Home

Achtergrond

Schouw Reest en Wieden telt veel meer overtredingen

Waterschap Reest en Wieden heeft bij de najaarsschouw van sloten aanzienlijk meer overtredingen geconstateerd dan vorig jaar.

Het waterschap telde dit jaar 4.455 overtredingen. Dat is ongeveer anderhalf keer zoveel als in 2009. In 2009 stelde het waterschap voor het gebied Zuidwest- en Midden-Drenthe en Noordwest-Overijssel 1.785 schouwgebreken vast. Reest en Wieden schrijft de toename vooral toe aan de verlate oogstwerkaamheden en het natte weer van dit jaar. “Daardoor is op veel plaatsen te laat begonnen met de onderhoudswerkzaamheden”, schrijft het schap over de watergangen.

Boeren en andere landeigenaren of -beheerders in het gebied krijgen langer dan normaal de tijd om de watergangen alsnog op orde te krijgen. Het waterschap heeft namelijk besloten de herschouwdatum te verplaatsen van 8 december naar 10 januari.

Tot het onderhoud behoort bijvoorbeeld het maaien van het talud van de schouwsloten en het schoonmaken van dammen en duikers.

Wie niet aan de regels voldoet, riskeert een dwangaanschrijving en het betalen van de kosten voor slotenschoonmaak door het waterschap.

Of registreer je om te kunnen reageren.