werk is voor 2.500 mensen.

Veel van die mensen zullen van buitenaf komen en zich vestigen in de omgeving van de campus. Waar veel gebieden op het platteland te maken hebben met bevolkingskrimp, moet dit juist een impuls geven aan het Brabantse platteland en de inwonersaantallen omhoog stuwen. Daardoor zullen eerder nieuwe voorzieningen op het platteland gerealiseerd worden, wat de leefbaarheid ten goede komt.

Al deze invalshoeken zijn voor de provincie Brabant reden fors te investeren in de campus. Maar de 10 miljoen euro in het fonds van de provincie is bij lange na niet voldoende. De verwachting is dat voor de plannen de komende tien jaar zo’n 250 miljoen euro geïnvesteerd moet worden. Vijftig procent hiervan moet vanuit het bedrijfsleven komen, voor rest wordt beroep gedaan op subsidies van overheden. Veel organisaties en overheden hebben steun betuigd aan het project. Daarom zijn de initiatiefnemers ervan overtuigd dat het project binnen tien jaar goed van de grond komt en een grote impuls geeft aan de economie en de leefbaarheid in Brabant.

Kelly Lubbers

Of registreer je om te kunnen reageren.