Home

Achtergrond 274 x bekeken

Structuurmaatregelen voor bakkerijsector

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de bakkerij hebben alsnog overeenstemming bereikt over een nieuw pakket van structuurversterkende maatregelen.

Het gaat hierbij om de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij, Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen.

Deze partijen hebben met inbegrip van het Nederlands Bakkerij Centrum hebben zodoende ruimte gecreëerd voor nieuwe activiteiten om de bakkerijsector te versterken. Ook komt er een heldere afbakening van taken en verantwoordelijkheden.

Aan de basis van de maatregelen staat de strategische meerjarenvisie die is opgesteld met behulp van ISMC, marketingbureau voor de foodsector. De opdracht hiervoor is gegeven door de commissie brood en banket van het Productschap Akkerbouw.

De maatregelen vormen een nieuwe start, melden de partijen. Vanuit de doelstellingen van de meerjarenvisie is bekeken aan welke uitdagingen de bakkerij het hoofd moet bieden en welke maatregelen hiervoor nodig zijn. Het gaat onder meer om positionering van het product en een betere scholing van mensen. De onderwerpen staan vast, in de komende periode worden ze verder uitgewerkt.  “Je moet niet op de automatische piloot doorgaan”, zegt een woordvoeder van het productschap. “We gaan goed nadenken over hoe we het meeste effect kunnen halen uit gelden.”

Of registreer je om te kunnen reageren.