Home

Achtergrond

VN: toekomst armste landen onzeker

De armste landen ter wereld zitten gevangen in een cyclus waarin snelle groei steeds opgevolgd wordt door snelle achteruitgang.

Op de middellange termijn zijn de economische vooruitzichten weinig hoopgevend, met name omdat de agrarische productiviteit stokt. Dat schrijft het VN-agentschap UNCTAD in een rapport.

UNCTAD rekent 49 landen tot de minst-minst ontwikkelde landen. De landen hebben volgens de VN de financieel-economische crisis beter dan verwacht doorstaan, maar hebben niet kunnen profiteren van de gestegen prijzen van grondstoffen. Dit komt deels doordat de landen nauwelijks aansluiten op de wereldmarkt, en deels ook doordat de productiviteit erg laag is,

Tussen 2002 en 2007, jaren van snelle economische groei voor het grootste deel van de wereld, steeg het aantal mensen dat in extreme armoede leeft jaarlijks met 3 miljoen. UNCTAD adviseert het stimuleren van publiek-private investeringen, in met name de landbouw en infrastructuur. Ook zou een flink deel van de schulden die de landen hebben opgebouwd moeten worden kwijtgescholden.

Of registreer je om te kunnen reageren.