Home

Achtergrond

WOZ-waarde pluimveehouderij niet te hoog

De WOZ-waarde van een pluimveehouderij is op een juiste wijze bepaald.

Het gerechtshof Den Bosch verwerpt de bezwaren en stelt de WOZ-waarde vast op € 538.000.

Kort samengevat is de uitspraak van het hof Den Bosch de volgende:

Belanghebbende, X, is eigenaar en gebruiker van een in agrarisch gebied gelegen pluimveehouderij. De onroerende zaak bestaat uit een woning, stallen, bergingen, luifels, verharding alsmede 61.060 m² (vrijgestelde) agrarische grond en 3.000 m² overige grond. De gemeente stelt de WOZ-waarde 2007 vast op € 538.000. X bepleit een waarde van € 416.000.

Hof ’s-Hertogenbosch is van mening dat de gemeente de WOZ-waarde van de onroerende zaak van X niet te hoog heeft vastgesteld. Het feit dat de referentieobjecten jonger zijn dan de onroerende zaak van X is niet problematisch aangezien de gemeente hiermee rekening houdt.

De drie referentieobjecten hebben alle een agrarische bestemming. Dat twee kopers ervoor hebben gekozen de woningen in strijd met het bestemmingsplan als woonboerderij te gebruiken, betekent niet dat de verkoopprijzen van deze objecten niet bruikbaar zijn. Het risico van het gebruik in strijd met het bestemmingsplan moet immers tot uitdrukking zijn gekomen in de hoogte van de aankoopprijzen.

Dat de koper van het derde referentieobject na aankoop de opstallen heeft gesloopt, maakt het verkoopcijfer van dit object evenmin onbruikbaar. Ten tijde van de koop was het object immers goed vergelijkbaar met de onroerende zaak van X. Het hof verwerpt de grieven van X en verklaart diens hoger beroep ongegrond.

Meer informatie: Hof ’s-Hertogenbosch, 12 mei 2010 nummer 08/00777

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.