Home

Achtergrond 585 x bekeken 1 reactie

Verschuiving glasteelt naar groente

Met een daling van 244 hectare is het areaal snijbloemen onder glas stevig gedaald in 2010.

Bij de belangrijkste glasgroenteteelten steeg het areaal wel. Zo bedroeg de groei van trostomaten 102 hectare, terwijl de productie van losse tomaten 64 hectare daalde, blijkt uit de landbouwtelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het totale areaal paprika groeide 68 hectare en het areaal komkommer 42 hectare, blijkt uit de landelijke telling.

Opvallend is dat de glastuinbouw het hardst groeit in Zuid-Holland waar de vrees het grootste is voor een afkalvende glasteelt. In Zuid-Holland staan de meeste kassen. In de landbouwtelling bleek een groei van 32 hectare glas in Zuid-Holland; in Zeeland is de groei 30 hectare. In Zuid-Holland daalde het areaal sierteelt onder glas met tachtig hectare. Dat betekent dat de groei in groenteteelt in die provincie groter is dan de daling van de sierteelt. Het areaal tomaat in deze provincie groeide met vijftien hectare. Zuid-Holland zag ondanks de daling van de sierteelt nog wel een groei in het areaal orchideeën en chrysanten.

In Noord-Holland, Gelderland en Limburg daalde het glastuinbouwareaal met 50 hectare, in Limburg bedroeg de daling 16 hectare.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Teun

    De snijbloementeelt wordt hier marginaal. Er is geen teelt waar nog op een economisch verantwoorde manier een inkomen te behalen valt. Het areaal zal in deze sector nog hard gaan dalen...

Of registreer je om te kunnen reageren.