Home

Achtergrond 260 x bekeken 2 reacties

Zorgplicht vraagt afschot grazers

Vóór de winter grote grazers afschieten in de Oostvaardersplassen redt de rest. Dat stelt de KNMvD, die af wil van de huidige vorm van beheer in het Flevolandse natuurgebied.

Elke winter lopen vele dieren de kans een hongerdood te sterven in de Oostvaardersplassen als er te weinig voedsel is voor alle dieren en ze het gebied niet uit kunnen.

De Oostvaardersplassen (OVP) is een uniek natuurgebied waar Heckrunderen, Konikpaarden en edelherten het grootste gedeelte van het jaar een goed bestaan hebben. Aan het einde van strenge winters wordt de draagkracht van het gebied echter overschreden. Er is niet genoeg voedsel aanwezig voor de hele populatie waardoor veel dieren sterven van de honger. Hierdoor lijden ze onnodig.

De KNMvD vindt dat er een zorgplicht is ten opzichte van de grote grazers in de OVP. Deze dieren zijn hier namelijk door de mens neergezet en kunnen onder barre omstandigheden niet migreren naar elders, wat ze in de vrije natuur wel zouden doen. Moreel gezien moeten de grote grazers in de OVP volgens de KNMvD beschouwd worden als gehouden dieren en heeft ieder dier afzonderlijk een intrinsieke waarde. Dit levert een spanningsveld op met het ecologisch beheer van Staatsbosbeheer, waarbij zo min mogelijk wordt ingegrepen in natuurlijke processen.

Wat de KNMvD betreft, mag het doel van het gebied niet ten koste gaan van de zorgplicht voor het welzijn en de gezondheid van het individuele dier.

De vraag is nu hoe deze zorgplicht het best kan worden ingevuld om het dierenwelzijn te waarborgen. Dat is een lastig vraagstuk. Deskundigen zijn het er over eens dat afschot een goede methode is. Moeilijker is het om aan te geven hoe het beheer optimaal moet worden ingevuld.

De KNMvD vindt dat dit in ieder geval in een eerder stadium zou moeten gebeuren dan nu het geval is om onnodig lijden te voorkomen. De KNMvD is voorstander van actief getalsmatig beheer, waarbij naast proactief afschot mogelijk ook andere beheersmaatregelen zouden kunnen worden ingezet.

Proactief afschot houdt in dat vóór de winter een aantal dieren wordt afgeschoten waardoor de overlevingskansen van de overgebleven dieren stijgen en hun welzijn zal verbeteren. Uit een ledenraadpleging is gebleken dat een ruime meerderheid van de dierenartsen deze visie ondersteunt. In feite komt hiermee een eind aan de huidige vorm van natuurlijk beheer van de OVP.

Ludo Hellebrekers is voorzitter van de KNMvD, beroepsvereniging van dierenartsen

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Ineke

  Na het afschieten, planten de dieren zich toch weer voort tot er weer een te groot aantal is (het zijn net mensen), misschien is het beter ze bij te voeren met voedsel met en anti-conceptiemiddel, we hebben ze zelf uitgezet (terwijl ze er van nature niet (meer) voor kwamen) dan moeten we er ook maar op een humane manier mee omgaan en ze niet als een nieuw soort plezierjacht gaan gebruiken.

 • de kok

  Boven Amsterdam habiteren vossen in legers waarvan de nesten handmatig gehalveerd worden. Worp erop is het aantal welpen weer hoger, laat men de vossen met rust, dan is de volgende worp vanzelf veel kleiner. Ze worden nu intensief afgeschoten ivm vogelstand, maar het zijn oplossingen van korte duur.
  Natuur bestaat niet in een land wat zo dichtbevolkt en verstrikt in regeltjes is.
  Bij mij worden weer honderden gezonde bomen gekapt voor parkeerplaatsen die niemand nodig heeft en fietspaden, waarvan er al 1 bestaat, dus bouwmaffia is belangrijker dan flora&fauna.

Of registreer je om te kunnen reageren.