Home

Achtergrond

TVC: meer tijd nodig voor binden areaal Conference

TVC, de nieuwe vereniging voor telers van Conference-peren, denkt nog drie tot zes maanden nodig te hebben om 80 procent van het Conference-areaal te kunnen vertegenwoordigen.

De groep dacht eerder dat nog dit jaar rond te krijgen. Coöperatie Fruitmasters verklaart zich positief over het initiatief tot vereniging en overweegt toe te treden tot TVC.

Sympathisanten

TVC wierf in een eerder stadium vierhonderd sympathisanten, waarvan ze hoopt dat het grootste deel vóór de eerste ledenvergadering (15 december) lid wordt. De sympathisanten vertegenwoordigen volgens de voorlopige voorzitter Dick Lagerweij iets minder dan 60 procent van het areaal. ”Wanneer Fruitmasters inderdaad toe zou treden, is dat grote winst voor de telersvereniging.”

TVC sprak eerder ook met concurrenten van Fruitmasters, met het verzoek een brief aan de leden te schrijven waarin een positief advies wordt gegeven over individuele toetreding. Hierop heeft TVC nog geen antwoord. Op het terrein van promotie wil TVC volgens Lagerweij ”alle registers opentrekken” en de steun van grote afzetorganisaties zou volgens Lagerweij daarbij enorm kunnen helpen.

Telersgeld

TVC wil ook dat meer van het telersgeld dat bij het Productschap Tuinbouw nu als eigen vermogen geparkeerd staat, meer gebruikt wordt. ”VC verzamelt productiecijfers en de verkoopwijze van telers, en inventariseert transacties: voor welke prijs wordt verkocht en welke volumes. Maar daarnaast wil TVC ook een sterke belangenorganisatie zijn.”

Handelskoepel Frugi Venta, de Nederlandse Fruittelersorganisatie en de Belgische veilingorganisaties hebben in Brussel subsidie aangevraagd voor een promotiecampagne in Duitsland. De kans dat dat bedrag (1,1 miljoen euro) wordt verdeeld over drie jaar, is volgens secretaris Leo Welschen van Frugi Venta groot. Lagerweij vindt het bedrag echter te laag. ”De omzet van Nederlandse en Belgische Conference-telers bedraagt jaarlijks circa 300 miljoen euro. Dan stelt minder dan 400.000 euro per jaar erg weinig voor.”

Of registreer je om te kunnen reageren.