Home

Achtergrond

Snel anticiperen op nieuw EU-beleid

Boeren in Noordelijke provincies krijgen grote klappen bij het korten op directe inkomenssteun. Maar de overheid en sector kunnen dat voorkomen, menen drie adviseurs.

Nederland moet snel anticiperen op aanstaande veranderingen in het Europese landbouwbeleid. Zo kan verhinderd worden dat de economie van vooral de Noordelijke provincies ernstig wordt aangetast.

Op 17 november doet Eurocommissaris Ciolos van landbouw uit de doeken hoe het nieuwe landbouwbeleid eruit gaat zien. Vaststaat dat het op directe inkomenssteun gebaseerde beleid verder wordt uitgehold. Het nieuwe beleid zal hoe dan ook stevige consequenties hebben voor onze drie Noordelijke provincies.

Noord-Nederland is nog zwaar afhankelijk van die inkomenssteun. Deze afhankelijkheid geldt uiteraard ook voor bedrijvigheid elders in Nederland. Voor het Noorden specifiek is de impact van het afbouwen van de directe inkomenssteun echter groot, omdat het meer dan andere gebieden afhankelijk is van de agrarische sector en al economisch kwetsbaar is.

De kernvraag is of we een boer zien als beheerder van landbouw- en natuurgebieden of als producent van landbouwproducten. Er kan een scherpe tweedeling ontstaan in het Noorden. Aan de ene kant van het spectrum ontstaat er bij bedrijven die niet direct nabij natuurgebieden opereren of sterk vervuilend zijn behoefte aan verdere schaalvergroting. Aan de andere kant is schaalverkleining nodig om recht te doen aan natuur- en milieubelangen.

De agrarische sector en de overheid kunnen zelf verhinderen dat het Noorden het slachtoffer wordt van het nieuwe beleid. Nederland heeft met Wageningen en een innovatieve sector een goede uitgangspositie om Europese middelen in de wacht te slepen. Op die manier kan nieuwe bedrijvigheid ontstaan en kan de sector worden beloond voor het beheer en onderhoud van het platteland.

Gilbert Bal werkt voor adviesorganisatie Ecorys; Peter Sloot is directeur van Aequator Groen & Ruimte en Marcel Canoy is hoofdeconoom van Ecorys en hoogleraar economie aan de Universiteit van Tilburg

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.