Home

Achtergrond

WOZ-waarde en heffingsgrondslag OZB lager voor agrarisch bedrijf

De WOZ-waarde en de waarde voor de berekening van de OZB worden door de rechtbank Breda fors verlaagd. De gemeente Zundert maakt de door haar verdedigde waarden niet aannemelijk.

Kort samengevat is de uitspraak van rechtbank Breda de volgende:

Belanghebbende, X, is eigenaar van een perceel met daarop een in aanbouw zijnde vrijstaande woning, een inpandige bedrijfswoning in een sorteerloods, een tweede sorteerloods en twee kassen die zijn vrijgesteld voor de heffing van OZB. Na bezwaar van X verlaagt de gemeente Zundert de WOZ-waarde 2009 tot € 478.000 en de grondslag voor de heffing van OZB naar € 384.000. In beroep staat de gemeente waarden van € 365.000 respectievelijk € 295.000 voor.

Rechtbank Breda oordeelt dat de gemeente de in beroep door haar verdedigde WOZ-waarde en OZB-waarde niet aannemelijk maakt. De gemeente onderbouwt de waarde niet met concrete verkoopcijfers maar met kengetallen uit de Taxatiewijzer “Agrarische gebouwen”. Desgevraagd kan de gemeente echter geen inzicht verstrekken in de wijze waarop de taxatiewijzer is gebruikt en welke gegevens daaraan ten grondslag liggen. Dit terwijl X de waarde van de sorteerloodsen betwist. De gemeente voert nog aan dat de aankoopprijs die X in 1999 heeft betaald vermeerderd met de investeringen in latere jaren hoger uitkomt dan € 400.000. De rechtbank verwerpt dit betoog aangezien X stelt dat hij de woning te duur heeft gekocht. X maakt vervolgens aannemelijk dat de sorteerloodsen zodanig slecht zijn geïsoleerd dat in de Taxatiewijzer moet worden aangesloten bij de kengetallen voor loodsen met glazen wanden. De rechtbank verklaart het beroep gegrond en verlaagt de WOZ-waarde naar € 296.000 en de OZB-waarde naar € 226.000.

Meer informatie: Rechtbank Breda, EK, 1 oktober 2010, nr. AWB 09/4813

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.