Home

Achtergrond 1 reactie

Vooral gebruik tetracyclines en colistines beperken

De vleeskalversector is serieus bezig met het beperken van het antibioticagebruik, maar met name het gebruik van tetracyclines en colistines moet kleiner.

Dit werd gesteld op een bijeenkomst van het Productschap Vee en Vlees (PVV) in Nijkerk. Het gebruik van tetracyclines is al sterk aan banden gelegd, in het bijzonder voor toevoeging aan voer, maar in de kalversector worden ze onder meer nog regelmatig gebruikt tegen longaandoeningen. Colistines worden met name gebruikt tegen darminfecties, veroorzaakt door O-Coli en Salmonella's, maar het gebruik van dit middel ligt gevoelig, omdat het bekend staat als een van de middelen die vaak nog wel werken tegen MRSA's.

De sector is volgens het PVV goed op weg om het doel van 20 procent antibioticareductie in 2011 te halen. Het volgende doel van 50 procent reductie in 2013 (ten opzichte van 2007), is moeilijker te behalen. Het PVV en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) zijn echter druk bezig om het gebruik beter te controleren. Dat willen ze met name doen door van alle dierenartsen(combinaties) het antibioticagebruik door te krijgen. Veel dierenartsen geven die gegevens al door, maar er moet tot het einde van het jaar nog wel een behoorlijke slag worden gemaakt. PVV en KNMvD hebben daarbij een stevige stok achter de deur. Die dierenartsen die vóór 1 januari 2011 de gegevens niet leveren, verliezen hun IKB-waardigheid.

Met name de beperking van het aantal koppelbehandelingen, ten gunste van meer individuele behandelingen van kalveren moet een flinke reductie in het middelengebruik opleveren.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Piet

    Dat is nu politiek. 20% tot 50% reductie van AB. Daarom moeten vooral de stoffen waar we veel kilo's van voeren weg. Bijvoorbeeld dus OTC en Doxy, tetracyclines. Deze stoffen worden echter in de humane sector steeds minder gebruikt of voor bijvoorbeeld zalf tegen acne. Het resultaat zal zijn dat we innovatiever middelen zullen moeten inzetten (die dus veel humaan gebruikt worden) om zieke dieren te behandelen...

Of registreer je om te kunnen reageren.